کیهان: مراجع امنیتی افرادی را که درباره مسمومیت ها مطلب نوشته اند احضار و بازجویی کنند/ گزارشگر پیگیر اخبار مربوط به مسمومیت دانش آموزان بازداشت شد

بازداشت سیدعلی پورطباطبایی از گردانندگان سایت خبری «قم نیوز»