۸ ماه حبس تعزیری، شلاق، جریمه نقدی و اخراج از کار به خاطر حجاب!

.