Comments

《اتحاد سلبریتی ها با رضا پهلوی ؟》<br>شمی صلواتی — 11 دیدگاه

 1. نوشته:
  “شوینیستهای فارس وسلطنت طلب وسوسیال دموکراتها وبلشویک ها وامپریالیستها نمی توانند از کسانی نفرت داشته باشند که وجود خارج از کامپیوتر ندارند.”
  اگر وجود در اینترنت مهم نیست چرا رژیم محدودش کرد، چرا خودت کامنت می نویسی شیاد! اگرکامنت ننویسی میگوئیم شیادی نمی کنی. اصلا چرا می آئی این صفحه؟ تو که اینترننتی و کامپیوتر نیستی!
  اما درد تو اینها نیست، درد تو این است که من ایرانیگرائی و هر نوع دولت پرستی را نقد میکنم. این سوزش توست.

 2. “اگر یک آنارشیست اینهمه در میان مردم ایران دشمن داشته باشد پس معلوم است فردی است ضد انقلابی و ضد مردمی و غیرایرانی و بیگانه و توهمی !”
  یا ضد انقلابیون در ایران و در اپوزیسیون و یا در جهان قدرت و برتری دارند، که میدانیم دارند وگرنه بشر در وضعیت انقلابی قرار داشت نه دنباله روی از ارباب و شرکت در انتخابات.
  میدانیم که کارگران در غرب و شرق می روند به مجلس و تمام مزایای خود را کم میکنند تا سرمایه داران یا به کشورهای دیگر حمله کنند و یا سال بازنشستگی را افزایش دهند و یا بیمه های پزشکی را محدود تر کنند و کلا 70 درصد در انتخابات شرکت میکنند تا اربابشان سلطه بیشتری بر آنها داشته باشند. این سناریو از سناریوی نوکری برای سرمایه داران شما به واقعیت نزدیک تر است.
  در مورد “غیر ایرانی” و “بیگانه”، خامنه ای نمونه ایرانی، شاه هم نمونه ایرانی، ناصرالدین شاه هم نمونه ایرانی، کورش و داریوش غارت گر هم نمونه ایرانی.

 3. اگر یک آنارشیست اینهمه در میان مردم ایران دشمن داشته باشد پس معلوم است فردی است ضد انقلابی و ضد مردمی و غیرایرانی و بیگانه و توهمی !

 4. شوینیستهای فارس وسلطنت طلب وسوسیال دموکراتها وبلشویک ها وامپریالیستها نمی توانند از کسانی نفرت داشته باشند که وجود خارج از کامپیوتر ندارند.

  • آنارشیسم علیه هر نوع ارباب است، حال چه این ارباب پادشاهان قبل از حمله اعراب به ایران باشند، چه بعد ار آن، چه بلشویک باشند چه دموکرات. آنارشیسم ضد اپوزیسیون ایرانگرا است چون ایرانگراها با ارباب بودن خط کشی ندارند که هیچ خودشان میخواهند ارباب غیر اسلامی سلطنتی تحمیل کنند، فکر میکنند میتوانند پشت پرده فکر کارگران را مهندسی فکری کنند. فکر میکنند با دو تا شعار ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی میتوانند ما را فریب بدهند. خیر جناب. ما اینجا هستیم و جلوی مهندسی فکری و ارباب تحمیل کردن را میگیریم. بگذار تنفر داشته باشند. یا بخاطر نوکری برای اربابشان از آنارشیسم تنفر دارند که لیاقتشان همان سلطه ارباب است، و یا خودشان ارباب هستند که برعی ما طبیعی است و از دشمن چه انتظار!
   بی نام، هر وقت دلم خواست، فصولی ممنوع.

 5. این آنارکو فمنتیست پیشین، چرا دیگر مثل سابق، اسم مستعار افتخار آمیزش را، قید نمی کند ؛ بلکه خود را مخفی می نماید ! ؟

 6. نفرت شونیستهای فارس و سلطنت طلبان و لیبرالها و سوسیال دموکراتها و بلشویکها و امپریالیستها از آنارشیسم قابل درک است چون ما آنارشیستها میخواهیم کسی بر کسی سلطه نداشته باشد اما همه آنها معتقدند سلطه داشتن ضروری است.

 7. نوشتی “زبان و ادبیات تنها آنارشیست قومگرای ایرانی مملو از لغات و فرهنگ اسلامی آخوندی است؛ از جمله در کمنت فوق: ” هر همه باهمی جایز است” یا ” کرامت انسانی باید رعایت شود”. (جایز و کرامت) از تولیدات توضیح المسائل خمینی است. زبان طلبه های حوزه علمی قم.” همه باور میکنند که من آنارشیست هستم چون از آنارشیسم دفاع عقلانی میکنم. کسی حرف تو را باور نمی کند، خودت را خسته نکن.

 8. زبان و ادبیات تنها آنارشیست قومگرای ایرانی مملو از لغات و فرهنگ اسلامی آخوندی است؛ از جمله در کمنت فوق: ” هر همه باهمی جایز است” یا ” کرامت انسانی باید رعایت شود”. (جایز و کرامت) از تولیدات توضیح المسائل خمینی است. زبان طلبه های حوزه علمی قم.

