Comments

زنان و کارگران، انسان های نوین آثار آراگون/ آرام بختیاری — 12 دیدگاه

 1. کامنتهای شما نه ربطی به مقاله دارد و نه ربطی به کامنت من. بهتر است مثل اراذل مزدور ارتجاعیون نباشید و رعایت اصول علم و استدلال را بکنید. اگر مقاله در مورد اصول مارکسیسم و یا آنارشیسم بود، احتمالا کامنت میدادم و در مورد کامنتم بحث میکردیم. این مقاله در مورد یک شخص در تاریخ است و من نظرم را در مورد آن شخص نوشتم. سئوال شما ربطی به مقاله و یا کامنت من ندارد. بعلاوه، من با کسانیکه حمله شخصی میکنند، بحث نمی کنم. کسانیکه حمله شخصی میکنند، ارتجاعی هستند. من با ارتجاع بحث ندارم.
  ضد-اقتدار

 2. “آنارکو ضد اقتدار “انگار بر زبان شیرین فارسی مسلط نیست. الان یک ماه هست که “سئوالات در زیر آمده” در باره آناکوسندکالیسم و آنارشیسم ادعایی وی از او شده، باز هم جواب نمیدهد و اینجا ادعای فضل پاسخ به سئوالات میکند !! باز هم این مقوله ها اینجا تکرار میکنم/-۱٫ تعریف مرام و ایدئولوژی و جهانبینی “آنارکوسندکالیسم”. انسان، اخلاق. عدالت. برابری. دمکراسی. دولت. ایتتبک. آموزی و پرورش. جگونه دولت باید سر نگون شود> جهانوطنی، دین عوام م و مردم، نابودی اختلاف بین شهر و روستا، برنامه اقتصادی، حقوق ملیت ها وخلقهای ایران ، زبان مادری خلقهای ایران، زبان مرسوم در ایران،…… اگر سواد انکار نوشته های دیگران را داری، اول به موضوعات فوق بپرداز و تعریفی ۲-۱ سطری از آنها بنما ! وگرنه هر بار آدرس “ویکیپدیای” امپریالیتی دادن و تنها راه نجات را ” شورا” نامیدن، که هنری نیست. شیعیان هم از شورا میگویند، مارکس و مائو ، تروتسکی،و طالقانی و رجوی، مریم و … هم از شورا میگویند….. وای به حال مملکتی که سواد مدعی آنارشیسم اش ،به اندازه سواد یک آخوند ۲ زاری باشد !! اگر نمیتوانی پاسخ دهی، برو اول موضوعات فوق در آنارشیسم را بخوان و بعد بیا اینجا مدام کمنت های تکرای انکاری تخریبی ۱ خطی بگذار ، و ادعای سوپر چپ گرایی و فضل ضد مارکسیستی بکن!

 3. یکی دو روز دیگر سر میزنم ببینم کسی سئوال یا بحثی کرده یا نه، کامنتهای آشغال جواب ندارد.
  ضد-اقتدار

 4. لابد شورای روان درمانی خود ! ؟ پس لازم نیست برای درمان و سرگرمی و تمرین های روحی خودت، دیگران را آلت دست بکنی، یا به دیگر آدمهای سالم آسیب برسانی ،و وقت و انرژی شان را بگیری! و اینجا برای خوانندگان، اشاعه شک و ناامنی و اغتشاش فکری و جوی، بنمایی .بارها افراد مختلف به شما توصیه کرده اند که نظرات و شعارها و تبلیغات ات را بشکل مقاله ۲-۱ صفحه ای بنویس و منتشر کن ،ولی تو چون دچار بی انظباطی و تمرکز بی ارادگی و اغتشاش فکری هستی، دوست داری فقط از کنار محفل و جلسه ای رد بشوی و آنجا را بهم بزنی. این تنها صفت تخریبی آنارشیستی است که تو داری،وگرنه فاقد صفات دیگر و مثبت آنارشیست ها میباشی.

 5. در مورد کل این کامنت:
  .
  “هنوز به سئوالات پبشین جواب نداده ای. منظور از کمنت، حرافی و سفسطه و سرگرمی و علافی در اینجانیست، که شما الان چندین سال است زیر تمام مقاله های علوم انسانی …”
  .
  اصلا مهم نیست که من درست میگویم و یا نه، مهم این است که من نظر میدهم و نظرم منعکس می شود. اینجا مثل شورا است، از بی سواد ترین تا باسواد ترین هستند و نظر میدهند.
  .
  ضد-اقتدار

 6. در دنیای علم و منطق، همه میدانند که وقتی درخواست از اظهار نظر و دیالوگ با اهانت و متلک و حرفهای جفنگ روبرو شود، درخواست کننده پیروز بوده. ضد-اقتدار

 7. پیشنهاد من به سایت روشنگری این است که سیستم کامنت نویسی را بر ندارد تا خوانندگان بتوانند نظرشان را بیان کنند و با نظرات غیر متطقی و غیر علمی آشنا شوند. خوشبختانه سایت روشگری فعلا این بخش را نگه داشته است و سانسور چی ها و دیکتاتورهای صنعتی و شهری متواری شده اند و نتوانستند رهیری روشنگری را بگیرند.
  .
  ضد-اقتدار

 8. ازآنجاکه ماهیت کامنت نویس (ضداقتدار) برای همه نویسندگان و خوانندگان روشنگری شناخته شده است به روشنگری پیشنهاد میکنم این ستون را برای همیشه تعطیل کند و اجازه دهد هرکسی نظری دارد به صورت مقاله بنویسد ودر معرض قضاوت خوانندگان بگذارد. آنارشیست ضد اقتدار هم نظراتش را نه خطاب به یک مخاطب بلکه برای عموم بنویسد وانتشاردهد. آیا اینطور بهتر نیست؟ باتشکر از روشنگری.

