Comments

آخوندها چگونه به قدرت رسیدند — 12 دیدگاه

 1. پاسخ به این:
  .
  “خانه از بیخ ویران است، آنارشیست اقلیمی در فکر نقش ایوان است.
  در دنیا چه خبر است ! . این بلندگوی آنارشیسم در فکر پروپاگانداست.
  واقع گریزی یک فرقه مرده متعلق به قرن 19 اکنون آخرین فریبکاری خود …”
  .
  همش مطالعه شده و قابل دفاع است، آنارشیسم افکار تو را سرنگون کرده، برای همین است که حرفی برای گفتن نداری جز نوشتن خزعبلات.
  .
  آنارشیست

 2. خانه از بیخ ویران است، آنارشیست اقلیمی در فکر نقش ایوان است.
  در دنیا چه خبر است ! . این بلندگوی آنارشیسم در فکر پروپاگانداست.
  واقع گریزی یک فرقه مرده متعلق به قرن 19 اکنون آخرین فریبکاری خود را در میان ایرانیان شروع کرده.
  درد اینها درد مردم نیست. سرگرمی روشنفکری و نارسیسم پخش اسم خود انگیزه افراد خورده بورژوازی انقلابی نمای ویکیپدیایی بدوم مطالعات سیستماتیک منابع جدی است.
  انحراف از موضوعات لازم ایران و اپوزیسیون و اشاعه جنگ حیدری و نعمتی تنگ نظرانه فقط از طرف فرقه های منحرف قرون گذشته ممکن است.

 3. نوشته:
  “در ادامه کمنت حذف شده.
  اگر مارکسیسم بورژوازی است. آنارشیسم تروریستی است.
  اگر میهن دوستی فاشیستی است. آنارشیسم یک دین و خرافات فریبکارانه و یک ایدئولوژی التقاطی خائنانه است.
  سقراطه زمانه 2550 سال پیش.”
  .
  پاسخ:
  .
  بورژوازی بودن مارکسیسم در این است که علیه اتوریته موضعگیری ندارد و حتی انگلس شان آنرا توجیه کرده است. معلوم بود که توجیه اتوریته در انتها به دولت و سروری می انجامد که دیدیم چنین شد، یعنی دولت استالین و لنین و دولت مائو و مائوئیستها و اینکه همگی فقط بورژوازی دولتی شدند. نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس به مارکسیستها اجازه داده که نقش بورژوا ایفا کنند. این نظر من در مورد بورژوایی بودن مارکسیسم است، نه افکار مارکس.
  .
  چرا میهن دوستی فاشیستی است؟ چون بر پایه ایده تقدس وطن است. تقدس به تعصب و تعصب به آدم کشی منجر می شود که همان فاشیسم است. همه بورژوا دموکراتها و یا هر بورژوای وطن پرست وقتی وطن را در خطر ببینند به هیولا تبدیل می شوند چون تمام دارایی خود را در خطر می بینند. کارگران چون دارایی ندارند، دلیلی ندارند وطن پرست باشند. وطن پرست می شوند چون گولشان میزنند تا منافع مشترک خود را با کارگران جهان نفهمند. بورژوا ها جهان را بصورت املاک خود، شامل وجود جسمی کارگران، بصورت وطن های گوناگون بین خود تقسیم کرده اند. برای همین است که سرمایه ها عمدتا براحتی مهاجرت میکنند اما مهاجرت کارگران عمدتا ممنوع است.
  .
  این دلایل را بارها ذکر کرده ام اما از کامنت نویس وطن پرست هنوز استدلالی نشنیده ام . او نمی گوید که چرا آنارشیسم خیانت است، دین است، خرافات است. الکی که نیست، وقتی از کلمات خاصی استفاده میکنی باید توضیح بدهی چرا از این کلمات استفاده میکنی. وقتی استدلال نیاری، پرخاش میکنی. تو خودت بجای بحث همیشه پرخاش میکنی، من پرخاش نمیکنم. من همیشه استدلال میکنم.
  .
  کسی که استدلال نکند، انقلابی نیست، مرتجع است. رژیم جمهوری اسلامی با فرار از استدلال کردن و با اتکا با تهمت زدن و آدم کشتن ارتجاعش را نشان داد. تو مثل آنها نباش.
  .
  آنارشیست

