۱۱ دستور برای پوشش زنان در یک شرکت دولتی / مانتو باید یک سایز بزرگ‌تر از سایز فرد باشد، نپوشیدن کفشی که «صدا» می‌دهد ترجیحاً (مشکی)

.