افتخار سرباز اسرائیلی به کشتن ۵ تا ۱۰ کودک فلسطینی (فیلم)

تا حالا یک کودک فلسطینی را کشتی؟
شوخی میکنی؟ فکر میکنی تازه کارم. 5 تا را تا حال کشتم