 4. جمهوری اسلامی خمینی در همان دو سه ماه اول، مخصوصا بعد ار رفراندوم جمهوری اسلامی، از لحاظ نظری سرنگون شد، یعنی در مبحث علم و دانش اجتماع، راه زور در پیش گرفت ، نه راه استدلال و تحقیق در باره انسان. برای همین است که مثل سایر دولتهای دنیا (وطن های دنیا)، ثبات نخواهد داشت و تنها راه ثباتش سرنگونی عملی اش است. اما متاسفانه، مثل هر دولت دیگری، سرنگونی کافی نیست. چون اگر اقتدارگرایان دموکرات و وطن پرست و هر نوع ارتجاعی دیگر حاکم شوند، آنها هم از لحاظ نظری سرنگون میشوند و مسئله سرنگونی عملی میشود راه حل قضیه. راه حل بشر، خلاص شدن ازاقتدارگرایی است، یعنی خلاص شدن از مردسالاری، بردگی مزدی، امپریالیسم و سلسله مراتب در کار گروهی مدیریت جامعه.
  آنارشیست

 5. ایده داعش هم یک ایده دولت است، اسمشان اصلا دولت است (دولت اسلامی) و دولت هم همیشه وطن است. از این ایده استفاده کرده اند مشتی آدم جمع کردند که بدون علم و منطق بجون توده های بینوای کارگر و زحمتکش بیافتند تا بلاخره بر آنها حاکم شوند و هم بشوند نوکر امپریالیستها و هم ارباب کارگران.
  آنارشیست

 6. حال چرا مارکسیسم اقتدارگراست؟
  .
  مارکسیسم اقتدارگراست چون بر اساس اتوریته مارکس است نه بر اساس اتوریته علم و شناخت. یعنی اول مارکس بعد علم.
  .
  وطن پرستی هم اقتدارگراست چون اول دنبال اتوریته وطن است نه علم. افتضاح وطن پرستی چیزی ناشناخته نیست و از آن انواع ارتجاع از جمله فاشیسم بیرون آمده و هنوز هم براحتی قابل تشخیص و نشان دادن است. اگر دقت کنیم می بینیم در تمام کشورها، در مواقع حساس، مشتی اوباش هستند که پرچم ملی بر میدارند و عربده می کشند، مخالفان دولت و بورژوا ها را کتک زده و می کشند. مثل اسلام بورژواهای حاکم، بورژواهای وطن پرستها هم در انتها به اوباش تکیه دارند نه به عقل و علم.
  .
  وطن پرستی دو ایراد بزرگ دارد:
  ۱ – استثمارگر و استثمار شونده را میخواهد متحد کند نه اینکه اقتدار استثمارگر را بردارد. اگر استثمار را بردارد، میداند وطنی در کار نیست.
  ۲ – علمی نیست، ایدئولوژی است و همیشه اول وطن بعد بقیه چیزها.
  .
  کلا وطن برای مدیریت بردگان درست شده و خطی است که اربابان تاریخا در مقابل هم کشیده اند و میکشند. برده های مزدی مثل گاو و گوسفندان مزرعه هستند، مزرعه وطن. اگر اربابی نباشد، وطنی هم وجود نخواهد داشت ، چون برده های تاریخ و برده های مزدی امروز منافعی در وطن داشتن ندارند. منافع برده های تاریخ و برده های مزدی امروز در اتحاد بین المللی است نه در وطن پرستی تنگ نظرانه و دوستی با ارباب. مهاجرت برای شغل و کار بیان پوسیده بودن ایده وطن است. وطن پرستی از مارکسیسم خیلی عقب افتاده تر و ارتجاعی تر است، چون مارکسیستها بسیاری از بحثهای درست مارکس را می پذیرند، اما وطن پرستان مجبورند از استثمارگران دفاع کنند. مارکسیستهایی که وطن پرست شدند از دم ارتجاعی شدند چون علیه شعار معروف مارکس عمل کردند: “کارگران جهان متحد شوید”. وطن پرستان از اول ارتجاعی هستند و تظاهر نمیکنند. هر مارکسیستی شروع کند به افکار مارکس علمی اندیشیدن و آنرا نقادانه بفهمد، دیگر مارکسیست نیست، اندیشه علمی اختیار کرده، هر وطن پرستی افکار علمی اختیار کند، ضد استثمار می شود و وطن پرستی را کنار میگذارد. وطن پرستی در حقیقت بیان عقب افتادگی ذهنی است.
  آنارشیست

