مجموعه تفریحی توریستی آمل به دلیل رقص بدون حجاب خانم‌ها پلمب شد

.