یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰
   

Comments

روشنفکر کیست؟<br>عباس ( بابک) رحمتی — 8 دیدگاه

 1. تنها وتنهاطلاب حوزه های علمیه وکلا آخوندها درهمه دوران ها ازبردگان مزدی نیستند بنابراین برای رهائی از بردگی مزدی کافیست که برده ها بردگی را رها کرده وطلبه گی پیشه نمایند.
  درضمن جناب نویسنده با اینکه یقه همه وحتی چپ را بر سر دنباله روی وبیعت باامام خمینی گوربگوری گرفته است و این چنین بحق تو سر علی شریعتی میزنداما گویا راجع به ذوب بودن منافقین در امام واز همان زمان تاسیس منحوسشان مطالعه ندارد ننموده.
  البته شاید هم مطالعه دارد امام صلاح نداسته به تعریف وتمجید های حال بهم منافقین از امام گوربگوری وفروش وی بعنوان فرشته نجات به توده ها اشاره نماید.
  سران این فرقه منحوس ضد کارگر به صراحت زائیده شدن ایدئولژی خود(مهملی بنام تشیع سرخ علوی)ازغائله خرداد سال جهل دو امام را افتخارایدئولژیک خود اعلام نمودند ووی را فرزند شرف خلق خواندند واین گونه توصیفات حال بهمزن را بمدت هفده سال وتا کمی پیش از سال شصت که امام دستمزد آنهمه ملیجک بازی آنها را با سیلی محکمی داد این ملیجک بازی ادامه داشت.
  البته این خصلت حال بهمزن نوکرصفتی وجاسوسی منافقین ازروز نخست درآنها نهادینه وپس از امام گوربگوری تقدیم صدام حسین وپس از وی شامل همان امپریالیستها گردید که رجوی مزدور هزاران میلیشای نو جوان وجوان را به بهانه مبارزه با آنها به قتلگاه امام فرستاد وامیدواریم روزی به جرم های گوناگون واز جمله همین جرم وجرم همکاری باوزارت اطلاعات در منافق مالی خیزشها واعتراضات تهی دستان مجازات شود.
  من شخصااگر بعنوان مثال یک درجه نفرت ازرژیم اسلامی دردل داشته باشم نفرتم از منافقین بعلت منافق بودنشان که منافق عصاره مجموعه خصلت های ضد بشری میباشد ده درجه بیشتراز حکومت اسلامی است.

 2. میخوانیم:
  .
  “روشن فکر دریک جمله کسی استکه چهل سال پیش این رژیم اسلامی و فلاکت ناشی ازآن را بر ما تحمیل نمود.”
  .
  استثمارگران در ایران همیشه خودشان را به بردگان و بردگان مزدی تحمیل کرده اند از جمله مفت خورهای سلطنتها و اطرافیانشان، سرمایه داران جهانی و سایر گروهها و احزاب سیاسی راست و چپ. اول جدائی خودتان را از استثمارگران اعلام کنید تا ببینیم که واجد شرایط برای حرف زدن درمورد رهائی از تحمیل هستید یا خیر.
  .
  حال بلاخره، روشنفکر چه کسی است؟
  .
  جواب:
  .
  روشنفکر آن کسی است که علیه استثمارگری اعلام جنگ میکند.
  .
  تاریک اندیش آن کسی است که نمیتواند بپذیرد و یا بیان کند که استثمارگری زشت و علیه بشریت است.
  .
  روشنفکر نما کسی است که حرف های انقلابی و تجدد خواهی و دموکراتیک و انقلابی و اخلاقی زیادی میزند اما آخر کار نمی خواهد بردگی مزدی دست بخورد و پشت صحنه یا استثمارگر است و یا نوکر آنها.
  .
  تمام کسانیکه برای روشن شدن ماهیت بردگی و ماهیت بردگی مزدی کوشش کرده اند برای روشن شدن قضیه (ذهن ما) کوشش کرده اند. کوشش آنها آنها را مرجع تقلید نمیکند چون از کسی نباید تقلید کرد، ولی دستاوردهای آنها را هم نمیتوان انکار نمود چون تف سربالا می شود.
  .
  سرنگونی رژیم شاه توسط اسلامیون سرنگونی ضد انقلابی شاه بود و می بینیم که بدرد نخور بود، اما این استثمارگری شاه و سلطنت و کلا روابط سرمایه داری را نفی نمیکند. سرمایه داری با شاه و بی شاه، با خمینی و بدون خمینی، زشت و پلید و ضد بشری است چون بردگی مزدی می باشد.
  .
  راه حل رهائی کارگران و زحمتکشان ایران (بردگان مزدی) الغای بردگی مزدی (سرمایه داری) و اداره شورائی محلات کار و زندگی توسط تودهاست. هواداری از سرمایه داران آزادی نمی آورد بلکه فقط یک استثمارگر را با یکی دیگر عوض میکند.
  .
  اگر ضد بردگی مزدی باشید، روشنفکر هستید چون استثمارگری تاریک اندیشی می آفریند.
  .
  گردانندگان رژیم همگی تاریک اندیشی را رواج میدهند نه فقط چون واپسگرا و خرافی هستند، بلکه چون استثمارگر هستند. آنها ، مثل بقیه استثمارگران مذهبی و غیر مذهبی، از عیان شدن واقعیات مربوط به بردگی مزدی بودن جلوگیری میکنند.
  .
  در تحلیل نهائی، امپریالیستهای غربی و شرقی و رژیم اسلامی ایران و همه و همه علیه ما بردگان مزدی متحد هستند. ما هم باید علیه سیستم بردگی مزدی متحد شویم.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 3. روشن فکر دریک جمله کسی استکه چهل سال پیش این رژیم اسلامی و فلاکت ناشی ازآن را بر ما تحمیل نمود.

