آقایان با موی بلند به وسیله دوربین‌ها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شد/ پروژه «محرم‌سازی» مدارس دخترانه/ بی‌حجابی‌ها دارد ما را می‌کشد

حجاریان: چرا «گشت ارشاد مردانه» و «ساختمان وزرا برای مردان» راه‌اندازی نشده و «تراشیدن ریش مردان» مجازات ندارد؟