Comments

سه میهن،- وطن اجدادی، میهن سوسیالیستی، وطن تبعیدی/ آرام بختیاری — 50 دیدگاه

 1. نتایج تعصب وطن پرستی، مثل تعصب مذهبی، استثمارگری و جنایت است، هر دو را باید به گورستان تاریخ انداخت.
  هر نوع ایده حامی روابط سرمایه داری نیز به جنایت علیه کارگران منجر می شود و باید به گورستان تاریخ برود.
  سکولار دموکراسی نیز حامی روابط سرمایه داری است و به جنایت علیه بشریت منجر شده، مثل بمباران اتمی ژاپن در جنگ دوم.
  ضد-اقتدار

 2. کج فهمی از آنارشیسم اینست ،که این اسم جعلی و متناقض “ضد-اقتدار” ، فکر میکند آنارشیسم ایرانی یعنی قبول و تکیه بر اطلاعات غلط و طبقاتی ویکیپدیال امپریالیستی صهیونیستی فضای مجازی،- او فکر میکند انترناسیونالیسم پرولتری یعنی ضد وطن و ضد میهن و انحلال سرزمین مادری و تجزیه آن بین کرد و ترک، – و فدرالیسم یعنی اعلان ممالک محصوره زمان قاجار بانظام مالک الرعایایی و ملوک الطوایفی، و ماتریالیسم دیالکتیکی یعنی مخالفت با سکولاریسم و حمایت از حکومت دینی آخوندی، و زبان مادری یعنی فارسها را فاشیست نامیدن و خواهان نابودی نسل آنان شدن، – و کارگر بودن یعنی حمالی برای بورژوازی سرمایه داری در غرب و مخالفت با وطن و میهن و دشمنی با سوسیالیسم و مارکسیسم، – و فمنیسم یعنی مرد ستیزی و کوشش علیه وحدت آنها برای مبازه با دشمن مشترک اسثمارگر.
  اینها از جمله نقطه نظرات این آنارشیست قلابی بیسواد است که طی هفته های اخیر بشکل کمنت تاکنون در اینجا اشاعه داده.

 3. هر وقت کامنت ننوشتم، آن موقع. فعلا بسوز و تحمل کن، این دموکراسی کارگری-آنارشیستی است.
  ضد-اقتدار

 4. چه نیکو که به یکه تازی چندساله ات در اینجا علیه مبارزان ایرانی و زبان فارسی و دانش ۳ هزارساله بشری پایان داده شد.
  فکر کردی در درههای گله چرانی اقلیم کردستان عراق هستی که بتوانی با شعار توهمی “ضد-اقتدار ” در میان اپوزیسیون جا باز کنی! و مشعل اندیشه را خاموش نمایی.

 5. شما یا سفسطه میکنید یا زبان فارسی را نمی فهمید ! ؟. کسی نام از اعراب اینجا نبرد بلکه شما که مخالف زبان فارسی و ضد فارس هستید و خودت را آنارشیست میدانی، چرا اسم مستعار عربی-اسلامی برای خودت انتخاب میکنی؟ شما همانطور که تاکنون ثابت شد پر از تضاد و تناقض هستید. خودت را قومگرا و تجزیه طلب و ضد ایرانی و ضد چپ و ضد سکولار و ضد اندیشه و ضدمرد و ضد ماتریالیسم تاریخی و ضد وطن و ضد میهن و ضد .. …… دراینجا معرفی کرده ای ،و مدعی هستی که با ۲ کلمه اقتدار شورا، اقلیم کردستان برایت بهشت میشود و ایران و ایرانی و فارس نابود میگردد.! گویا اینجا میدان را خیلی خالی دیده بودی که بتوانی آبروی آنارشیسم را هم ببری.

