درصورت تمایل آدرس انجمن، گروه یا حزب تان را برای گذاشتن در لیست برای روشنگری بفرستید

احزابكودكان / چند سایت دیگرافغانی / اشخاص/ ساير گروهها
اتحاد سوسياليستى
اتحاد فدائیان خلق ایران
جبهه ملى ايران
چريكهاى فدائى خلق
حزب توده ايران
حزب سبزهاى ايران
حزب كار ايران (توفان)
حزب كمونيست ايران
حزب كمونيست كارگرى
ح.ک.ک – حکمتيست
راه كارگر
سربداران
فدائيان اكثريت
كانون زندانيان سياسى
كومله (ح ك ا)
كومله
مجاهدين خلق ايران
مليون ايران
ندای آزادی
نهضت مقاومت ملی
هسته اقليت
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
————-
كودكان
————-
انجمن حقوق
كودكان ايران

بنياد كودك
كودكان
كودكان ايران
يارى

———————-
چند سایت دیگر
———————-
شماليها
مازندنومه
ورگ
هايرنيك
تركمن صحرا
جبهه متحد بلوچستان(جمهوری خواهان فدرال)
كوردستان
كردستان پست
گياره نگ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


————-
افغانی
————-
راحله يار
نشريه پيشرو
ملالى جويا
راوا
کابل پرس
اصالت
شعله جاويد
————-
اشخاص
————-
خسرو ناقد
رضا پهلوى
على ميرفطروس
محسن كديور
مصدق
منوچهر صالحی
——————-
ساير گروهها
——————-
آرشيو اسناد اپوزيسيون
انجمن پژوهشگران ايران
انجمن روزنامه نگاران
انجمن قلم ايران در تبعيد
آزادی بيان
انتگراسيون در آلمان
بنياد مطالعات ايران
سرمايه(کاپيتال) مارکس
ققنوس
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
سایت علیه بیکاری
.
.
.
.