Comments

مروری بر اقتصاد سوئد و نگرانی های آن<br>محمد حسین یحیایی — 12 دیدگاه

 1. حالا تا میتونی داد و فریاد بزن، کامنت و مقاله جای استدلال است، داد و فریاد پاسخ نداره.

 2. وطن، ناموس و شرف و هویت و مادر انسان است . کسیکه اینها را ندارد ، شرف و غیرت و عرق ملی ندارد . دیگر مرام و آنارشیسم و ایدئولوژی و شورا و خودمختاری و استقلال برای چیست ؟ انسان باید بیمار باشد که خانه ندارد ولی دنبال رفاه و آرامش و فرهنگ و انسانیت و آزادی باشد . به این میگویند خائن و بی همه چیز و آویزان ، یعنی کسیکه بگوید انسان انقلابی یا آنارشیست نیاز به وطن ندارد. این یعنی مغزشویی و مسخ و انحراف و کج فهمی .
  ناسیونال-دمکرات

 3. پاسخ به این کامنت:
  “ایرانیان در دفاع از تمامیت ارضی با شیطان هم وحدت میکنند تا پوزه تجزیه طلبان متصل …”
  بسیار عالی، مقصود هم از اول این بود که بگوئی که در ذهنت چیست. ما هزاران سال است که میدانیم ناسیونالیسم با شیطان وحدت دارد.

 4. ایرانیان در دفاع از تمامیت ارضی با شیطان هم وحدت میکنند تا پوزه تجزیه طلبان متصل به بیگانه را به خاک بسپارند.
  تچزیه بازی مزدوران بیگانه در میان ایرانیان عواقب مخوفی خواهد داشت.شورا برای روستاست و نه برای امپراطوری ایرانزمین.
  حدالق 3 هزارسال است که ایرانیان در دفاع از وطن خود تجاوزگران یونان و رم و عرب و مغول و انگلیس و روس و یانکی و عموسام را خونی خاکی کرده اند. اکنون حریف سوسول بازی های ایدئولوژیک ایسم و میسم هرمی و اقتداری نیز خواهند شد.
  در دفاع از تمامیت ارضی ایران همه نیروهای چپ و راست و میانه و ملی و مذهبی و ناسیونالیست و اتنیک و قومی و اصلاحگرا …. یکی خواهند شد تا دمار تجزیه طلبان توهمگرای فریبکار را در بیاورند. – به قول تاواریش لنین:
  پرولتاریا پیش از انترناسیونالیسم، یک ناسیونالیست وطن پرست است.
  خدا/شاخ/میهن/دولت/وحدت

 5. به نویسنده این کامنت:
  “متاسفانه کامنت زیر سراسر تهدید است و موجب بدنامی آنارشیسم …”
  خوب است ایرانی ها دموکرات شده اند.
  اما ایرانگرا و هوادار نازی ها نیستند و سلطنت هم فعلا شاه ندارد. اگر هم روزی ایرانگرا و نازیست شدند، بد به حالشان، هر کس مسئول حماقت سیاسی خودش.
  در روشنگری هم طرفداری از ایرانگرائی ناریستی و ایجاد نفرت از مسلمان و مجاهد جائی ندارد و خفه خواهد شد.
  خواهی دید.
  از دموکراسی دفاع کن، عیب نداره، کاریت ندارم.

 6. متاسفانه کامنت زیر سراسر تهدید است و موجب بدنامی آنارشیسم ؛ این ایدئولوژی رهایی بخش برای ممالک محروسه ایران اهورایی، میشود.
  همانطور که قبلا اشاره شد: چرا یک مدعی آنارشیسم جعلی، باید چند اسم مستعار را ایننجا اشغال کند ؟؛ در حالیکه شرط نخست آنارشیسم، لغو مالکیت حصوصی؛ از جمله به انحصار گرفتن چندین نام مستعار با پسوند و پیشوند آنارشیسم و اقتدار و آنارکو است ؟
  در مورد سلطنت آنارشیستی هم نگرانی نیست چون فرح دیبا ، نوه اش خانم نور الزهرا را در تلویزیون فرانسه بعنوان کاندید پادشاهی معرفی نمود؛ یعنی خانواده پهلوی برای آینده هم رئیس جمهور دارند و هم کاندید ملکه و پادشاه. شاعر قبلا گفته: هنر ز آن ایرانیان است و بس/ندادند شیر ژیان را به کس(وناکس)!
  چون مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی و خرده بورژوازی مانند اپورتونیسم و آنارشیسم و رویزیونیسم و تروتسکیسم و رفرمیسم و غیره و ذالک قدری سخت و ناخوشایند است، باید گاهی از زبان طنز استفاده کرد همانطور که مارکس کبیر و انگلس علیه اشترنر و لاسال و بابل و باکونین استفاده می کردند. عالمان گفتند: زبان طنز به از زبان تهدید و توهین است!
  چون آخوندها خیلی بد هستند، مردم ممکن است حاضر باشند رضا پهلوی را که از آخوندها بهتر است بعنوان رئیس جمهور برای مدتی روی کار بیاورند. پدرش توانست 30سال حکومت سلطنت آنارشیستی را تا دروارههای تمدن بزرک مدیریت کند؛یعنی یک حکوکت پر هرج و مرج سلطنتی.
  در قرن 21 مردم ایران دمکرات شده اند و نه آنارشیست و ماکیاولیست و سپاراتیست و سوپر فمنیست و غیره.
  فدرال-هومانیست

