متن کامل مصاحبه احمدی نژاد:یکی از تخلفات بزرگ قوه قضائیه اینست که زندانها را در اختیار دستگاه امنیتی قرار داده ( اشاره به قتل ستار بهشتی توسط دستگاه امنیتی)/ ماجزء ویژه ها هستیم در دنیا که اینهمه قدرت یک جا جمع شده است/افشاگری بی سابقه در مورد جرایم لاریجانی ها