آموزش‌و پرورش هم اطلاعیه داد؛ از پذیرش دانش‌آموزان بی‌حجاب معذوریم / وقتی مردی این ها را نگاه می کند و از خانم او خوشگل تر است، حتما دلش را میبرد/بی حجابی باب شود «شوهر دزدی» هم باب می‌شود

.