مجموعه توریستی آمل به دلیل رقص بدون حجاب خانم‌ها پلمب شد/استاندار البرز:ممانعت از ورود افراد فاقد حجاب در مراکز گردشگری

.