واشنگتن پست: بن سلمان شنبه ۸ صبح، حریری را به دفترش کشاند / چند ساعت از او خبری نبود / ساعت ۲ ظهر، تصاویری از حریری در حال قرائت استعفا پخش شد؛ این ویدیو ضبط شده بود / او در همان حال با «عون» تماس گرفت و گفت به بیروت بازمی گردد اما… / حریری دو شب را در هتلی گذارند که شاهزادگان بازداشتی در آنجا نگهداری می شوند