Comments

«ویژگیهای خاص! جنبش به میدان آمده در ایران»<br> شمی صلواتی — 9 دیدگاه

 1. در ارتباط با این کامنت:
  .
  “ضداقتداردرکامنت۲۰۲۲/۹/۲۱ مقاله آقای چنگایی نوشته ،، من علاقه مند به بحث نیستم، یکی دو کامنت می نویسم و می روم…،، ازکرامات ضداقتدارچه عجب!برتمام مقالات ضدرژیم نظر می نویسد وهرنظری راکه خواهان سرنگونی رژیم باشد با خواندن آیت الکرسی و فوت کردن به ،، رژیم اقتدارگرا وسرکوبگر ،، رد می کند، آنوقت میگوید من باکسی بحثی ندارم. عجبا! پس بحث کردن مگر غیراز ردکردن نظر دیگران است با دلیل و برهان، حضرت ناشناس!”
  .
  رد کردن نظر دیگران دعوت به بحث کردن نیست. اگر شخصی که به نظرش انتقاد شده خواست از خود دفاع کند میتواند مناظره ای را آغاز کند. کامنت انتقادی میتواند فقط بمنظور آشنا شدن خوانندگان دیگر با نظر مخالف مقاله باشد نه بمنظور دعوت به مناظره. منظور من در بخش کامنتگذاری روشنگری همیشه اولی است نه این دوتای آخر، اما اگر کسی بخواهد بحث بشود، من رد نمیکنم، ترجیح اولم فقط گذاشتن نظر است نه مناظره.
  .
  حرف دیگری دارید حتما بنویسید. من برخلاف شما از بیان عقایدم هراس ندارم. میتوانید بنویسید که بعد از سرنگونی رژیم معتقدید چه نظمی بهتر است در جامعه ایران حاکم شود. چند سالی هست که منتظر جواب هستم.

  ضد-اقتدار

 2. در ارتباط با کامنت “ا.ن”،
  آنارشیسم هرج و مرج طلبی نیست. تاریخ هزار ساله دارد و هرگز هرج و مرج نبوده است. این ایده انقدر درست و باطل کننده سلطه گری است که مخالفان آن مجبور شده اند آنرا هرج و مرج طلبانه جلوه دهند و از نقد منطقی و علمی فرار کنند. دیدگاه ا. ن در ارتباط با کوشش توده ها در تعیین سرنوشت اجتماعی خود از طریق شوراها به حقیقت نزدیک است. اگر این شوراها و کمیته های محلی سمت و سوی ضد بردگی مزدی پیدا کننند، بطور پیگیری انقلابی خواهند بود و میتوان گفت ایده درستی است.
  ضد-اقتدار

 3. با درود. نوشتید:«انقلاب این بار در ایران زنانه است». بسیار زیبا، امیدوارم همینطور باشد، زیرا زنان کشورهای اسلامی که با ستم و تضییقات چندبرابر دیگر کشورها مواجهند، حق شان است که رهبر جنبش باشند.
  درمورد آنارشیسم صادقانه بگویم مطالعه جدی ندارم، معمولا در مجادلات و بحث های غیرجدی آن را با هرج و مرج مترادف میکنن. با اینکه آنارشیست نیستم ولی شخصا با توجه به سابقه تاریخی و تجارب موجود بارهبرسازیهای تاکنونی، چه شخصی و چه سازمانی مخالفم. همه گونه های آن به دیکتاتوری شخصی و یا حزبی منتهی شدند. و فراموش نکنیم که قدرت های بزرگ برای تامین منافع خود انواع “رهبر” های آینده مثل مجاهد و پسر شاه و مسیح علی نژاد و…برای ما در سرکه خوابانده اند . به گمانم همان تشکیل شوراها و یا کمیته های هماهنگی محلات که در ارتباط با هم بوده و اعضای آنها براحتی قابل تعویض باشند ، بهترین حالت برای تضمین تدام و پیروزی جنبش و دور نگهداشتن مزدوران و حقوق بگیران عوامل کشورهای بیگانه میباشد.

 4. ضداقتداردرکامنت۲۰۲۲/۹/۲۱ مقاله آقای چنگایی نوشته ،، من علاقه مند به بحث نیستم، یکی دو کامنت می نویسم و می روم…،، ازکرامات ضداقتدارچه عجب!برتمام مقالات ضدرژیم نظر می نویسد وهرنظری راکه خواهان سرنگونی رژیم باشد با خواندن آیت الکرسی و فوت کردن به ،، رژیم اقتدارگرا وسرکوبگر ،، رد می کند، آنوقت میگوید من باکسی بحثی ندارم. عجبا! پس بحث کردن مگر غیراز ردکردن نظر دیگران است با دلیل و برهان، حضرت ناشناس!

