Comments

آیا بیانیه ۱۲ ماده‌ای تشکل های مدنی، حلقه مفقوده برای آغاز شکل‌گیری آلترناتیو کارگری در ایران است؟ / هادی میتروی — 6 دیدگاه

 1. از سایت اخبار:
  “روز ۱۲فروردین ۱۴۰۲ در بروکسل تجمعی توسط چهار جریان سیاسی ایرانی شامل جمهوریخواهان سکولار دموکرات ایران در بلژیک، کمیته حزب دموکرات کرُدستان ایران بلژیک، کمیته پژاک بلژیک و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بلژیک روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار شد. این تجمع به مناسبت ۱۲ فروردین و با شعار مرکزی نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری سکولار دموکرات، سازماندهی شده بود. در هوای بارانی بروکسل جمعیتی بیش از ۱۳۰ نفر در این آکسیون اعتراضی شرکت کردند.”
  130 نفر در مقایسه با 20 هزار نفر هوادار اسماعیلیان و دست راستی های هوادار ناتو و امپریالیستهای غربی.
  حالا ببینیم که همایش هواداران منشور حداقلی چندتا خواهند بود.
  آنارشیست-کمونیست

 2. بیانیه ۲۲ ماده ای کارگران ضد سرمایه که حدود یکسال و نیم پیش نوشته شده بود و کاملا نادیده گرفته شد:
  https://www.azadi-b.com/?p=17087
  از متن بیانیه ۲۲ ماده ای:
  “مبارزه طبقاتی روز کارگران با همه این پیشرفتها در پشت یک بن بست بسیار سنگین، سهمگین و فرساینده متوقف مانده است. کارگران خود را آحاد منفرد فروشنده نیروی کار می پندارند، میدان جنگ خویش را چاردیواری محیط کار و چانه زدن با کارفرمای خود به حساب میآورند!!، خود را یک طبقه در حال جنگ با سرمایه نمیدانند!!”
  چرا؟
  چون کمکی به بلشویکهای حامی منشور حداقلی برای درست کردن دولت تک حزبی کارکری نمیکند.
  آیا منشور ۱۲ ماده ای کمک میکند؟
  آری؟
  چون منشور ۱۲ ماده ای سوسیال دموکراتیک است و سوسیال دموکراتها مشکلی با دولت سازی ندارند، بلشویکهای ایرانی هم در شرایط نداشتن پایه “مادی” طبقاتی، برای خود در آن فرصت و آینده می بینند.
  آنارشیست-کمونیست

 3. حال سئوال این است که چرا آن تشکلات با این حرارت از بیانیه دفاع میکنند؟
  محاسبه رهبری آنها دو چیز است،
  ۱ – اتکا به پلاتفرمی متکی به فعالین کارگری در ایران (حال که خود هواداری در ایران ندارند) برای رد منشور همبستگی که در ایران و خارج هوادار زیاد دارد..
  ۲ – همیشه ابتدا سرنگونی طلب بودند تا کمونیست. شورشهای اخیر به آنها نشان داد که سرنگونی طلبی شان انقلابیگری خاصی نیست. بیانیه بدون سرنگونی جمهوری اسلامی عملی نمیشود، پس حال که بنظر آنها، نویسندگان سوسیال دموکرات بیانیه سرنگونی طلب شده اند و دیگر اصلاح طلب نیستند، باید از بیانیه دفاع کرد تا کار سرنگونی ادامه یابد. بعبارت دیگر، این محاسبه را دارند که بلشویسم شان با سوسیال دموکراسی سرنگونی طلب شده (قبلا شرکت کننده در انتخابات رژیم) میتواند بر سر سرنگونی ائتلاف کند.
  اما تاریخ تکرار نمی شود. سوسیال دموکراتها دست بلشویکها را تاریخا خوانده اند -در خارج در سایت اخبار روز جمع شده اند. آنها میدانند بلشویکها از پشت خنجر می زنند. آنها گول دفاع از خود را نخواهند خورد و به همان سیاست کیش و مات بورژوا لیبرالی متکی به دولتهای غربی خود را ادامه خواهند داد.
  آنارشیست-کمونیست

 4. در ارتباط با این:
  “همایش 22 آوریل در شهر کلن – آلمان در دفاع از منشور مطالبات حداقلی”
  این کمال ورشکستگی نظری این تشکلات و آشکار کننده کنه اقتدارگرا (ارتجاعی) بودن آنهاست. منشور مطالبات حداقلی یک گمراهه است که باید از آن فاصله گزفت نه اینکه دفاع کرد.
  خیلی دیر، خیلی بی محتوا!
  از یک بیانیه دفاع نمیکنند چون ضد رقیب است، از یک بیانیه دفاع میکنند چون بیان درست اهداف است. منشور مطالبات بیان طرح اهداف بورژوا لیبرالها برای کارکران ایران است نه بیان اهداف رهائی بردگان مزدی. رضا پهلوی هم میتواند از آن بیانیه دفاع کند و اگر لازم باشد دفاع میکند بدون اینکه یک قرون از سرمایه اش کم شود.
  آنارشیست-کمونیست

