پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰
   

Comments

نه، به جانیان حکومت دینی کافی نیست/ بهنام چنگائی — 14 دیدگاه

 1. این مقاله در سایت روشنگری بیان کثافت سرمایه داری امپریالیستی حزب کمونیست چین است:
  http://roshangari.info/?p=46729#comment-160316
  رژیم مذهبی برود رژیم سکولار بیاید تا کار نوکری برای چین سهیل تر شود (رشد سرمایه داری تسهیل شود تا کارگران در شرایط مثلا انقلابی قرار بگیرند) ،احتیاجی نیست، سرمایه دارهای اسلامی خودشان زرنگ هستند و خوب یاد گرفته اند چگونه استثمار کنند، هر چه باشه بچه کاسب و بچه بازاری ریاکار بودند.
  آنارشیست

 2. هواداران بورژوا لیبرال ماتریالیسم تاریخی، نژادپرست بودن و امپریالیست بودن فرهنگ حاکم بر طبقه کارگر غرب را نه از تبلیغات حاکمیت آنها بلکه باید قاعدتا از قانون تکاملی حاکم بر جامعه آنها بدانند. پس دفاع از کشورشان برای سرنگونی دیکتاتوری ها کار درستی است چون شرایط جامعه کمونیستی را فراهم میکند. ورشکسته تر از این ایده وجود ندارد.
  آنارشیست

 3. خطر جنگ بین امپریالیستها در منطقه اوکراین بیشتر و بیشتر می شود. حالا ترکیه هم به دولت کودتائی اوکراین پیوسته و موضعش این است که باید کریمی را از روسیه پس گرفت.
  آنارشیست

 4. هواداران ماتریالیسم تاریخی مارکس میگویند که جامعه از طریق اراده انسانها تغییر نمیکند بلکه تغییر جامعه در کنه جامعه بصورت غیر ارادی بصورت یک قانونمندی موجود است. آنها میگویند وقتی که شرایط لازم برای تغییر جامعه از یک فرماسیون به فرماسیون دیگر بوجود آمد، طبقه ای که منافع در تغییر دارد انقلاب میکند.
  .
  این ایده خرافی است، چرا:
  .
  ۱ – نمی بیند که انسانها هستند که روابط خود را بصورت ارادی بوجود می آورند. بجای دیدن آگاهی و اراده بشر، آنرا به نیروئی نسبت میدهند که فرای اراده و آگاهی بشر است.
  .
  ۲ – حتی وقتی انقلاب میکنند، میگوید انسانها بازهم فقط بصورت طوطی وار به آن نیروی موجود در جامعه پاسخ میدهند نه عینی کردن تصوراتی که خودشان در روابط اجتماعی برای رهائی خود بوجود آورده اند.
  .
  خلاصه اینکه مسیحگرائی خرافی به شکل و شمایل علمی ایده ماتریالیسم تاریخی است.
  .
  خیر، بشر هست که فرهنگ خود را می سازد و بخشی از بشر هست که استثمارگری را ابداع میکند، نظامی دست میکند، سرکوب می کند، شیادی میکند تا بخش بزرگی از تولید اجتماعی را به جیب زده و زندگی اش مرفه تر و آسوده تر باشد.
  .
  هیچ چیز علمی ی در کنه ماتریالیسم تاریخی وجود ندارد.
  .
  آنارشیست-کمونیست

 5. سلطنت در انگلیس و هلند و اسپانیا و نروژ، اینها معجزه های رشد نیروهای مولده مارکسیستی سکولار دموکراتیک طبقه کارگرند. کجاست آن کمونیسم آمده از دموکراسی و سکولاریسم، ، اینها که سلطنت زائیده اند. حالا بگو چرا رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوره. وقتی مارکسیستهایش اینطور هستند، تکلیف بورژواهش روشنه، دیگر چه انتظاری باید داشت. آنارشیست

 6. انگلیسها از داشتن ملکه و سلطنت خجالت نمی کشند؟ اقلا طبقه کارگر ایران به زور شلاق و اعدام و سانسور به یک آخوند پادشاه شده تن داده، انگلیسها که مثلا آزادی دارند و این آزادی مثلا قراره کمونیسم بیافرینه، دیگه چرا سلطنت، اه اه، ادم اوقش میگیره؟ آنارشیست

