Comments

در مورد اطلاعیه‌ی “بلوک متحد سوسیالیستی”<br>هراس از اعلام تشکیل یک حزب سنتی!/ مهران زنگنه — 7 دیدگاه

 1. مقاله بسیار عالی و آموزنده:
  https://www.azadi-b.com/?p=36989
  خیزیم اما نه حقیر، سرمایه آویز و مدنی، که مشتعل، آگاه، ضد سرمایه داری
  .
  در این مقاله میخوانیم:
  “این روزها همه از سالگرد «زن، زندگی، آزادی» می گویند و در شیپور شروع مجدد آن نهضت اصلاح طلبانه مدنی سرمایه آویز می دمند. ”
  “تمامی ۷۰۰ و چند جان داده غیور آن جوانان شرزه و شجاع دختر، پسر طبقه ما بودند…”
  “اما راهی که پیش گرفتیم، میدانی که در آن جنگیدیم، دورنمائی که پیش روی خود قرار دادیم، هیچ کدام، هیچ نشانی از ریل کارزار واقعی، میدان جنگ راستین و افق زلال رهائی ما بر جبین نداشت.”
  “جنبش ما این بار باید تجلی زنده و پرفروغ خواست های اساسی، حیاتی، شفاف، انداموار، طبقاتی و ضد سرمایه داری ما باشد. مجرد رژیم ستیزی و سرنگونی طلبی دامی است که اپوزیسیون های فریبکار، دروغگو و فرصت طلب راست و چپ بورژوازی پیش پای ما پهن می کنند، شعارهای توخالی دموکراسی سر دادن باتلاقی است که همین جماعت رسوای کارگرستیز برای ما حفر می کنند، محدود ساختن میدان جدال به محو حجاب اجباری، جدائی دین از دولت، آرایش و ویرایش نظام اختاپوسی مستولی، تله ای است که برای شکار جنبش ما ساخته اند.”

  و مطالب درست و عالی دیگر.
  .
  آنارشیست

 2. درست کردن دولت سکولار دموکرات یعنی درست کردن دولت ریاکاران استثمارگر سکولار. هواداری از استثمارگری کاری زشت است.
  آنارشیست

 3. درود.
  معنی کلمات و ترکیبات تازه .:
  ایران میزان نیست(ام. خم).
  آنجا همه چیز جعل و تحریف و نادرست است. 90 درصد مترجمان یکروز در خارج از ایران نبوده اند.
  مترجمان سیاسی و اجتماعی و فلسفی با عنوان فیلسوف و جامعه شناس و نظریه پرداز سیاسی وارد دانشگاهها میشوند و تدریس میکنند. حداد عادل گویا عضو انجمن لغات سازان و فرهنگسازان بوده.
  معنی این واژه مورد استفاده شما “رونق” است. اگر در ایران آنرا “تموج!!” ترجمه کرده اند(مثال اشعه های چرنبیل). منظور موجی است که در حال رشد و ارتفاع گرفتن و افزایش… است. این اصطلاح رونق، دهها سال است که در زبان فارسی سکولار مورد استفاده میباشد.

  پیش بسوی شوراهای سنترال دمکراتیک سراسری غیراقلیمی !
  برقرار باد اتحاد زنان و مردان سکولار دمکرات علیه آخوندهای لواطکار دیسپوت و علیه دانش ویکیپدیایی تجزیه طلب !
  راهتان پر دوام !

