`بی حجابی سبب تولد فرزندان نامشروع شده/ جامعه اسلامی ۴۵ سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده؛ این جامعه به جاهلیت برنمی‌گردد´

.