 7. و بلاخره،
  اگر امپریالیستهای آمریکائی ها تحریم را قطع کنند، شاید وضع کارگران کمی بهتر شود اما ۹۹ درصد پولها و دزدی های نفت می رود جیب سران رژیم و بالای هرم سرمایه داری ایران.
  چینی ها مکارتر از آن هستند که به جمهوری اسلامی نفعی برسانند بدون اینکه چند برابر در جیب نکنند. سرمایه داری یعنی همین. دروغهای تبلیغاتی چینی ها را باور نکنید.
  همین بی شرفهای مارکسیست چینی مثلا کمونیست بودند که فضای جامعه را از سرمایه داری دولتی مقدس به سرمایه داری خصوصی نفرت آور جوری تبدیل کردند که حالا کسب و کاسبی شده یک شغل محترم.
  دولت و حاکمیت چین و روسیه و غرب و شرق و جمهوری کذائی اسلامی همه باید بروند تو خلای تاریخ و جای آن کلکتیوهای شورائی خودگردان محل کار و زندگی بوجود بیاید.
  تعقل اقتدارگرایانه را در ذهن خود و دیگران نابود کنید. اقتدارگرائی یک بیماری مهلک در میمونی است بنام انسان.
  آنارشیست

 8. در شهر و روستا و محله باید تعقل ضد آتوریته، ضد سلطه، ضد اقتدار، ضد رئیس و مدیر را بیدار کرد نه اینکه با شامورتی بازی ها توخالی تئوریک دنبال درست کردن آنها برای مثلا کمونیستی کردن جامعه بود.
  آنارشیست کمونیست

 9. میلیاردرها در پکن کمونیستی:
  فقط ۱۰۰ تا از آنها در یک شهر. اما این تمام ماجرا نیست، برای اینکه ارباب و زورگو جانی باشی حتما نباید میلیاردر باشی. جامعه چین مثل بقیه یک جامعه سلسله مراتبی با طبقه کارگر مطیع شده از طریق سرکوب و تهدید و زندان و اعدام است.
  https://www.bbc.com/persian/world-56673052
  آنارشیست

 10. آیا آنارشیسم ارتجاعی و فرصت طلب هم داریم؟ صددرصد.
  در وضعیت فعلی ایران آن دسته از آنارشیستها که عمدا علیه امپریالیستهای غربی موضع گیری نمیکنند، عملا در صف انقلاب مخملیون هستند و با مارکسیستهای پذیرای بورژوا دموکراسی در یک مسیر حرکت هستند. آنها هم فکر میکنند که اگر رژیم جمهوری اسلامی برود بهرحال بهتر است. وقتی بپرسی رفتن جمهوری سلامی یعنی چه و قرار است چه چیزی که فکر میکنی بهتر است بیاید، جواب روشنی نمی شنویم جز همان کلی گوئی های بدرد نخور که فقط رویاست و از غرب نشینی و غربی کردن جامعه ایران بدون در نظر گرفتن امپریالیست بودن کشورهای غربی می آید.
  آنارشیست

