واکنش امام جمعه لاهیجان به برداشتن حجاب توسط زنان: شهر داره سقوط میکنه

.