حجاب »» موج جدید تهاجم رژیم علیه زنان ایران

«برهنگی سرعت یافته/اگر غیرت دینی دارید ساکت نباشید/ فحشا را ترویج می کنند/ اصناف، بانک‌ها و مراکز دولتی با بی حجاب ها برخورد کنند»