تهدید شریعتمداری: اگر مسئولان جلوی بی‌حجابی را نگیرند، مردم وارد میدان می شوند و اتفاق خسارت‌باری به وجود می آید

حسین شریعتمداری (نماینده و منصوب خامنه ای در کیهان)