« همسایگان، بی‌حجاب‌ها را به پلیس،گزارش کنند/ مجلس از اقدام پلیس درباره کشف حجاب حمایت می‌کند/ سرویس‌های جاسوسی دشمن برهنگی زن مسلمان را طراحی می‌کنند»

.