سریال مسمومیت دانش‌آموزان به مدرسه دخترانه خیام تهران رسید

35 دانش‌آموز به بیمارستان الغدیر پردیس منتقل شده‌اند