Comments

در سالگرد قتل حکومتی ژینا و آغاز قیام « ژن ، ژیان، ئازادی » به خیابان‌ها می‌آییم!! — 11 دیدگاه

 1. در باره این بحث:
  .
  سالگرد خیزش ژینا، مخالفت برخی با شعار زن زندگی آزادی و چشم اندازها – فریبا امیرخیزی، فریبا ثابت و پروین اشرفی
  https://www.akhbar-rooz.com/214500/1402/06/08/
  .
  شورش زن زندگی آزادی جنبشی علیه بخشی از مردسالاری است و هنوز به جنبشی تماما ضد مردسالاری تبدیل نشده است و فعلا در حد انقلاب مخملی است که میدانیم در خدمت چه کسانی ست. این جنبش نمیتواند به جنبشی علیه مردسالاری تبدیل شود مگر اینکه علیه تمام انواع مهم عینیت یافته اقتدارگرائی باشد، یعنی علاوه بر بودن علیه مردسالای، علیه بردگی مزدی، امپریالیسم و استبداد سلسله مراتب نیز باشد. متاسفانه مارکسیسم نمیتواند ذهنیت روشنی را در ارتباط با این ضرورت ارائه بدهد. بعلت بنیادهای غلط ماتریالیسم تاریخی در اندیشه مارکس و انگلس و مارکسیستها، گوناگونی و بهم پیوستگی ارتجاع درست درک نمی شود.
  .
  مردسالاری یک مناسبات استثمارگرانه است و با سرمایه داری (بردگی مزدی) متفاوت است و تاریخی قدیمی تر از سرمایه داری دارد – امپریالیسم هم بهمین گونه است. راه درست جنبش انقلابی در ایران (همچنین جهان) باید علیه اقتدارگرائی باشد که متاسفانه مارکسیسم به این گرایش برخوردی انتقادی ندارد و همراه با اپوزیسیون اقتدارگرا مانع انقلاب است.
  .
  اگر توضیح بیشتر میخواهید حتما درخواست کنید و یا وارد بحث بشوید.
  .
  آنارشیست

 2. نکته دیگر که بیان رسوائی است،
  حالا فرض کنیم شما دموکرات. همه شما اکثرا در آلمان و دیگر کشورهای دموکراتیک هستید. در آن کشورها چگونه مردسالاری، استثمار نیروی کار، امپریالیسم و استبداد سلسله مراتب را از بین برده اید و یا دارید از بین می برید؟ شما که در واقع دارید از دولت آنها دفاع میکند وقتی میگوئید دموکراسی می خواهید!!! پس، دیدگاه شما به عقل جور در نمی آید و مشکل بتوان گفت که کنه دیدگاه خودتان از جنس جمهوری اسلامی نیست، یعنی اقتدارگرا نیستنید!
  آنارشیست

 3. در باره این کامنت:
  “عالی منم شرکت خواهم کرد.همراهی و همدلی با تمامی مبارزان راه آزادی است. من آرزو دارم که به یک قیام سراسری برای آزادی و برابری تبدیل شود”
  تمام بستگی به این دارد که منظور ما از آزادی چیست. تمام بحثها در باره گرفتن آزادی نیست، برای درک معنی آزادی است. بدون درک درست معنی آزادی، نمیتوان آنرا گرفت.
  آنارشیست

 4. درباره این کامنت:
  .
  “مردم در اعتراضات هزینه سنگینی پرداخت کردند. اما تا زمانی که رژیم هست علیرغم هزینه ها دوباره برخواهند خاست. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نه. امید که ایرانیان در خارج که از هزینه های مستقیمش مصون هستند ادامه دهند که تاثیر خودش را دارد.”
  .
  همه ما در فعالیت و مبارزه با فاشیسم حاکم بر ایران هزینه داده ایم. حتی متواری شدن غیر فعالین در خارج هم جزو هزینه هاست. در ادامه مبارزه با رژیم باید بر خلاف دوران سرنگونی شاه، ایده های مبارزه بطور روشنی بنفع زنان و کارگران بیان شود و به اندازه کافی گفت و شنود در مورد مسئله بدیل صورت بگیرد تا عناصر فاشیست وطن پرست، سلطنت طلب، امپریالیست غربی، هواداران دولتهای دیکتاتوری مارکسیستی تک حزبی، مثل شوروی سابق و دیکتاتوری مارکسیستی چین امروز و بلوک شرق سابق، دوباره به قیمت جان و زندگی زنان و کارکران، قدرت سیاسی پیدا نکنند. برای همین، شعار سرنگونی طلبی فعلی و فوری نه تنها بدرد نمیخورد، بلکه میتوان نشان داد که مضر و حتی ناموفق هم خواهد بود. شورشها و اعتصابات و سایر انواع مقاومت و اعتراضات ضد رژیمی را باید با بردن ایده های ضد مردسالاری، ضد سرمایه داری، ضد امپریالیستی و ضد استبداد سلسله مراتبی ارتقا داد تا از یک چاله به چاله دیگر نیافتاد.
  .
  در خارج نشستن و شعار سرنگونی دادن و تشویق توده های نااگاه به اصل ارتجاع به شورش در مقابل چنین رژیمی، کاری بغایت غیر اخلاقی و ارتجاعی است. بسیاری از رهبران این شعار دهندگان همانهایی هستند که ۴۰ سال پیش علیه رژیم شعار دادند و جوانها را به کشتن دادند و خودشان به خارج فرار کردند و شده اند مثلا رهبر. در طول این چهل سال آنها هیچ سهمی در ارتقای آگاهی توده ها نداشته اند و برای همین شعارهای فعلی تقریبا شبیه شعارهای دوران سرنگونی شاه است، یعنی فقط ضد یک دیکتاتور و حتی اگر سرنگونی، فقط سرنگونی ناروشن و بی هدف.
  .
  آنارشیست

