قرارگاه عفاف و حجاب به درمانگاه‌ها / خدمات دانشجویان بدون حجاب قطع می‌شود/حضور افسانه بایگان، بدون حجاب در مراسم نکوداشت آتیلا پسیانی/ ارسال لایحه عفاف و حجاب به دولت توسط قوه قضائیه

..