 7. پاسخ به این:
  “یک مدعی آنارشیسم باید آنرا بشناسد و نه فقط اینکه اینجا فقط شعارهای: پرخاش گرانه تغصب آمیز رمانتیک تجزیه طلبانه سکتاریستی اختلاف انداز تخریبی مردستزیانه دمکراسی ستیز فرقه گرایانه بدهد.
  بی اطلاعی از تاریخ و مانیفست این مکتب خرده بورژوایی اشرافی قرن 19 …”
  پس دیدی که مشی چریکی مارکسیستی بود نه آنارشیستی. بقیه پاسخ هایت ادامه بحث نیست، فرار از موضوع بحث است. بجای عصبانی شدن، افکارت را اصلاح کن و مثل حزب الهی ها نباش چون هم در خانه سرنگون میشی و هم در خیابان. همیشه اول سرنگونی در نظر هست بعد سرنگونی در عمل. تو فعلا در نظر سرنگون شدی. خوبی سرنگونی در نظر این است که راه برگشت داری.
  آنارشیستها بدرستی نه وطن دارند، نه دنبال برتری نژادی شان هستند و نه استثمار بردگی مزدی را می پذیرند و نه زیر بار شوهر و برادر و پدر زورگو و اسثمارگر می روند. آنارشیسم تنها راه آزادی است.
  زنده باد آنارشیسم

 8. یک مدعی آنارشیسم باید آنرا بشناسد و نه فقط اینکه اینجا فقط شعارهای: پرخاش گرانه تغصب آمیز رمانتیک تجزیه طلبانه سکتاریستی اختلاف انداز تخریبی مردستزیانه دمکراسی ستیز فرقه گرایانه بدهد.
  بی اطلاعی از تاریخ و مانیفست این مکتب خرده بورژوایی اشرافی قرن 19 اروپا ،برای افراد بی منطق و احساسی و کم حوصله و نارسیس جذابیت دارد.
  آنارشیسم حدود 180 سال ، تا پایان قرن 20 ، از ابزار و تاکتیک ترور و بمب گذاری و تخریب استفاده میکرده. حتی حمله به ماشین کارخانه را مجاز میدانسته چون خواهان اقتصاد مانوفاکتوری و کارگاهی خرده بورژوازی است و نه صنعت پیشرفته.
  به دلیل ممنوعیت و تعقیب آنارشیست ها در جوامع بورژوایی و کاپیتالیستی، این فرقه مانند اسلامیست ها دست به خدعه و تقیه زده تا بتواند با خیال راحت در کشورهای امپریالیستی کاپیتالیستی علیه کمونیسم فعالیت کند و به تخریب اپوزیسیون های ملی و حمایت از ارتجاع دینی و تجزیه طلبی بپردازد.

  بورژوازی و کاپیتالیسم جهانی، مانند تروتسکیست ها، این گروه ضد مارکسیست و ضد سوسیالیست را در کشورهای خود پذیرفته اند تا از نقش مخربش علیه زحمتکشان و خلقهای کشورهای جهان سوم استفاده کنند.
  سرنوشت آنارشیسم مانند سرنوشت مائوئیسم و استالینیسم و تروتسکیسم یگ پاورقی در زیر متن تاریخ مبارزات آرادی خواهان زحمتکشان خواهد بود.

