عوامفریبی های رژِیم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را افشا کنیم!

Print Friendly

 

بار دیگر نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به عوامفریبی افکار عمومی زده  و دعوت به مراسم شب یلدا در روز سه شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ نموده اند. رژیمی که از ابتدای به قدرت رسیدنش هنر را ممنوع  وهنرمندان را  همواره سرکوب نموده است، کنسرت های موسیقی را لغوکرده و مانع برگزاری انان می شود. به خوانندگان زن در ایران هنوز هم اجازه تک خوانی نمی دهد. خانه تاتر و سینما ایران را تعطیل می کند.  چرا تلاش در برپائی “جشن” و “فستیوال فیلم”  دارد؟  تا در باره هنر و موسیقی ایران سخن بگوید. سخنرانان مراسم  جشن رژیم افرادی غیرایرانی هستند که در ضمن جزو هیئت مدیره نهادهای خودساخته آن مانند “خانه حافظ” و “خانه ایران” و غیره اند که  در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی مستقرهستند . با افشا و اعتراض به این عوامفریبی های رژیم می توان مانع برگزاری آن شد ، همانگونه که  مراسمی که سفارت بمناسبت “اربعین حسینی” تحت عنوان “فستیوال فیلم در برلین” در ۱٩ نوامبر امسال در محل اعلام شده برگزار نشد.

 

آزادیخواهان!

مردم ایران برای رسیدن به آزادی های سیاسی – اجتماعی، دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند .اما آوار رژیم جمهوری اسلامی بر سرشان خراب شد . رژیم اسلامی با براه انداختن ماشین سرکوب ، زندان، شکنجه، اعدام، ترور و سنگسار، و با ممنوع کردن هنر و گرفتن  شادی از مردم پرداخت. آخرین نمونه حمله نیرو های امنیتی به تجمع کانون نویسندگان ایران برمزار دو تن از اعضایش، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در نوامبر امسال بود که توسط عوامل رژیم بقتل رسیده بودند. دراین حمله  پنج نفر را دستگیر کردند که از سرنوشت یکنفر هنوز خبری در دست نیست.

 

زندانهای رژیم مملو از زندانیانی است که برای دفاع از آزادی و حقوق برابر در زندانند. تنها در سال گذشته طبق آمار رسمی بیش از ۱۰۵۴ نفر در ایران اعدام شده اند. احتمال محکومیت منصوره بهکیش به حبس طولانی به جرم دادخواهی عزیزانش که به همراه هزاران نفر در دهه خونین ۶۰ توسط رژیم اسلامی ایران بقتل رسیدند، وجود دارد. ما از آزادی همه زندانیان سیاسی و همچنین از مطالبات زندانیان سیاسی از جمله آرش صادقی، مرتضی مراد پور، سعید شیرزاد و…که در اعتصاب غذا های طولانی هستند حمایت میکنیم و جمهوری اسلامی را مسئول جان آنان میدانیم.

 

ما اجازه نمی دهیم که نمایندگان رژیمی که بیش ازسه دهه، سرکوب جنبش زنان، کارگران ودانشجویان و اقلیت های ملی و مذهبی را در دستور کار خود قرار داده و حجاب اجباری را بر زنان ایران تحمیل نموده است، به تجمع کارگران و معلمان حمله کرده و انان را دسته دسته دستگیرو روانه زندان می نماید و تجمع خانواده آنان را به خون می کشد، امکان عوامفریبی بیابد.

 

 

 سران رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به جرم  جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.

 

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

کانون پناهندگان سیاسی – برلین

 

۱۶دسامبر۲۰۱۶

 

 

پلاکارت مراسم یلدا در سایت بخش “فرهنگی” سفارت جموری اسلامی در آلمان:

http://de.berlin.icro.ir/index.aspx?fkeyid&siteid=191&pageid=11681&newsview=666777

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.