فروش بلیط مترو به بی‌حجاب‌ها ممنوع شد/ طرحی دادیم که ظرف ۶ ماه مسئله حجاب را حل می‌کند/ اگر برای حجاب رفراندوم بگذاریم فردا باید برای مسئله دیگر هم رفراندوم بگذاریم/ ادارات قرارداد‌های خود با اماکن بی توجه به حجاب را لغو کنند

.