مسمومیت دانش آموزان، امروز در دشت آزادگان، صیدون ، اندیمشک،گچساران، شهر دهدشت، یاسوج، ساری، بابل ، آمل، دو مدرسه در همدان…

شمار دانش‌آموزان مسموم به 5هزار نفر رسیده‌است