به دنبال انتشار فیلم دعوای یک زن با یک “روحانی” در قم؛ مادر قمی، مدیر و کارکنان درمانگاه بازداشت شدند

فیلم برداری توسط آخوند از مادری در زمان شیر دادن به فرزندش. دستور شناسایی عاملان پخش فیلم.
سپاه: عکس‌برداری از افراد بی‌حجاب برای اثبات کشف حجاب جرم نیست