 5. پاسخ به این سئوال:
  .
  “باید از آنارشیست قلابی ضد ایرانی پرسید: دشمن مردم، اپوزیسیون و چپ ها هستند یا آخوندهای لواط کار دینی ؟
  آدرس غلط دادن آنارشیسم خرده بورژوایی اقلیمی ویکیپدیایی، یکی از تاکتیکهای متحدین ارتجاع و امپریالیسم است.”
  .
  دشمن زنان و کارگران همه اقتدارگراها هستند یعنی همه بورژواهای اسلامی و غیر اسلامی، همه مردسالار ها، همه مارکسیستهای اتوریته چی استالینیست، تروتسکیست و همه آنهایی که کارگران را سرکوب کردند تا دولت سرمایه داری درست کنند. آنارشیست و کمونیست قلابی آن است که علیه یک اقتدارگرا باقتدارگرای دیگر همکاری کرده و متحد می شود و تمام اصول درست و انسانی خود را بدور می ریزد. آنها آخرش هیچ چیز جز کتک و فحش و زندان و اعدام از دوستان اپوزیسیون بورژوای شان دریافت نخواهند کرد.
  .
  آنارشیست

 6. باید از آنارشیست قلابی ضد ایرانی پرسید: دشمن مردم، اپوزیسیون و چپ ها هستند یا آخوندهای لواط کار دینی ؟
  آدرس غلط دادن آنارشیسم خرده بورژوایی اقلیمی ویکیپدیایی، یکی از تاکتیکهای متحدین ارتجاع و امپریالیسم است.

 7. مردم در اعتراضات هزینه سنگینی پرداخت کردند. اما تا زمانی که رژیم هست علیرغم هزینه ها دوباره برخواهند خاست. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نه. امید که ایرانیان در خارج که از هزینه های مستقیمش مصون هستند ادامه دهند که تاثیر خودش را دارد.

 8. برای از بین بردن ارتجاع فرهنگی حاکم بر ایران و جهان و ارتجاع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، باید همه زنان و کارگران ایران و منطقه و جهان علیه مردسالاری، بردگی مزدی، امپریالیسم و استبداد سلسله مراتب متحد شوند. وحدت با بورژواهای اپوزیسیون، وطن پرستان و وطن دوستان که همیشه استثمارگر و استعمارگر بوده اند، کاری بیهوده، ناموفق و علیه منافع زنان و کارگران است.
  ضد-اقتدار، کارگر و کارگر زاده

 9. عالی منم شرکت خواهم کرد.همراهی و همدلی با تمامی مبارزان راه آزادی است. من آرزو دارم که به یک قیام سراسری برای آزادی و برابری تبدیل شود

 10. در این اعلامیه آمده است:
  “نزدیک به یک سال از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی و رهایی از هرگونه سرکوب، ستم، تبعیض و استثمار می‌گذرد.”
  و:
  “از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) شعار «ژن*، ژیان، ئازادی – زن*، زندگی، آزادی»، فریاد مشترک خیزش مردمی فراگیری شد که به دادخواهی و برای آزادی، برابری و رهایی از حکومت دینی و ساختارهای مبتنی بر بی‌عدالتی و استثمار قد برافراشته است؛”
  .
  اما از شعارهای شورشیان چنین برداشتی نمیتوان کرد. دارید افسانه سازی میکنید؟ کدام شعار آنها بیان کرد که خواستار از بین بردن کلیت مردسالاری، بردگی مزدی، امپریالیسم و استبداد سلسله مراتب است؟
  .
  میخوانیم:
  “مسیر رهایی از دیکتاتوری جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی، برابری، رهایی و دادخواهی برای حقیقت و عدالت از طریق دموکراسی را برای تمامی مردم ایران، به‌روشنی ترسیم نموده”
  .
  اصلا چنین روشنی ی در این شورش وجود نداشت، شعارهایشان عمدتا ضد خامنه ای بود. دفاع دست راستی های وطن پرست و شاه پرست و هوادار امپریالیستهای غربی از آن هم بیان این ناروشنی لازم برای انقلابی بودن بود.
  .
  بعلاوه، دموکراسی به چه معنی؟ بمعنی حکومتی مثل دولتهای امپریالیستی غربی و بخشا شرقی؟ مثل مثلا فرانسه استعمارگر و یا هندوستان و یا بنگلادش؟
  .
  لطفا توده های عاصی از رژیم را برای جنگ نابرابر با حاکمین جانی، برای مقاصد ناروشن، ترغیب نکنید، این کار بسیار زشت و ارتجاعی است.
  .
  ضد اقتدار، کارگر

 11. در مبارزه سیاست، فقط بچه بورژواها و منحرفین ایدئولوژیک دنبال کالاهای لوکس سیاسی مانند آنارشیسم کمونیستی رمانتیک هپروتی و نفی سایر مبارزین و شعار های همه جانبه خلقی هستند.
  برای نابودی فاشیسم شیعه لواط محور، باید کل نیروهای مردمی و خلقی در یک جبهه واحد وارد مبارزه شوند و بعد از سرنگونی فاشیسم اسلامی ؛ از طریق شرکت زحمتکشان ، برنامه سیاسی و اجتماعی را برای جامعه ایران واحد تعیین کنند.

  ضد-اقتدار ایرانگرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>