 11. سئوال این است که چه بلائی بر سر ذهن مارکسیستها می آید که مجبور می شوند سرمایه داری دولتی را مترقی و کمونیستی وانمود کنند و استثمار نیروی کار در آن را نادیده بگیرند؟ حتی جریانات اولترا چپ مثل چریکهای فدائی خلق در این منجلاب فکری بسر می برند.
  .
  پاسخ: بلای ماتریالیسم تاریخی و پیروی طوطی وار از آن.
  .
  ماتریالیسم تاریخی مارکس این نویسنده و نویسندگانی مثل خدا مراد فولادی را مجبور میکند که موضع ضد کارگری بگیرند. ماتریالیسم تاریخی مارکس ارتجاع موجود در نظر مارکس است چون استثمارگران را در یک موقعیت تاریخی معین انقلابی معرفی میکند – انقلابی یعنی ضد استثمارگر، ارتجاعی یعنی استثمارگر. چیزی که مارکس نفهمید این است که حاکمین استثمارگران هرگز نه تنها خودبخود جامعه را به جانب پیشرفت و ترقی تحول نمیدهند بلکه نه بطور خودبخودی بلکه خیلی آگاهانه استثمارگری خود را سازمان داده و میلیونها و امروزه میلیاردها انسان را می دوشند. اینکه علم و صنایع پیشرفت میکند نه بخاطر صفت مشخصه یک طبقه بلکه صفت مشخصه انسان بطور کلی است. انسان سرمایه دار از این صفت مشخصه به نحو احسن برای حاکمیت طبقاتی خود استفاده میکند و مارکسیستها این کار او را در مرحله ای از جامعه انقلابی میدانند در حالیکه استثمارگی هم هست. این فلاکت ذهنی یک مارکسیست است.
  .
  ولی برای رهائی از این فلاکت، مارکسیستها انتخاب میکنند که به ماتریالیسم تاریخی مارکس وفادار باشند و یا به نظریه ارزش اضافی و استثمار نیروی کار او.
  .
  آنهائی که به ماتریالیسم تاریخی مارکس وفادار هستند، در کشورهائی که سرمایه داری ش عقب افتاده است، سرمایه داران دولتی و خصوصی زالو صفت را که هر روز کارگران را استثمار میکنند، انقلابی و مترقی جلوه میدهند و از کارگران آنها میخواهند فعلا خفه خون بگیرند تا نیروی مولده و مناسبات تولیدی رشد کند. این مارکسیسم نوع نوینسده است که چین را کمونیستی معرفی کرده و یا می بیند.
  .
  دسته دوم که فرصت طلب نیستند، به نظریه استثمار نیروی کار مارکس وفادارتر هستند و سرمایه داران را استثمارگر و ارتجاعی میدانند و خواهان سرنگونی آنها هستند. این نقطه نظر را به دو گروه میتوان دسته بندی کرد. مارکسیستهائی که خواهان حاکمیت شوراهای کارگری هستند نه دولت مرکزی بوروکراتیک و مارکسیستهائی که مثل بلشویکها خواهان حکومت تک حزبی مارکسیستی هستند تا نیروهای مولده را رشد دهد تا کارگران در شرایط مثلا انقلاب کمونیستی قرار بگیرند. دسته اول بلاخره به آنارشیستها نزدیک شدند، دسته دوم در عالم هپروت زندگی میکنند چون ارتجاع طرح حزبی-دولتی آنها با عروج استالینیسم کاملا بر ملا شد و ورشکسته گردید.
  .
  آنارشیسم

 12. جریان از این قراره که دولت کودتائی و مخملی اوکراین قانونی وضع کرد که دولت اوکراین کریمه و ضلع شرقی روس نشین را پس بگیرد. از آن موقع شروع کرد به تحریک نظامی روسیه و روسیه نیز نیرو فرستاد به آنجا و زد و خوردهائی داشته اند.

 13. در ضمن، اگر جنگ اوکراین و روسیه شعله ور شود، اوکراین شکست میخورد و روسیه اگر اوکراین را اشغال کند، ناتو وارد جنگ شده و جنگ سوم اربابان سرمایه دار آدم کش ممکن است شروع شود:
  .
  https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/03/ukra-a03.html
  و:
  https://www.globalresearch.ca/russian-tanks-move-toward-ukraine-globe-braces-possibility-world-war-3-could-soon-erupt/5741715
  و:
  https://responsiblestatecraft.org/2021/04/02/as-usual-official-washington-jumps-to-conclusions-over-ukraine-russia-skirmish/
  .
  آنارشیست