 5. کلمه خرده بورژوا را از مارکسیستها یاد گرفته ای؟ خوبه، اقلا تا اینجا کشش داشته ای ولی فکر نمیکنم بیشتر بتونی، ولی سعی ات را بکن. ضد-اقتدار

 6. سوراخ دعا را گم کردن ،یعنی مته به خشخاش گذاشتن، بدلیل انحراف فکری ، برده جزئیات شدن، و تئورگی زدگی خرده بورژوایی؛ زیر عبای انقلابی گری آنارشیستی ، و واقعیات گریزی زندگی در فرنگباشد.

 7. شعارها از سایت “سازمان راه کارگر”، از مقاله:
  https://rahkargar.com/?p=19182
  “بهروز سورن:غوغایی برپاست! نگاهی اجمالی”
  .
  با نویسنده مقاله موافقم که سطح شعارها نسبت به دو سال پیش ارتقا پیدا کرده.
  .
  شعارها:
  .
  مرگ بر دیکتاتور
  زن, زندگی آزادی
  ننگ ما ننگ ما ،‌پلیس الدنگ ما
  این آخرین پیامه, هدف خود نظامه
  میکشم، میکشم، هر آنکه خواهرم کشت
  رشت:تجمع با شعار حکومت ضد زن نمیخوایم، نمیخوایم
  بسیجی حیا کن، مملکت رو رها کن
  بسیجی برو گمشو
  مرگ بربسیجی
  بسیجی، بسیجی، ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو
  حراست کذایی قاتل ما شمایی
  حراست و سپاهی پیوندتان مبارک
  ما همه مهسا هستیم بجنگ تا بجنگیم
  رهایی حق ماست قدرت ما جمع ماست
  حاصل این عدل و داد ۵۰سال استبداد
  زن زندگی آزادی
  بیگاری بیکاری حجاب زن اجباری
  به نام دین و قانون حلال شده خونمون
  خونین سرای ایران از کردستان تا تهران
  از کردستان تا تهران ستم علیه زنان
  از سقز تا تهران، مرگ بر ظالمان
  از سقز تا خوزستان، ستم علیه زنان
  توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه
  مرگ بر دیکتاتور
  کشتن برای روسری تا کی چنین خاک برسری
  فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون
  خیابونا غرقِ خون، استادامون خفه‌خون
  استادامون ذلیلن، ذلتو می‌پذیرن
  بسیجی، بسیجی، ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو
  حراست کذایی قاتل ما شمایی
  حراست و سپاهی پیوندتان مبارک
  کردستان, کردستان, گورستان فاشیستان
  بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم
  .
  #### نکاتی چند #####
  * در این شعارها یک شعار تقریبا ضد بردگی مزدی وجود دارد:
  بیگاری بیکاری حجاب زن اجباری
  .
  * خوب است اگر این جنبشهای خیاباتی کارگران بصورت جنبشهای اشغال در بیایند و رسانه های ضد کارگری و ارتجاعی را هدف قرار بدهند، و حتی بیشتر. حال هرچه، شاید بتوان گفت که بخش بزرگی از جامعه ایران (جامعه فعال ایران، یعنی بردگان مزدی، تقریبا همه اقشار مزدبگیر) دیدگاه دیگری نسبت چند سال پیش در ارتباط با زندگی پیدا کرده است. رژیم حتی از رژیم شاه هم ایزوله تر بنظر می آید.
  .
  * اخطار اینکه این جریانات فعلا ممکن است موج سواری کنند:
  اطلاح طلبان
  هوادارن امپریالیستهای غربی
  مارکسیستهای دست راستی
  آنارشیستهای دست راستی
  منقدین اصولگرای اصل رژیم و از درون رژیم
  .
  * ایده ال، تکامل دیدگاه فعلی کارگران به خیابان آمده به روحیه ضد مردسالاری، ضد بردگی مزدی (سرمایه داری)، ضد امپریالیسم (غربی و شرقی) و ضد استبداد سلسله مراتبی است.
  .
  ضد-اقتدار
  اول مهر ۱۴۰۱

