تجمعات معلمان در حمایت از دانش‌آموزان و اعتراض به مسمومیت‌ها؛ جو امنیتی در شماری از شهرها برقرار شد

تظاهرات در تهران، لاهیجان، اهواز، بابل، شیراز، کرج، قزوین، مشهد، اصفهان، رشت، سنندج و مریوان…