 4. یک نگاهی هم به نقشه مسیر لوله های نفتی و گازی از آذربایجلن ، ایران و ترکیه و گرجستان و روسیه به اروپا و غیره بیاندازید. بردگان مزدی خاموش هستند و اربابان سرمایه داری نفتی براحتی از آنها برای جنگها برای منافع استراتژیک خود استفاده میکنند.
  آنارکوسندیکالیست

 5. فرصت خوبی است که اشاره ای کنم به ایدئولوژی ماکس وبر در ارتباط با شونیسم ارباب مزدی ترک های ترکیه و بقیه.
  .
  وقتی میگوئیم ماکس وبر ارباب بردگان مزدی بود و هوادار امپراطوری، می آیند میگویند خیر ایشون یک جامعه شناس بود و بحثها طبیعت نظری و روشنفکری دارد. واقعا نه، اگر افکار سیاسی همه جامعه شناسان آکادمیک و غیره را در بیاوریم، به رابطه میان آن افکار و بردگی و بردگی مزدی انسانها پی می بریم و خود را در بحثهای روشنفکری خفه نمی کنیم. مثال تاریخی آن افکار ارسطو است. عقاید اجتماعی ارسط فقط عقاید فلسفی و آکادمیک نیستند. افکار او افکار فرموله و توجیه کنند برده داری هستند.
  .
  همانطور که ذکر شد، ماکس وبر هوادار امپراطوری کردن آلمان از طریق سیستم بردگی مزدی بود. شبیه اینها در میان ایرانی های سکولار هم هست، مثلا نویسنده این مقاله، البته بصورت کاریکاتور چون او فکر میکند که اقتصاد کره و شاه در حقیقت قدرتی هستند و بودند و تا عمق وابسته با نوسانات و جهتگیر های سرمایه داری جهانی نبودند. در میان اسلامیون شیعه حاکم بر ایران، امثال اینها احتمالا احمدی نژادها و ملی مذهبی ها و سایر ملی-مذهبی های شونیست است که همه در حقیقت توجیه کننده بردگی مزدی و رفیق نهائی اربابان سرمایه دار هستند.
  .
  در ترکیه ، ملی-مذهبیونشون حزب اردوغان را دارند که در اتحاد با سکولارهای شونیست ترکیه، فعلا اشغال و استعمار لیبی و سوریه و امروزه قره باغ و اگر مقاومت ضعیف باشد، ارمنستان را در سر دارند – بگذریم که شونیسم بردگی مزدی ارمنی خودش اشغال گری را آغاز کرده بود. بعد از اشغال این سرزمینها و تاسیس امپراطوری نوین وبری نوغ غیر آلمانی اش، اربابان سرمایه دار ترک ترکیه یک دموکراسی خواهند داشت که در آن ترک سنی و سایر سکولارهای ترک بر این اربابان بردگی مزدی و بردگان شان بصورت دموکراتیک حکومت خواهند کرد:
  – آذری های شیعه
  – ارمنی ها
  – کردهای منطقه
  – مسلمانان لیبی
  – عربهای سوری
  اگر زورشان برسد:
  – مسیحیان یونانی.
  .
  این البته اول کار است، اگر مثلا با غربی ها از طریق ناتو شریک نشوند و یا با روسها و چینی ها، اما علم و اقتصادشان رشد کند، امپراطوری عثمانی شان را تا حدودی پس گرفته اند. اما این تضمین نمیکند که به آلمان و فرانسه و ایران و عراق و پاکستان چشم نخواهند داشت.
  .
  فقط ترکها نیستند.
  .
  امپریالیستهای غربی فعلا جمهوری اسلامی را تضعیف کرده اند. اگر کنترل علم و تکنولوژی و اقتصاد ایران از دستشان خارج شود، ایران تقویت شده و مثلا میشود قدرت جهانی و ما شاهد جنگها و لشگر کشی های امپراطوری شیعه خواهیم بود و کشتی های جنگی جمهوری اسلامی در سواحل نیویورک لنگر خواهد انداخت. برای همین میتوانیم بگوئیم که تحریم موثر اقتصادی ایران در حقیقت جلوگیری امپریالیستهای غربی از بوجود آمدن یک امپراطوری منطقه ای علیه منافعشان است.
  .
  حالا این شونیسم و امپریالیسم ترکی و فارسی و آلمانی و چینی و ژاپنی و آمریکائی و غیره برای چیست؟ چرا سر جایشان نمی نشینند و به استثمار بردگان مزدی خود اکتفا نمیکنند؟.
  .
  دلیلش این است که اگر جامعه حالت ثبات داشته باشد، بردگان مزدی گرایش به فهم بردگی خود و گرایش به شورش علیه نظام بردگی مزدی خواهند داشت. برای همین اربابان تاریخ فهمیده اند که امپراطوری و جنگ و داد و فریادهای شونیستی راه انداختن بهترین راه جلوگیری از آگاهی طبقاتی بردگان و خفه کردن آنهاست. بعبارت دیگر،مسئله همیشه داخلی است.
  .
  طبق معمول دوران ما، دوران بردگی مزدی، افکار انسانها را در ارتباط با دیدشان نسبت به بردگی مزدی باید سنجید. در ماقبل سرمایه داری، در ارتباط با انواع بردگی آن دورانها.
  .
  اگر از بردگی مزدی چیزی نمی فهمند، ایدئولوژی اربابان بر ذهنشان حاکم است. اگر چیزی می فهمند و مرکز ثقل دیدگاهشان نیست، از ازادی بردگان مزدی وحشت دارند، اگر علیه بردگی مزدی هستند، باید دید به سلسله مراتب و حزب در دیدگاهشان اعتقاد دارند یا خیر. اگر دارند، سرنوشتشان یا سازشکاری و لاس زدنهای سوسیال دموکراتیک است یا ارباب بردگی مزدی داری دولتی شدن است، مثل لنینیسم و سرنوشت محتومش، استالینیسم.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 6. سوسیال دموکراتها را انداختند جلو تا ماهیت سرنگونی طلبی راست بردگی مزدی خود را پنهان کنند. بعد که دیدند نشد، چاره ای ندارند جز باز کردن پای شرور ترین پرو امپریالیستهای بمب انداز غربی.
  آنارکوسندیکالیست

