Comments

یک سئوال بنیادی در باره بحران پناهندگی در هلند<br> احمد پوری — 2 دیدگاه

 1. همانطور که گفتم نمیتوانم به همه سئوالهای مشخص شما پاسخ بدهم و باید تحقیق کنیم، اما پاسخ به این سئوال ساده چطور:
  “به نظر شما چرا همه چادرهای پناهجویان فقط سقف دارند؟ پناهجویانی که باید شب را در بیرون مرکز پذیرش پناهجویان زیر باران، باد، سرما، طوفان بسر برند!
  آیا کسی می تواند به این سئوال جواب بدهد؟”
  .
  جواب من این است:
  .
  دلیل معماری و مهندسی ندارد اما دلیل سیاسی دارد. میخواهند درسی شود که کسی برای پناهندگی به هلند نرود. برای پول خرج کردن و سرمایه داران را ثروتمند تر کردن میتوانید بروید و در هتلها پول خرج کنید.
  .
  سئوال من:
  .
  آیا دولت هلند از بی آبروئی نمی ترسد؟
  .
  نه،
  .
  آنها و شرکای امپریالیست دیگرشان اسرائیل را با کشتن و خانه خرابی فلسطینی ها برای مقاصد امپریالیستی بوجود آورده اند و اوکراین هم به اسرائیل اروپا تبدیل خواهد کرد. تا وقتیکه با تبلیغات تجاری و سینمائی و قهرمان درست کردن و تظاهر به انسان دوستی کارشان پیش می رود، هیچ ترسی ندارند.
  .
  سرمایه داری یعنی دروغگوئی و کلاه برداری و شستشوی مغزی و مهندسی فکری کردن برای بوجود آوردن و حفظ سلطه. کسی شکی دارد؟ نظر بدهد. من شک ندارم. اگر توده برده وجود نداشت، سرمایه داری شکل نمی گرفت.
  .
  میگویند سیستم اسلامی مهندسی فکری و تبلیغ سرمیه داری نیست، نوع ماقبل سرمایه داری است. کاملا اشتباه است. سیستم اسلامی و مذهبی فقط نوع غیر غربی است نه نوع غیر سرمایه داری. سیستم لیبرال دموکراسی نوعی از شیادی برای سلطه گری در سرمایه داری غرب است و به فرهنگ آنجا مربوط است، هر نوع شیادی دیگر بصورت فاشیسم ودیکتاتوری مذهبی هم میتواند برای داشتن سلطه کارائی داشته باشد، حتی مارکسیسم سوسیال دموکراتیک و یا مارکسیسم بلشویکی-سرمایه داری دولتی هم میتواند که نمونه اش را بصورت آشکار د روسیه و چین دیده ایم.
  .
  ضد-اقتدار