 7. دزد نام ضد-اقتدار،
  ۱ – در مورد مقالات کامنت نمی نویسم،‌ در مورد کامنتها حتما کامنت خواهم نوشت.
  ۲ – در واقع هیچ مقاله ای را نخواهم خواند جز کامنتها، مقالات سوپر مرتجعین را حتما خواهم خواند، البته اگر قسمت کامنت نویسی را نبندند.
  ۳ – ننوشتم نخواهم نوشت، نوشتم برای مدتی.
  ۴ – در مورد مقالات سوپر ارتجاعی ، مثل مقالات اقای بختیاری و آقای ایرانگرا، حتما کامنت خواهم نوشت.
  ۵ – “حرف مرد یکی است” ضرب المثلی مردسالارانه و ارتجاعی ی است.
  ۶ – دیالکتیک علت و معلول نیست. خودت را از فهم محروم کردی.میدانم مارکسیست نیستی. هوادار هیتلر و سلطنت مطلقه هستی و کلمات را هم می دزدی. دزد دزده دیگه کاریش نمیتوان کرد.
  ۷ – حالا نمیدانم که رضا پهلوی که شده جمهوری خواه و از سلطنت استعفا داده، تو میخواهی پادشاه سلطنت مطلقه را از کجا پیدا کنی!
  ۸ – وقتی رضا پهلوی میگه سلطنت نه، ببین تو چقدر عقب افتاده هستی که هنوز دنبال پادشاه میکری.
  ۹ – مثل همیشه فضای کامنت نویسی را انقلابی نگه خواهم داشت تا چشم مرتجعین کور شود و مجبور شوند اسم بدزدند و خودشان را لو بدهند.
  ۱۰ – فکر نکن نفس راحت خواهی کشید. من از تو بدتر. فعلا باید به رفقای خارجی ام کمک کنم، تمام وقت بر خواهم گشت.
  ضد-اقتدار

 8. در زبان فارسی ضرب المثلی است که میگوید: حرف مرد یکی است .من هم دیگر اینجا کمنت نخواهم گذاشت چون دیگری شرکت نمیکند. از اسم مستعار هم دیگر استفاده نمی کنم چون بقول نیچه :هر نوشته ای باید خودش راهش را پیدا کند و اسم نویسنده مهم نیست. در آینده فقط از یک اسم برای نوشته هایم استفاده میکنم تا خواننده بداند که من و نوشته هایم چه رابطه دیالکتیکی علت معلولی با هم داریم و رهگذری اتفاقی نیستم.

  فدرالیست اقتداری

 9. فکر کنم مارکسیستها و آنارشیستهای ایرانی زیادی مشغول رژیم هستند و متوجه نیستند که اقتصاد غرب از زمان ترامپ و بعد جنگ روسیه و اوکراین به رکود بیشتری افتاده و چشم اندازی برای خروج از آن وجود ندارد. پرداختن و نزدیک شدن به وضعیت کارگران غربی و اعتصابات و اعتراضات فعلی خیلی مهم است. جنگ در اروپا ادامه دارد و معلوم نیست کی تمام شود. فکر نمیکنم روسیه کوتاه بیاید. آمریکا و فکر کنم بقیه غربی ها جنگ اقتصادی ی را با چین آغاز کرده اند که از زمان ترامپ آغاز شد. خیلی واضح است که کشورهای غربی دچار مشکلات استراتژیک شده اند و ضد حمله ای را به مخالفان شان آغاز کرده اند. دیگر روشهای اقتصادی علیه “شرق” کار نمیکند و دارد ابعاد سیاسی میگیرد. از لحاظ منافع اربابان بردگی مزدی در ایران، جناح پرو غربی اش فعلا در موضع تدافعی قرار گرفته و جناح تندرور حاکم که همیشه اصل رژیم بوده وارد کمپ چین و روسیه شده مخصوصا روسیه.
  برای مدتی کامنت نخواهم نوشت مگر اینکه مسئله ای جدی در ارتباط با شورشهای اخیر پیش بیاید و یا بحران اجتماعی پیش رو در غرب و جهان مورد توجه سایت روشنگری قرار بگیرد. روشنگری در خواب مسائل ایران بسر می برد و البته فکر کنم تمام اپوزیسیون فعلا در چنین خوابی هستند و وجه بین المللی قضیه را نمی بینند. بهرحال چه بخواهند و چه نخواهند از این خواب بیرون خواهند آمد.
  آنارشیست-کمونیست

