عجیب‌ترین جملات سیاستمداران ایران درباره حجاب

بدن زن همه اش عورت است. باید پوشانده شود