آقای طالبی! ما زنان در چه سنی اعتراض کنیم که شما خوشتان بیاید؟ / آیا در یائسگی رذیلت و نقصی نهفته است؟

جای قلدرهای جنسیتی روی آنتن نیست!