 9. هنوز به سئوالات پبشین جواب نداده ای. منظور از کمنت، حرافی و سفسطه و سرگرمی و علافی در اینجانیست، که شما الان چندین سال است زیر تمام مقاله های علوم انسانی و علوم اجتماعی ،با تاکتیک دروغین ظاهرا چپروی مینویسد، و از مرام و ایدئولوزی و جهانبینی بهتر و کاملتر خودت حرفی نمی زنی. حالا که آناریشم روستایی ات بر تمام فلسفه های ۲۷۰۰ ساله بشر برتری دارد، چرا همه جا تنها هستی و کسی دیگری این تفکر را مطرخ نمیکند؟ از تو خواسته شد که به معرفی موضوعات و مقوله های این آنارکواقتدارت بپرداز. مثلا تعریف انسان- اخلاق. عدالت. زیبایی. اخلاق. سیاست. دولت. فرهنگ. آزادی. دمکراسی. ایدئولوژی. شورا. سازمان.برابری، نظم، خانواه، و…. …….. ولی تنها توانایی تو، در زیر نوشته های دیگران، نفی و انکار اندیشه دیگران با ژست کح فهمی ازآنارشیسم است.مثل مسلمانان کافیست که ۲ اشهد بگویی و بهشت برایت نازل میشود این یک متد و منطق فاشیستی متافیزیکی است. / یادت نرود به تعریف مقوله های بالا در مرام ضد اقتدارت و در آنارکوسندیکالیست ات بپردازی ! در بحث های قبلی از زیر این وظیفه در رفتی و نوشتی گفته ها گفته شد. ولی بازهم به تخریب نوشته های دیگران از موضع مقدسات ات مانند ویکیپدیا می پردازی. از اینکه هر نوشته ای را با نوشته و نظر ویکیپدیا می سنجی و معیار برایت منابع امپریالیستی نئولیبرال است نشان میدهد چقدر توانایی قضاوت در امور عام، کلی،جهانشمول،روشنفکری، و روشنگری داری !

 10. پاسخ به این کامنت:
  .
  “به نوید اقتدار ! حیف ! از ۱۵ کمنتی که تا بحال در رابطه با کمنت های تکراری ات فرستادم فقط ۸ عدد آن از طرف سایت حذف شد. به این دلیل سعی میکنم وقت و انرژی زیاد برای بیسوادی ات اینجا مصرف نکنم. برخورد امنیتی ات با نویسندگان مقالات نشان میدهد که کی هستی؟ سیاه/سفید کردن موضئعات اجتماعی، ساده لوحانه عوامانه فریبکارانه است. اگر نظام حیالی رمانتیک ات زمینه عملی داشت تا کنون یکبار در روی یک جزیره ای پیاده شده بود. خیل پردازی های امام زمانی و جامعه توحیدی ات بشکل آروغ بی عملی، دردی را حل نمی کند.”
  .
  کامنتهای من نظر من است، نظر شما چیست؟ تا اینجا شما در چهارچوب واقعیت، نه خیال، مرتکب خطا در استدلال شده اید.
  .
  باسواد هستید، به من یاد بدهید.
  .
  احتمالا کامنتهایتان را حذف کردند چون بجای بحث و گفنگو، اهانت کرده بودید. در این کامنت هم اهانت کرده اید، عیبی ندارد. اقلا موجب شده که فرصتی باشد تا نظرتان را بنویسید و نشان بدهید که مثل من خیال پرداز نیستید.
  .
  ضد-اقتدار

 11. به نوید اقتدار ! حیف ! از ۱۵ کمنتی که تا بحال در رابطه با کمنت های تکراری ات فرستادم فقط ۸ عدد آن از طرف سایت حذف شد. به این دلیل سعی میکنم وقت و انرژی زیاد برای بیسوادی ات اینجا مصرف نکنم. برخورد امنیتی ات با نویسندگان مقالات نشان میدهد که کی هستی؟ سیاه/سفید کردن موضئعات اجتماعی، ساده لوحانه عوامانه فریبکارانه است. اگر نظام حیالی رمانتیک ات زمینه عملی داشت تا کنون یکبار در روی یک جزیره ای پیاده شده بود. خیل پردازی های امام زمانی و جامعه توحیدی ات بشکل آروغ بی عملی، دردی را حل نمی کند.

 12. لوئیز آراگون،
  https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
  استالینیستی که فکر میکرد سرمایه داری دولتی یعنی سوسیالیسم.
  برخلاف مقاله آقای بختیاری، مقاله ویکی میگوید رهبری حزب کمونیست فرانسه را ترک نکرد.
  چرا مثل آسانژ دستگیر نمی شد؟ تا وقتیکه در مجموع بی خطر باشند دستگیر نمی شوند جناب.
  ترور شده ها و دستگیر شده ها و شکنجه شده های دولت دموکراتیک فرانسه در الجزایر بودند. به مارکسیستهای لیبرال بگوئید برای دیکتاتوری ضد بشری دولتهای دموکراتیک غرب، جای درستش را بگردند. معمولا برای پیدا کردن آچار فرانسه اول میروند به جعبه ابزار نه کشوی آشپزخانه.
  منبع درآمد؟
  مثل سایر مقالات،
  ناروشن!
  کارگران گمنام دنیا نان شب کسانی را میدهند که در سیستم هرمی کنترل ضد خودشان شرکت کرده از خودشان نام می سازند.
  ضد-اقتدار

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>