 2. پاسخ به تک تک سئوالات به درازا میکشد و چندین روز کار می برد چون باید به بعضی از اسناد دسترسی پیدا کرد.
  .
  من فقط دیدم را از وضعیت سرمایه داری جهانی در شرایط فعلی بیان میکنم و بحران پناهندگی هم بخشی از آن است.
  .
  روابط سرمایه داری فقط وقتی کاملا انحصاری باشد ثبات دارد، اما انحصاری کردن روندی طولانی است و بدون جنگ و خونریزی ممکن نیست. وقتی روابط سرمایه داری کاملا انحصاری می شود، وضعیت حاکمیت غیر دموکرتیک و فاشیستی می شود. ما امروز در چنین روندی قرار داریم ولی این روند به پایان نرسیده. ممکن است فاجعه ها در راه باشد تا این روند تمام شود. بدون انقلاب، فجایع بیشتر حتمی است.
  .
  رقابتهای جهانی و رقابتهای انحصاری دارد هر ساله اوج میگیرد و سرمایه داران جهان مجبورند از شکم کارگران بزنند و خرج جاسوسی و اسلحه و پرورش نظامی کنند. آنها در عین حال باید نیروی مقاومت کارگران خودی را با مذهب و ناسیونالیسم خنثی کنند. این رشد فاشیسم را توضیح میدهد. اینکار عامدانه و با برنامه است، مثل اعمال بنیانگذاران جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت و ثروت و سرمایه در دست خود و دوستانشان.
  .
  مارکسیسم سوسیال دموکراتیک دیگر نمیتواند در چهارچوب سرمایه داری دولتی حرفی برای زدن و قانع کردن سرمایه داران بزرگ غرب و حتی شرق داشته باشد و فایده اش را از دست داده است. حقیقت این است که سیاستهای رفاهی علیه انباشت سرمایه عمل میکند و سرمایه داری خودی را تصعیف میکند و سرمایه داری رقیب را تقویت. سوسیال دموکراتها این سیاست را اعمال میکردند تا از انقلاب جلوگیری کنند اما بورژوازی کمپ غرب دیگر احساس خطر از جبهه خودی نمیکند و نمیتواند با سود کمتر در رقابتهای جهانی دوام بیاورد.
  .
  امپریالیسم خصوصیت جامعه طبقاتی است نه سرمایه داری. اما امپریالیسم سرمایه داری توانائی ایجاد یک انحصار جهانی کامل را دارد و برای همین است که از سیستمهای طبقاتی قبلی جنایتکارانه تر و مخرب تر عمل میکند. اشتباه مهلک این است که امپریالیسم را ببینیم اما بردگی مزدی را نه. پس مثل همیشه ، راه حل انترناسیونالیسم کمونیستی آنارشیستی بوده است نه سرمایه داری دولتی سوسیال دموکراتیک و یا بلشویکی.
  .
  برخورد ضد بشری با پناهندگان و بزدوی با خارجی ها بخشی از سیاستهای روانشناختی سلطه حاکمین غربی است. بنظر من دوران طلائی دموکراسی غربی به سر رسیده است و سرمایه داران غربی میدانند و دارند اهالی غرب را از طریق ناسیونالیسم و نژاد پرستی سازماندهی میکنند. توجه کنید به هنر و ادبیات و تبلیغات موجود در غرب. بزرگ کردن مرگ ملکه بجای نقد پادشاهی و جمهوری خواهی بورژوائی، تشویق زنها به جنگجو بودن، ایجاد اتحاد چند ملیتی در جنگ با شیاطین در فیلمها. سرمایه داران غربی باید حس بهتر بودن در بردگان مزدی ایجاد کنند تا نیروی ضد بردگی مزدی بودن آنها را خنثی کرده و از آنها کارگر پرو امپریالیست و پرو ارباب بسازند. نفس اینکار در کشورهای استبدادی بصورتهای دیگر در حال اجراست، مثل ایران، روسیه و یا چین.
  .
  ما امروز در وضعیت پبش-جنگی امپریالیستی بین شرق و غرب قرار گرفته ایم و تنها راه ما خنثی کردن تبلیغات ناسیونالیستی، جنگی، ضد کمونیستی و ضد آنارشیستی است. بخش بزرگی از بردگان مزدی فعلا دیدگاه و جهانبینی تحمیل شده به خود را پذیرفته اند و چنین وضعیتی ممکن شده است. باید صبور بود ولی بطور سیستماتیک علیه ناسیونالیسم، خرافات، بردگی مزدی و جنگ کار تبلیغی و آموزشی کرد.
  .
  پیروزی نهائی یک جناح امپریالیسم بر جناح دیگر، تضادهای درونی حاکمیت بردگی مزدی را از بین نمی برد. تمایل به یک انحصار واحد همیشه در سیستم اجتماعی متکی به آتوریته وجود خواهد داشت، دموکراتیک و غیر دموکراتیک. بحران فقط با انحصار کامل قدرت در جهان از بین می رود، البته بوجود آوردن چنین انحصاری کار ساده ای نیست و روند بسیار ضد بشری و جنایتکارانه خواهد داشت. در وضعیتی که بحران از طریق انحصار کامل وجود ندارد، ارباب سرمایه دار دیگر سرمایه دار هم نیست. چنین شیوه تولیدی ی و چنین اقتداری با تکنولوژی امروز ممکن است. پس میتوان تصور کرد که رشد سرمایه داری الزاما به کمونیسم نمی انجامد بلکه میتواند کاملا نتیجه برعکس بدهد. تنها آگاهی کمونیستی آنارشیستی بردگان مزدی موجب پیدایش جامعه کمونیستی میشود.‌
  .
  ضد-اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>