کسی که حجاب را رعایت نکند، مجرم است/ خدا بی‌حیایی را بر نمی تابد/ سران قوا با مجرمانی که کشف حجاب می کنند، برخورد کنند

ادامه فحاشی، توهین و تهدید دختران و زنان ایران