 10. نکاتی در ارتباط با سوئید،
  – دولت سوئد در بمباران آمریکا به عراق از طریق دادن اطلاعات به آمریکا کمک کرد.
  https://theindicter.com/iraq-war-swedish-participation-in-us-bombing-of-baghdad-civilian-shelters/
  – به هیچ دولتی نباید اعتماد کرد و نباید به آن توهم داشت. مارکسیستها این را هرگز نمی فهمند، اما آنارشیستها همیشه میدانستند.
  – دولتها بخشی از سیستم استثمار و یا استعمارند و یا هر دو. دولت ابزاری مستقل نیست، بخشی از حیات سیستم سلطه است.
  – کمپانی های اروپائی از طریق نرخ سود غنایم استثماری و استعماری را مابین سرمایه داران خود تقسیم میکنند. مثلا سودی که یک کمپانی چند ملیتی ایتالیائی در می آورد به کمپانی های مثلا سوئدی هم می رسد. کمپانیهای غربی با هم روابط تجاری قوی ی دارند. بیشتر معاملات خارجی کشورهای غربی با خوذشان است. اینکار تقسیم غنایم سرمایه داری-امپریالیستی را انجام میدهد.
  – در نظام سرمایه داریکشورهای کوچکی که در آنها گرسنه وجود ندارد، مثلا کویت و یا کشورهای خلیج، کم نیستند.
  – وضعیت استراتژیک کشورها در تصمیم گیری امپریالیستها تاثیر دارد. مثلا کره جنوبی را گذاشتند صنعتی شود. در ایران اصلاحات ارضی کردند. اما هنوز در عربستان دولت سکولاریستی بوجود نیاورده اند. در اسرائیل فاشیسم نژادی حاکم کردند. در چند کشور آمریکای لاتین، مافیای مواد مخدر حاکم کرده اند.
  – مارکس در درک ارتجاع کمک زیادی کرد اما ماتریالیسم تاریخی او خیر. برای درک ارتجاع نباید به درجه تکاملی صنعتی کشورها توجه کرد. برای درک ارتجاع باید دید که چقدر مردسالاری وجود دارد، چقدر استثمار وجود دارد، چفدر امپریالیسم وجود دارد، چقدر نهادها و تشکلات سلسله مراتبی هستند.مثلا، اگر یک تشکل سلسله مراتبی کمونیستی وجود داشته باشد، آن تشکل ارتجاعی است.
  – اگر از سطح رفاه اقتصادی عبور کرده و به شیوه های اقتدارکرائی توجه کنیم، متوجه درجه فرهنگ ارتجاعی سوئد می شویم.
  – وجود دولت خودش بیان ارتجاع است. دولتها سعی میکنند توده ها را راضی و متوهم نگه دارند تا صاحبان اقتدار حاکمیتشان را بر جامعه حفظ کنند.
  – با انسان شناسی انقلابی میتوان تمام عناصر ارتجاعی فرهنگ سوئدی ها را استخراج کرد و شناخت. مثلا وجود ساطنت، دلیل حفظ آن و غیره.
  آنارشیست-کمونیست

 11. بخشی از چپ طرفدار شوروی اکنون سوسیال دمکرات شده و سوئد را مناسب تقلید میدداند و فراموش میکند که رفاه سوئد بخاطر جمعیت کم و استثمار بخشی از جهان سوم در تقسیم بازار جهانی است.موقعیت جغرافیا و باران مناسب و فرهنگ مسیحی نیز بی تاثیر نیستند. مرد سالاری چون ضعیف است، نیم جمعیت یعنی زنان در تولید ملی شرکت دارند. عقیده به خدا هم اجباری نیست. دولت هم اغلب سوسیال دمکرات یا لیبرال است، یعنی بقول شاعر- ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه جمعند . ای گل و بولبول و شمع و پروانه جایتان خالیست!
  ضد-اقتدار

 12. حاکمین سوئد همیشه بخشی از ارتجاع در تاریخ بوده اند. مقاومت علیه استعمار غرب به استقلال مرتجعین شرقی و رشد اقتصادی آنها مجر شده و این توازن قوا را بضرر کشورهای غربی تغییر داده. طوفانهائی بیشتری در راه است که توده های تحت سلطه کشورهای اروپائی باید ضرر آنرا بپردازند. راه رهائی توده های تحت سلطه سوئد و بقیه تودهای جهان انقلاب آنارشیستی-کمونیستی است که فعلا چندان محبوب نیست، اما پتانسیل بالائی دارد، چون برخلاف مارکسیسم با حقایق بازی سیاسی نمیکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>