فارس: ۳ نفر در رابطه با مسمومیت‌های اخیر مدارس بازداشت شدند

.