پلمب ۲۵۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت موازین حجاب و عفاف در مازندران

توافق مجلس، وزارت کشور، شورای امنیت ملی و قوه قضائیه برای اجرای طرح مقابله با بی حجابی