معاون‌قوه‌قضاییه: حصر در صدر اسلام وجود داشته است / پیامبر اسلام هم ۳ نفر را در حصر قرار داد

Print Friendly, PDF & Email

 

به گزارش اعتماد معاون فرهنگی قوه‌قضاییه حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به سابقه تاریخی حصر اجتماعی افراد در صدر اسلام گفت: آیات ١١٧ و ١١٨ سوره توبه به ماجرای جنگ تبوک می‌پردازد. جنگ تبوک در سال نهم هجرت رخ داد. البته جنگی به وقوع نپیوست و در واقع لشکرکشی بود.

وی گفت: در این جنگ عده‌ای از افراد از حضور در جنگ خودداری کردند. سه نفر از این افراد به دلایل مختلفی مثل تنبلی یا خوشگذرانی یا دلایل دیگر به جنگ تبوک نرفته و به لشکر اسلام ملحق نشدند و در واقع از فرمان رهبر جامعه یعنی پیامبر (ص) سرپیچی کردند. این مقام مسوول اظهار کرد: در این ماجرا صرفا رفتن و نرفتن به میدان جنگ مهم نیست، چون که امیرالمومنین علی علیه السلام به دستور پیامبر در شهرمدینه ماندند و در میان سپاه اسلام حاضر نبودند. لذا گوش به فرمان بودن به دستور رهبری ملاک است.
حجت‌الاسلام صادقی تصریح کرد: وقتی که پیامبر اسلام و یارانش از جنگ برگشتند، این سه نفر از همراهی نکردن پیامبر، پشیمان شدند و شروع به عذرخواهی کردند؛ اما پیامبر (ص) عذر آنان را نپذیرفت و به نوعی آنان را محاصره اجتماعی کرد. معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: در تفاسیر داریم که این سه نفر محاصره اجتماعی شدند. یعنی احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند. وی گفت: نکته مهم دیگری که در این ماجرا وجود دارد اتحاد جامعه در برابر متخلفان از دستور رهبرشان است. مسلمان باید این‌گونه باشد و مطیع رهبر خود باشد.
صادقی بیان کرد: البته این سه نفر از کردار خود توبه کردند، منتها توبه این افراد به همین سادگی پذیرفته نشد و زمانی که فهمیدند که خیلی اشتباه کرده‌اند توبه کردند و توبه آنها ۵٠ روز طول کشید. صادقی افزود: حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.