`امسال، سال فتنه بی‌غیرت‌ها و بی‌عفت‌هاست´

´دولت برای مردم خانه ویلایی بسازد، امکان تربیت دینی در آپارتمان وجود ندارد`