  چنین گفت زردشت! سراغ مردستیزها میروی، شلاق ات را فراموش مکن !
  فارسی شکر است(ممدعلی جمالزاده)

 9. در ادامه کمنت حذف شده.
  اگر مارکسیسم بورژوازی است. آنارشیسم تروریستی است.
  اگر میهن دوستی فاشیستی است. آنارشیسم یک دین و خرافات فریبکارانه و یک ایدئولوژی التقاطی خائنانه است.
  سقراطه زمانه 2550 سال پیش.

 10. در ضمن،
  فقط آدمهایی که سوء نیت دارند و میخواهند توده ها را فریب بدهند عملیات چریکی را آنارشیستی میدانند.
  مشی چریکی مشی ای درون مارکسیستهاست. مشی چریکی در ایران کاملا بر اساس مارکسیسم فرمول بندی شد. ایده الهای آنها مثل درست کردن دولت استالینی لنینی توجیه مارکسیستی داشت. تشکلات آنها هم بر اساس رویکرد مارکسیستی، سلسله مراتبی بود. پس نه دولت درست کردن (کار مارکسیستها) آنارشیستی است و نه تشکل سلسله مراتبی.
  حال چرا شخص کامنت نویس مشی چریکی را آنارشیستی میداند؟ اقتدار گرای بازنده به رقیب (اسلامی و بقیه) است، و از طرف دیگر می بیند آنارشیسم هم علیه اقتدارگرایی اوست، پس مجبور است لجن پراکنی سیاسی کند تا خود را تسکین دهد. او ذات واقعا انقلابی آنارشیسم را فهمیده و متوجه شده که نمیتواند آنرا مثل مارکسیسم به بازی بگیرد و اتوریته اعمال کند.

 11. آخوندها (مردسالاران و سرمایه دارهای مذهبی) به علل زیر بقدرت رسیدند:
  پیروزی در رقابت میان مرتجعین اقتدارگرا.
  تاکنون اقتدارگرایان بر جامعه حاکم بوده اند و افکار توده ها را شکل میداده اند. اقتدارگرایان سکولار (مارکسیستها، بورژوا سکولارهای غربی و سلطنت طلبان و غیره) بازنده شدند چون نتوانستند افکار توده های کارگر و زحمتکش را در خدمت اقتدار خود کاملا شکل بدهند. نتوانستند و نمیتوانستند چون گند دولتگرایی مارکسیستی درامده بود و امپریالیسم غربی هم رسوا شده بود.
  حال که گند سیستم مذهبی درآمده، سکولارها ممکن است دوباره حاکم شوند، اما بعلت قدرت جهانی امپریالیستهای غربی و شرقی، حاکمیت بهتری از حکومت آشغال پاکستان و هند و مصر و بنگلادش و مکزیک و پرو و کره و غیره عرضه نخواهند کرد.
  آنارشیست

 12. دیکتاوری زمان پهلوی، و 2000 سال نظام طبقاتی شاهنشاهی ، حضور فعال دین ارتجاعی، فقدان جنبش روشنگری سکولار،
  فرهنگ فئودالی همراه با بورژوازی مونتاز انگلی کمپرادور، بیسوادی 50 درصدی جامعه ای عقب افتاده نیمه روستایی.
  شاه آخرین مامور استعماری غرب در ایران بود. هویدا یک نخستوزیر نالایق که صلاحیت اداره و کنترل مملکتی 2 میلیون کیلومتر مربعی؛ با اقوام و خلقهای رنگارگ را نداشت.
  وجود دوران جنگ سرد میان 2 ابرقدرت، وابستگی جنبش چپ به شوروی ، سرکوب ملیون و نالایقی جنبش ملی بدلیل وابستگی به اشرافیت و سرمایه داران دلال مرکانتلیستی،
  تکیه بر اقتصاد تک محصولی نفت برای خرید اسلحه و ازدیاد قشر کارمندان دولتی و خرده بورژوازی پارازیت..
  انحراف چپ ملی . بجای کار توده ای و سازماندهی زحمتکشان، دست زدن به عملیلت چریکی آنارشیستی انتحاری که خود نیز محصول فاشیسم دیکتاتوری پهلوی بود.حداقل پانزده دلیل فرهگی اقتصادی جهانی سیاسی تاریخی. در 5 زمینه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>