 9. کمونیستهای کارکری رفیق نیستند، ماتریالیسم تاریخی شان گفته که ایران باید بورژوا دمووراتیک بشود و اولین قدم سرنگونی رژیم و درست کردن دولت سکولار ست. دولت سکولار حالا چه مشروطه سلطنتی چه جمهوری و چه حتی دیکتاتوری غیر مذهبی و کاملا ملی فاشیستی. چون ماتریالیسم تاریخی میگوید تکامل یعنی عبور از دولت مذهبی، هر همه با همی جایز است.

 10. اگر رضا پهلوی شاه بشود، روابط با آمریکا و اسرائیل خوب می شود، تحریمها برداشته می شود، حتی چین صادر کننده هم خوشحال می شود چون بخشا از رکود فعلی بیرون می آید. فوتبالیستها پول بیشتر در می آورند و تعداد بیشتری در تیمهای اروپائی خوب بازی کرده و تعداد بیشتری هفته ای بیشتر از ۵۰ هزار دلار در هفته در می آورند. فیلم و فیلم سازی رونق میگیرد، هنرپیشه ها ده ها و صد ها میلیون دلار پول در می آورند. سلبرتی ها پول بیشتر در می آورند و لباسهای گرون می خرند و می پوشند و خودشان را خوب نشان میدهند و جایزه اسکار هم می گیرند. دکتر ها و مهندسها و متخصصین فراری همه بر میگردند. ایران رونق سرمایه داری استعماری قبل را پیدا میکند. اقشار متخصص طبقه کارگر و اقشار مرفه خرده بورژوا درامد بسیار بیشتری خواهند داشت، کلا “طبقه متوسط” بزرگ می شود و قشر فقیر طبقه کارگر هم بخور و نمیری دریافت میکند و لاقل کار دارد و حقوقش را بموقع میگیرد. اجبار حجاب برداشته می شود و زنان نماینده مجلس و پست دولتی و حتی خلبان و ژنرال و سرمایه دار و دانشمند و غیره می شوند. همه اینها خیلی بیشتر از زمان شاه سابق چون دیگر خطر سرمایه داری دولتی مارکسیستی هم از بین رفته.
  اگر دولت ملی مثل مصدق ضد امپریالیست درست شود، به شکل جمهوری سکولار دموکراتیک و یا مشروطه دموکراتیک، که آن دولتی است که شما میخواهید، آنقدر بی پول و سرمایه خواهد بود که با کودتا و توطعه های انتخاباتی مدرن امروز می شود مثل همان دولت شاه سابق و یا رضا پهلوی امروز، پس می رویم به پاراگراف بالا که با نوکرها وضع مملکت و کار و کاسبی و روحیه نوکر صفتی وضع بهتر می شود.
  خیزش اخیر هم خیزشی بوده برای انقلاب نوع رضا پهلوی و یا جمهوری خواهی و یا اصلاح طلبی سرنگونی طلب شده چون شعارهایش چیز خاصی غیر از دیدگاه های فوق نداشته. “زن، زندگی، آزادی” به راحتی شعار رضا پهلوی هم هست، شعار روژاوا بوده که روابط خوبی با آمریکا و اتحادیه اروپا دارد.
  شما چیز بهتری در این مقاله عرضه نکرده اید. اگر شما هم بخواهید دولت داشته باشید و جلوی امپریالیستهای غربی بیایستید، شما هم مجبور خواهید بود برای حفظ حاکمیت بورژوا دموکراتیکتان آدم بکشید و تحریم شوید تا نوکر و مستعمره شوید. همان سرنوشت ونزوئلا دموکراتیک که دایم باید با کودتاچیان غربی دست و پنجه نرم کند.
  پس، لطفا، چیزی عرضه کنید که وعده و عید آزادی های کلی نباشد، وعده هایی که در عرض یک ثانیه با پول خریداری می شود و امپریالیستهای مگا ثروتمند را حاکم می کند.
  اگر مسئله کار و کاسبی و بخور و نمیر و رقابت سیاسی بعد از “آزادی های بی قید و شرط” است، همان شاه و رضا پهلوی بهتر است چون لااقل میدانیم که با کی طرف هستیم، دیگر با سوسیال دموکرات مارکسیست بورژوا شده و بلشویک مارکسیست سرمایه داری دولتی تک حزبی و سرکوبگر شده بر سر چیستی انقلاب دعوا نداریم و میدانیم تکلیف چیست. ببینید، چقدر کار نظری با جمهوری اسلامی راحت شده، اصلا به تئوری احتیاج نیست، خودش میگوید ارتجاع است.
  اما علم چیز دیگری میگوید و به ما میگوید که اگر میخواهی نوکر نباشی و روحیه نوکری نداشته باشی باید انقلاب کمونیستی آنارشیستی کنی. با انقلاب کمونیستی آنارشیستی هم تحریم می شوی، سعی میکنن کودتا کنند و توطعه های دیگر، اما چون متکی به توده های کارگر ایران و جهان هستی، برنده خواهی بود. اما اگر دولت ملی سکولار درست کنی،، کارگران جهان میگویند مثل دولت خود ما شیاد هستید و کمکی نمی کنند و جهانی تغییر نمیکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>