بیگاری کشیدن از زحمتکشان در سایه حکومت ولایی فقیه:اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بابت معوقات مزدی/تجمع کارگران مناطق ۲و۵و۶ شهرداری کرج بابت ماه ها مطالبات/تجمع بازنشستگان کشوری مقابل مجلس/تجمع کارگران لاوان تابلو کرمان با ماه ها معوقات مزدی مقابل ساختمان استانداری