کانکس نشینی/ اجاره کانکس هم سر به فلک کشید

کانکس‌هایی با متراژ ۲۰ متر که از استاندارد حداقلی برای سکونت بی بهره‌اند