سازمان منطقه ویژه پارس: ۴ هزار نفر اخراج می شوند/ اعتصاب کارگران فصلی طرح‌های پارس جنوبی به دلیل مشکلات معیشتی

.