از شنبه آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری کشف حجاب کنند به محاکم قضایی معرفی می‌شوند/« زنی که کشف حجاب می کند، مشکلات فکری دارد»

.