پیام یک دانش اموز دبستانی به رییسی:
دوست دارم همیشه بی‌حجاب باشم، لباس مدرسه نپوشم، مقنعه سرم نباشه

ویدئو