 8. حال چرا امپریالیستهای غربی بطور فعالی از شورشهای فعلی کارگران ایران دفاع میکنند؟
  .
  دلیل ش این است که اگر دفاع نکنند گفتمان ضد اقتدارگرائی و بردگی مزدی بسرعت رشد میکند و آنها نمی توانند بروی رژیم فشار بیاورند و نوکران خود را نصب کنند. برای همین تاکتیک دفاع از طریق حمله را اقتباس کرده اند تا سوار این جنبش بشوند. این تاکتیک امپریالیستهای غربی در حقیقت نشانه ضعف آنهاست. چرا ضعف؟ چون مجبور شده اند از دیکتاتوری اسلامی و مذهبی دوستان خود انتقاد نکنند و ضدیت با دیکتاتوری را فقط محدود به مخالفان استراتژیک خود کنند. آیها دچار آشکاری با خود در تناقض هستند و در باتلاق ایدئولوژیک زیست میکنند.
  .
  سیاست امپریالیستهای شرقی، مثل چین و روسیه در ارتباط با شورشهای فعلی کارگران در ایران چیست؟
  .
  امپریالیستهای شرقی با ریاکاری فراوانی ادعا میکنند که رعایت قوانین بین المللی را کرده و در امورات ایران دخالت نمی کنند.
  اما در حقیقت اتحاد با دولت ایران بخشی از استراتژی جهانی انهاست و دنبال ثبات در ایران هستند، ثبات به معنای تمکین کارگران زن و مرد ایرانی.
  .
  شورشهادی مثل شورشهای فعلی در ایران که در کشورهای دیگر اخیرا وجود داشته و وجود خواهد داشت، اگر به جنبش های ضد اقتدارگرایانه (آنارشیستی ضد استبداد سلسله مراتبی، ضد اطاعت بی چون چرا از آتوریته) و ضد بردگی مزدی ارتقا پیدا نکنند به احتمال بسیار قوی شرایط جنگهای نیابتی و یا حتی جنگهای جهانی را بوجود می آورند.
  .
  ضد-اقتدار

 9. برداشت آقای صلواتی یک برداشت است، برداشت من فعلا مثل او نیست و چنین است:
  .
  شعارهای گزارش شده توسط رادیو فردا:
  .
  «کشتن برای روسری، تا کی خاک‌برسری»،
  «زن، زندگی، آزادی»،
  «‌مرگ بر دیکتاتور»
  «‌مرگ بر خامنه‌ای»
  .
  شعارهای گزارش شده توسط سایت سازمان مجاهدین خلق:
  .
  «امسال سال خونه سید علی سرنگونه»
  «می‌کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت»
  «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه»
  «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»
  «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما»
  «ملت‌چیم نه شاهچی»
  «خامنه‌ای قاتله حکومتش باطله»
  «این‌همه سال جنایت مرگ بر این ولایت»
  «گشت ارشاد بهانه است اصل نظام نشانه است»
  «ما همه مهسا هستیم بجنگ تا بجنگیم»
  «می‌میریم ایران را پس می‌گیریم»
  .
  هیچکدام از شعارهای بالا علیه بردگی مزدی و علیه انقلاب مخملی امپریالیستهای غربی نیست. برای همین است که حداقل دو سایت هوادار انقلاب مخملی (انقلاب امپریالیستهای غربی، مثلا انقلاب دموکراتیک) مثل رادیو فردا و سایت سازمان مجاهدین خلق براحتی آنها را گزارش کرده اند.
  .
  تنها شعار ضد ساطنت در تبریز را میتوان علیه جناحی از امپریالیستهای غربی حساب کرد. باید توجه کرد که الان سازمان مجاهدین خلق هم ضد سلطنت هست و هم هوادار انقلاب مخملی و هم هوادار بردگی مزدی.
  .
  بعلاوه، هنوز هیچ عمل معینی فراتر از اعتراض خیابانی دیده نمی شود.
  .
  آیا جنبش فعلی ضد مردسالاری است؟
  .
  بنظر من نه کاملا،
  .
  شعار “زن، زندگی، آزادی” را میتوان نزدیک و در جهت ضدیت با مردسالاری دریافت. ولی ضدیت با مردسالاری کامل، ضدیت با ارتجاع خانواده است. از وضعیت فعلی تفکرات ایرانی ها نمیتوان انتظار ضدیت با خانواده داشت، اما انسانها در حال تکامل هستند و چنین چیزی ممکن است. ایرانی ها میتوانند از هر لحاظی از توده های کشورهای دیگر آکاه تر و عاقل تر شوند. حتی در کشورهای سکولار، الغای خانواده بطور رسمی و عرفی و قانونی وجود ندارد و بصورت غیر مستقیم و در خفا عملی می شود.
  .
  جنبش فعلی برای چیست؟
  .
  بنظر من وجود تحریمهای اقتصادی، سیاستهای نولیبرالی و خرافی اقتصادی رژیم و خفقان مذهبی، دلیل شورش فعلی و بجای کارگران ایران علیه حاکمیت است. اگر رژیم یک رژیم دیکتاتوری علمی بود، مثل رژیم بلشویکها، حتی با تحریم، چنین شورشهائی پیش نمی آمد و یا چنین وسعتی پیدا نمیکرد.