 7. بعبارت دیگر،
  تاکتیک به جان هم انداختن چپ و راست برای پیشبرد سرنگونی بنجل هوادار بردگی مزدی و جمع کردن اوباشان مثلا روشنفکر قلم بدست سرکوب گر کارکران برای فردای سرنگونی ارتجاعی، بر من اثری ندارد و بازیچه شما نخواهم شد. گفتم که چرا کامنت می نوشتم. آرشیو شدند و بشود.
  آنارکوسندیکالیست

 8. به روشنگری محترم و خوانندگان ش،
  کامنتهای من فقط برای تشویق علمی فکر کردن در دیدگاههای کمونیستی بود نه در میان اصلاح ناپذیرها و سیاستمداران حرفه ای پرو امپریالیستهای غربی. اینها مسئله من نیستند. اینها ۴۰ سال قبل از خمینی شکست خوردند. ما کمونیستها هستیم که هرگز شکست نمی خوریم چون بردگی مزدی هنوز پا برجاست. جمع کردن همه سرنگونی طلبها فقط به جنایات بیشتر علیه بشریت ختم می شود. بردگان مزدی ایران نیازمند یک استاندارد نظری ضد بردگی مزدی و استبداد ش هستند نه گدائی از فرهنگ منحط سالوسانه دموکراسی و حقوق بشری امپریالیستیهای غربی و نه سرنگونی طلبی بلشویکی شرقی. اگر همه کمونیستهای جهان را از بین ببرید، تا وقتی که بردگی مزدی وجود دارد، کمونیسم بوجود خواهد آمد.
  آنارکوسندیکالیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Page generated in 0,847 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوار ابزار