ازدواج ۲۷ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱

بیش از ۱۳۹۰ دختربچه زیر ۱۵ سال مادر شدند