 4. از آنجا بردگی مزدی باید از بین برود و برای آن معتقدین به چنین اندیشه ای نیازمند همکاری و یا اتحاد هستند، لازم می بینم که نکات زیر را مطرح کنم.
  #####
  عنوان اطلاعیه مورد نقد در مقاله آقای زنگنه هست:
  اطلاعیه کمیته موقت هماهنگی برای ایجاد “بلوک متحد سوسیالیستی”
  این اطلاعیه در سایت “راه کارگر” (فکر کنم بخش انشعابی) موجود است.
  .
  درباره اطلاعیه:
  .
  ۱ . شاید شرایط ذهنی سرنگونی بورژوایی دولت جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، اما شرایط ذهنی سرنگونی انقلابی این رژیم موجود نیست، شرایط انقلابی وقتی بوجود می آید که بخش قابل توجهی از زنان و کارگران ایران ذهنیتی مخالف هر گونه سلطه طلبی پیدا کنند. مطمئنن چنین تحولی خودش را بصورت پیدایش تشکلات غیر سلسله مراتبی در محل کار و زندگی نشان خواهد داد.
  ۲ . از آنجا که شرایط ذهنی انقلاب (تاکید کنم نه سرنگونی) در ایران فعلا موجود نیست، نمیتوان شعار سرنگونی داد، مگر اینکه عبارت پردازی کرد. با عبارت پردازی هم نمیتوان چیزی را تغییر داد و اگر بتوان تغییر داد، در خدمت عبارت پردازان خواهد بود که نتیجه اش مجددا حاکمیت ارتجاع است.
  ۳ . جدایی دین از دولت یعنی اعتقاد به دولت و اعتقاد به دولت در تناقض است با شرکت افراد طبقات تحت سلطه در بدست داشتن یا گرفتن سرنوشت زندگی اجتماعی خویش ، زیرا این دولت خودش محل کار نیست، بلکه محل فرماندهی است و با فرماندهی فقط سلطه بازتولید می شود و ذهنیت مستقل لازم برای گرفتن سرنوشت اجتماعی توسط افراد از همان ابتدا نفی می شود. ببخشید از جمله طولانی، وقت تصحیح ندارم.
  ۴ . دولت شورایی احتمالا همان دولت دموکراتیک بورژواهاست که انتخابات در آن توسط شوراهای محلات صورت میگیرد. این واژه نیز عبارت پردازی است. تا وقتی که یک مرکزیت با اتوریته داریم، خبری از شرکت فعال افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خود نداریم.
  ۵ .در ارتباط با بردگی مزدی، دیدگاه درست و عمل درست از بین بردن ماشین دولتی و بوجود آوردن شوراها (یا کلکتیوها) در محل کار و زندگی است. تمام فعالیتهایی که نیازمند مرکزیت هست توسط دولت صورت نخواهد گرفت چون دولتی وجود نخواهد داشت، این فعالیتها خودشان محل کار هستند و حیاتشان در عمل وابسته به محلهای شغلی دیگر است نه حاکم بر آنها. بدین ترتیب پروسه سیاسی و شغل سیاست و نهادش در جامعه از بین می رود و باید بفوریت از بین برود.
  ۶ . مردسالاری و نهاد مرکزی اش یعنی دولت و خانواده باید هدف انقلاب ضد مردسالاری باشد. قبول این دشوار است. اما مثل از بین بردن دولت، نهاد ارتجاعی ی هست که باید از بین برود.
  ۷ ۰ اگر اتحاد سوسیالیستی در خارج از کشور، خارج از محل کار در ایران و خارج از محل زندگی در ایران است، فقط و فقط میتواند یک تشکلی باشد که مبلغ و بازکننده مسائل انقلاب است نه بیشتر.
  ۸ . پیشنهاد من بوجود آوردن چنین تشکیلاتی ست نه تشکل رهبری کننده که همان حزب است. کلا، ایده حزب، نه فقط در خارج، در ایران هم ایده ضد کمونیستی است.
  .
  پس هدف اتحاد بهتر است بدین صورت بیان شود:
  ارتقای نظری افراد نسبت به این ابعاد ارتجاع:
  ۱ . مردسالاری.
  ۲ . بردگی مزدی.
  ۳ . امپریالیسم.
  ۴ . استبداد سلسله مراتب.
  ۵ . و احتمالا بیشتر.
  .
  خود اتحاد در خارج بصورت شورایی یا کلکتیو اداره می شود یعنی اینکه:
  ۱ . مرکزیت و سلسله مراتب ندارد، اما منشور دارد.
  ۲. حساب و کتابش در اینترنت در دسترس همه هست.
  ۳ .‌ شرایط شرکت همه (زن و مرد) در کار انتشارات و گفت و شنود، بحث، ارائه نظر، نقد و غیره فراهم است و با موانع آن مبارزه می شود.
  ۴ . ساختار تشکیلاتی این کار آموزشی بصورت تشکلات شورایی مستقل کاری افراد داوطلب صورت میگیرد.
  .
  نکاتی دیگر:
  * مجددا ذکر کنم، کار این اتحاد بوجود آوردن شرایط سرنگونی سیاسی جمهوری اسلامی نیست، کار این اتحاد صرفا کمک به ایجاد شرایط ذهنی انقلاب (به معنای ذکر شده) است . حتی میتوان گفت کار این تشکل صرفا انقلاب در ایران نیست.
  ** اعتبار این پیشنهاد به وجود شرایط سرنگونی و یا تحقق سرنگونی وابستگی ندارد. یعنی، چه قبل و چه بعد از سرنگونی، معتبر است.
  *** از سرنگونی رژیم توسط ارتجاعیون و یا با ایده های ارتجاعی نباید ترسید. فقط باید افراد خود را در امان نگه بداریم و روند فعالیت انقلابی خود را با شرایط جدید تطبیق بدهیم
  **** اگر رژیم در حال سرنگونی هست، و یا اگر روزی باشد، معقول نیست که کمونیسم و آنارشیسم شورایی خود را تعطیل کنیم و وارد جنبش چنین سرنگونی ی بشویم. این اشتباه بزرگی است و هزینه های سنگینی دارد. افراد مهره های بازی نیستند، زندگی دارند. مگر قرار نیست که انقلاب برای زندگی باشد!!! شرکت در چنین سرنگونی ی باید داوطلبانه صورت پذیرد نه بصورت رهنمود اتحاد یا تشکل. حتی با پیدایش شرایط ذهنی انقلابی، شرکت در سرنگونی و انقلاب باید داوطلبانه باشد چون برخلاف اندیشه رایج، زندگی بر انقلاب باید الویت داشته باشد.
  #####
  آنارشیست

 5. politische kojungtur

  به معنی “رونق سیاسی” بهتر از “تموج دوره ای” نیست ؟ منظور ترجمه این اصطلاح سیاسی است.
  مرسی.

  • با تشکر! واژه‌ منجمله اقتصاد به کار می‌رود و معمولا چهار لحظه در آن تشخیص داده می‌شود! رونق یکی از آنان است! در اقتصاد به جای آن در فارسی تموج گذاشته شده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>