 5. آقای میتروی،
  بیانیه یک چیزی هست که نمیتوان گفت درست است چون در آن بک واژه درست وجود دارد. بیانیه را برای جمع کردن معتقدین به تمام بندهای آن برای وحدت حول یکسری اهداف بوجود می آورند. شما مجبورید یک بیانیه را قبول کنید، رد کنید و یا بگوئید چه چیزهائی باید از آن برداشته و یا اضافه شود.پس، اگر شما به واژه و معنای شورا علاقه مندید و میخواهید با این واژه کمونیستها را متحد کنید، از بیانیه ۱۲ ماده ای استفاده نکنید. واژه شورا قبل از بیانیه و قبل از گفته آقای بخشی، در جنبش آنارشیستی و کمونیستی کارگری ایران و جهان وجود داشته است و نیازمند تائیده نیست.
  پیشنهاد شما در این مقاله، در ارتباط با واژه شورا، یعنی بوجود آوردن روابط و تشکل غیر سلسله مراتبی در فعالیتها و همکاری های ضد سرمایه داری. اما قبل از هر چیز، شورا چیزی است که نیازمند به اجراست. میتوانید آغازگز چنین نوع روابط و یا تشکل و یا تشکلاتی در خارج باشید. اگر گسترش آن به من هم رسید، من هم حتما به آن خواهم پیوست. اما روابط شورائی (غیر سلسله مراتبی) نیاز دارد دارای یکسری اهداف مشخص و بیان شده باشد وگرنه به یک باشگاه جر و بحث میان نظرات کاملا متضاد تبدیل می شود. مثلا،‌ یک هوادار حکومت پارلمانی هم میتواند بیاید در شورا. روابطی که شما در نظر دارید مجبور است یک خط قرمز بر اساس اهداف بکشد. این کار ایدئولوژیک و فرقه ای نیست. مارکس شما هم حاضر نبود وارد یک تشکل بی درو پیکر بشود.
  حال، مطلبی دیگر،
  بر اساس اعتقاد آقای ناصر پایدار، شورا را درست کنیم تا نهادهای اقتصادی و سیاسی سرمایه داری ی که در آن هستیم را در دست خود بگیریم و مالکیت و دولت ش را از بین ببریم. اعتقاد جدیدی نیست، ایشون هدف شورا بطور روشنی بیان کرده. لازم است شما هم بطور مشخص بیان کنید که روابط شورائی را برای چه منظوری میخواهید. اگر هدف شما با آفای پایدار یکی است، میتوانید به او پیشنهاد همکاری بدهید ببینید که چه خواهد گفت و آیا پای همکاری می آید یا نه. تجربه من متاسفانه منفی بوده است. بر اساس تماس و یا دیالوگ مستقیم با فعالین مارکسیست و آنارشیست ، من به این نتیجه رسیده ام که وضعیت ذهنی هواداران جامعه کمونیستی و یا آنارشیستی هنوز برای بوجود آوردن کار گروهی غیر سلسله مراتبی، آماده نیست و کار لازم دارد.
  اما با تجربه من، اتحادیه های کارگری انقلابی (آنارشیستی) کشورهای اروپائی همیشه برای همکاری درهای باز دارند و فرقه ای در خود نیستند. اگر برده مزدی هستید، میتوانید به آنها بپیوندید. در فرانسه چنین تشکلاتی وجود دارد. دوباره ذکر کنم، در میان ایرانی ها، این مسئله احتیاج به کار دارد و ایرانی ها فعلا ذهنیت لازم را ندارند. خود شما زیر بیانیه ای برای اتحاد کمونیستهای (مارکسیستهای) مستقل را امضا کرده اید. دوباره به متن بیانیه و تجربه گذشته خود از آن مراجعه کنید ببینید چقدر تنگ و تاریک است. پس، فعلا، در میان ایرانی های کمونیست، بحث و دیالوگ عمده است و برای کار عملی باید به تشکل و یا اتحادیه های کارکری غربی آنارشبستی پیوست. نمیگویم مارکسبستی، چون مارکسیستها به تشکل سلسله مراتبی اعتقاد دارند.
  آنارشیست-کمونیست

 6. در شرایط دیکتاتوری باید حرکات خودجوش و ناگهانی کارگران به انجام تشکلات کارگری ختم شوند.بهتر است برای حفظ خود از خطر دستگیری در وضعیت خفقان، روی خواسته های صنفی تاکید شود تا بعد در موقعیت داشتن نیرو و قدرت، خواسته های سیاسی و حتی شعار سرنگونی مطرح گردند؛ یعنی زمانیکه سازمانهای امنیتی برای سرکوب و دستگیری کارگران ضعیف شده باشند.
  آنارکو-کمونیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>