  .
  این جنبش اگر به وضعیتهای ذهنی و عملی کمونیستی و آنارشیستی تکامل پیدا کند، امکان کسب آزادی نسبتا پایداری را برای چندین سال خواهد داشت. کار تکامل جنبشها همیشه از اتحاد نظری فعالین تغییر جامعه شروع میشود، برای همین تصور کردن درست بسیار ضروری و کلیدی است. بنظر من جنبش فعلی باید به وضعیتهای توضیح داده شده در زیر باید ارتقا پیدا کند، در غیر اینصورت جای یک ارتجاع را ارتجاعی دیگر میگیرد و الزاما شرایط بهتر بوجود نمی آید. وضعیتی که فعالین اصیل آزادی بشر (آزادی از مردسالاری، آزادی از بردگی مزدی، آزادی از امپریالیسم، آزادی از استبداد سلسله مراتبی و آزادی از خرافات و غیره) باید در پی آن باشند:
  .
  ۱ – بدست گرفتن فوری محلهای شغلی، (محل های بزرگ الویت دارند) از طریق اعتصاب و اشغال مراکز مدیریت و اعلام اداره شورائی آن. منظور اعتصاب و انتظار و یا بسط نشستن نیست. منظور اعتصاب برای فلج کردن منبع حیات حاکمین و گرفتن محلهای شغلی آنهاست.
  ۲ – بدست گرفتن تمام محلهای زندگی و مدیریت شورائی آن که هست الغای پلیس محل.
  ۳ – اعلام الغای کار مزدی و مالکیت دولتی و خصوصی بر وسایل تولید توسط کنگره شوراهای محل کار نه محل زندگی.
  ۴ – در اولین فرضت و به مثابه یک ضرورت حیاتی برای بقای ۱، ۲ و ۳ ، بدست گرفتن و حمل اسلحله توسط همه کارگران زن و مرد و خلع سلاح نهادهای نظامی دولت. ممکن است برای ۱ و ۲ مجبور به مقاومت مسلحانه شد.
  ۵ – اشغال تمام نهادهای دولتی و از کار انداختن آنها و ممانعت از اعمال آتوریته توسط آن.

  آیا وضعیت گفتمانی کارگران شورشی فعلی ایران توانائی درک و قبول و انجام اعمال فوق را دارد؟
  .
  شعارها نشان میدهد نه.
  .
  آیا این امکان وجود دارد که این شورشها به رفرم لیبرالی مورد دلخواه امپریالیستهای غربی و یا سرنگونی برای این منظور منجر شود؟
  .
  احتمال دارد.
  .
  آیا چون ممکن این شورشها به شورشهای انقلاب مخملی منجر شود باید با آن مخالفت کرد؟
  .
  خیر، یهیچ وجه، فقط میتوان نقد (توضیح کمبودهای آن) کرد.
  .
  حال با درک درجه آگاهی فعلی کارگران ایران که نه فعلا ضد بردگی مزدی و نه ضد مردسالاری و نه ضد امپریالیستهای غربی و شرقی است، باید براصل انقلاب ضد اقتدارگرائی و ضد بردگی مزدی پافشاری کرد؟
  .
  آری، هیچ واقعیتی را بدون تصور کردن نمیتوان بطور مطلوب تغییر داد. این هم برای خود ما مفید است و هم برای آینده فعالین کمونیست و آنارشیست و هم برای میلیونها انسان در آینده.
  .
  فعالین کمونیست – آنارشیست باید در ارتباط با وضعیت شورشهای فعلی و محدودیتهایش چکار کنند؟
  .
  کوشش در جهت ارتقای این جنبش به وضعیتهای ذکر شده و نقد محدودیتهای آن با تجزیه و تحلیل چراهای ان.
  .
  ضد-اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>