ابراز نگرانی همسر علی شریعتی در هفتاد و دومین روز اعتصاب غذا او

Print Friendly, PDF & Email

مطهره پارسی همسر علی شریعتی نسبت به وضعیت همسرش که در زندان اعتصاب غذا کرده، ابراز نگرانی کرده است.

هفتاد و دومین روز اعتصاب
امروز هم حال علی بد شده و اجازه تزریق سرم و نداد
رنگ زرد پوست و هشدار پزشک بهداری به از بین رفتن کبدش

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.