 14. “چین، این نظام کمونیستی … “؟!!!
  .
  “چین کمونیست”؟!!!
  .
  از مکتب مارکس “خلاقیت” می بارد!!!!، یکی چین را مخلوطی از سرمایه داری دولتی و سرمایه داری خصوصی میداند، که الیته به عقل جور در می آید، بلشویکهای ایرانی هم به کمونیست بودن چین می خندند، نوینسده هم آنرا کمونیستی!
  .
  ما آنارشیستها جامعه چین را نظام کمونیستی (نظامی که در آن مالکیت خصوصی و دولتی بر وسایل تولید وجود ندارد و در انسانها نباید برای امرار معاش به فروش نیروی کار تن بدهند) نمیدانیم. دلیلش این است که محل کار و زندگی در چین از طریق تشکلات کلکتیو غیر سلسله مراتبی اداره نمی شود و در آن جامعه پر است از سرمایه دار و کاسب و دلال و بوروکرات ثروتمند زورگو و رئیس و ارباب و تنبیه کن و مسلح و سرکوبکر و سانسور چی و دروغگو و دغلکار. ما آنارشیستها خواهان جامعه ای هستیم که در آن وسایل تولید تحت مالکیت کل جامعه است و روند تولید از طریق شورائی اداره می شود.
  .
  رژیم ایران با چین می سازد چون چین از موقعیت ضعیف رژیم سوء استفاده میکند و رژیم هم مجبور است که تن بدهد. البته خود چین در این کار در شورائی امنیت سهیم است و آخوندها گول خوردند. رژیم ایران هم میداند که اربابان بوروکرات و غیر بوروکرات چینی با غربی ها در استثمار نیروی کار کارگران چینی همدست هستند و بدش نمی اید که در آن شراکت داشته باشد. فعلا چینی ها نفت ایران را قاچاقی به قیمت بسیار کم می خرند و جای آن آشغالهای بنجول خود را تحویل میدهند.
  .
  البته قدرقدرتی امپریالیستهای غربی به علت منطق جامعه اقتدار و زور و سلطه و استثمارگری اش در حال افول است و کشورهای شرقی در حال رشد اقتصادی و نظامی. این وضعیت کارگران و زنان و بقیه اقشار مورد ستم جامعه را وخیم تر میکند نه بهتر و علائم آن بسیار قابل مشاهده است.
  .
  طبق معمول، بجای کوشش در ایجاد وحدت بین استثمارشوندگان و سرکوب شوندگان جهان در محل کار و زندگی، نویسنده میخواهد دشمنی ما را با اربابان کم کند و اتکای ما را به این دولتهای دقلکار غربی و شرقی زیاد – کمونیستی خوانده چین. چرا سر تعظیم فرود آوردن در مقابل سرمایه داران غربی؟ چون ارزیابی نویسنده از سر تعظیم بوجود آوردن در مقابل سرمایه دارهای غربی بنوعی برای خدمت به پیشبرد جامعه طبقاتی است!!!!! خودتان بخوانید و قضاوت کنید:
  .
  “این درست در شرایطی ست که چین برای اهداف اجتماعی طبقاتی خود ناگزیر به پذیرش رقابت در بازار گلوبال است. ”
  .
  کجا به ناچار؟
  .
  حزب کمونیست چین با دست خود اجازه ورود سرمایه های غربی را به چین داد و آن موقع اصلا نولیبرالیسم سیاست غرب نبود. چین خودش با دست خودش خودش را وابسته به غرب کرد. هیچ “ناگزیر”ی در کار نبود. رهبران حزب کمونیست چین خود را در موقعیت اربابی صد ها میلیون برده مزدی دیدند و گفتن کمونیسم بی کمونیسم، چرا کمونیسم حالا که ما میتوانیم برای خود ثروت جمع کنیم. برای همین شروع کردند با اربابان سرمایه دار غربی همدستی کردن دراستثمار کراگران خودشان. حالا هم دستشان دراز شده و به آفریقا و ایتالیا و ده ها کشور دیگر می روند و کارگران آنجا را هم استثمار میکنند.
  .
  دعوای امپریالیستهای غربی با چین و روسیه از سر ضعف و جنگ یاقی ها و استثمارگران و گانگسترها با هم است. رژیم ایران هم بهتر از آنها نیست ولی ضعیف تر و توسری خور تر و همیشه آماده فروش نیروی کار ارزان کارگران ایران به اربابان جهانی برای بقای حاکمیت خودش.
  .
  آنارشیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Page generated in 0,791 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوار ابزار