 6. یادداشتهای پراکنده،
  .
  مردم خوب و مهربان عرب بسیار دوست داشتنی هستند و باید در مقابل فاشیستها محافظت شوند.
  وجود زبان عربی در زبان فارسی ایرانی ها زشت نیست، زیبا هم هست.
  در زبان فارسی ایرانی ها کلماتی وجود دارد که ریشه آنها فارسی نیست. آنها هم زیبا هستند.
  همه زبانها زیبا هستند.
  کارگران مرد و زن و جوان و پیر عرب خوب و خوش رفتار، بسیار دوست داشتنی هستند.
  من همکار عرب زیادی داشتم، زن و مرد، همشون خوب بودند و هستند.
  دوست و رفیق از همه اقوام داشته ام و دارم، مثل یهودی و کره ای. همشون خوب بوده اند. صحبت کردن با یک خانم کره ای برایم سخت بود اما یکجوری دیالوگ داشتیم و همیشه هم دیالوگ لازم نبود و بعضی وقتها با هم وقت نهار را میگذراندیم.
  از جنوب افریقا تا شما اروپا، از غرب اروپا تا شرق آمریکا، همه مردم خوب زیبا و دوست داشتنی هستند.
  هر قومی آزاد است که از قوم متعرض و فاشیست و بد دهن جدا شود، اما کارکران کمونیست باید وحدت ضد اقتدارگرائی و ضد سرمایه داری خود را حفظ کنند.
  دین اسلام مثل همه ادیان است ، هیچ ویژکی بدتر و یا بهتر ندارد.
  مسلمان خوب داریم و مسلمان بد. در تمام کسانیکه ایدئولوژی دارند، خوب و بد وجود دارد.
  من دوست و آشنایان مسلمانم را که هنوز به مذهب اعتقاد دارند ولی پرخاشگر و متعرض نیستند را دوست دارم.
  بد، سلطه طلبی و پرخاشگری است، خوب ، هوادار همکاری و رفاقت.
  ارتجاع بد است، انقلاب خوب است.
  دین خرافه است اما خرافی بودن انسانها جواز جنایت کردن علیه آنها نیست.
  دینداران فاشیست را نباید کشت و یا ترور کرد بلکه فقط باید حاکمیت آنها را گرفت و در جامعه شورائی محل کار و زندگی قرار داد تا احترام به انسانها را یاد بگیرند.
  جنایتکاران فاشیست، اسلامی، یهودی و یا ملیگرا و غیره، بعد از پیروزی انقلاب میروند زندان ، اما اعدام نمی شوند، اعدام ممنوع، شکنجه ممنوع، اگر دلشان خواست اصول کمونیسم و آنارشیسم را یاد میگیرند. اگر دکترها تشخیص دادند که دیگر پتانسیل اعمال جنایتکارانه ندارند، آزاد خواهند شد.
  اگر کارگران و زحمتکشان ایران کمونیسم – آنارشیسم را بیاموزند و روش زندگی خود کنند، نیروی لازم برای پیدا کردن حاکمیت بر سرنوشت خود در جهان را پیدا خواهند کرد.
  ملیگرائی و وطن دوستی (ناسیونالییسم) توهماتی هستند که موجب دشمنی میان کارکران می شود.
  کارکران کمونیست-آنارشیست باید با احساسات میهنی خود مبارزه کنند تا بتوانند آزاد فکر کنند تا آزاد بشوند.
  قبل از شروع اعمال فاشیستی علیه قومها، باید قدرت فاشیستهای قوم عظمت طلب را گرفت تا اوضاع پیچید نشود.
  بدون اتحاد همه کارگران قومها علیه سرمایه داری، اقتدار، تنگ نظری ملی-نژادی، آزادی از بردگی مزدی ممکن نیست.
  ادغام سنتهای خوب و زبانها و از بین رفتن اصالت آنها اصلا زشت نیست بلکه زیباست، مثل کودکانی که پدر و مادر آنها دو نژاد مختلف هستند.
  ازدواج کردن فارس و ترک و ایلامی و بلوچ و کرد و ترکمن و غیره با هم بسیار زیباست.
  اگر فارسها و اسلامیون اعمال و افکار غیر منطقی و فاشیستی انحام دهند و این باعث شود که ایران تجزیه شود. تحزیه ایران در چنین شرایطی نه تنها بد نیست بلکه بسیار خوب است.
  نتیجه ازدواج زوجهائی که نمیتوانند همدیگر را تحمل کنند، طلاق است، طلاقی خوب. رابطه قومها هم همینطور است.
  تقدس قومی و نژادی پلید و ضد بشری است.
  .
  ضد-اقتدار

 7. شیاد کسی است که ضد ایران و ضد فارس است و خواهان تجزیه ایران است و قومگرا است ، و سوء استفاده او از آنارشیسم به بهانه دولت مرکزی است که مدافع وطن زحمتکشان میباشد. شیاد از دین آخوندها، در مقابل سکولاریسم، دفاع میکند، چون سکولاریسم را به نفع سوسیالیسم میداند. شیاد غیر از شنیدهها و ویکیپدیای امپریالیستی فضای مجازی ،یک کتاب در باره آنارشیسم و تاریخ آن و تئوریسین های آن و مرام و ایدئولوژی آنارشیسم مطالعه نکرده.
  آنارشیست چون خرده بورژواست حوصله کار مداوم سیستماتیک ندارد و میخواهد همچون مشی چریگی ،با شعار و عملیات انتحاری و اقدامات کوچک به نتایح بزرگ برسد. آنارشیست اینجا تنهاست چون عشایر اقلیم کردستان دنبال کار و نان خود هستند.
  این آنارشیست که در آغاز بی نام بود. بعد خود را آنارکوسندیکالیست نامید. سپس نام اسلامی عربی “ضد-اقتدار” را برای خود اختیار کرد چندین سال است که زیر تمام مقالات علوم انسانی اجتماعی مینویسد :فاید این مزخذفات چیست؟ چرا کسی آنارشیسم تخیلی رمانتیک این فرد بیسواد را معرفی نمیکند و به آن بهایی نمیدهد؟ – او نمیداند که آنارشیسم در قرن ۲۱ برای حوریان بهشتی و اعضای داعش و حزب الله است، چون کارگر و زحمتکش دنبال واقعیت و رئالیسم است. تنها دانش این آنارشیست قلابی قومگرای ضد ایرانی و ضد زبان فارسی، اسم مستعار عربی-اسلامی او یعنی “ضد-اقتدار” است
  نیروهای ملی و چپ و اتنیکی ایرانی ،پوزه تمام مامورین فرستاده شده بورژوازی و ارتجاع دینی و دشمنان وحدت ایران را به خاک خواهند مالید!، ولو اینکه فریبکاران خود را آنارشیست و ضد اقتدار و تجزیه طلب بنامند.

 8. یادداشت
  تمام کامنتها تا اینجا بین دو شخص است، من (ضد-اقتدار) و شیاد بیسواد که کامنتهایش اسمی ندارد. شخص سومی وجود ندارد. تمام چرندیات این شخص مرتجع پاسخ داده شده. گرچه چرندیات شیاد بیسواد بخودی خود بدرد نمی خورد، اما پاسخها به آن کمک میکند تا بتوان دید که چطور ارتجاع اساسا بی منطق و اخته از توانائی دیالوگ است. هر ارتجاعی با نقض اصول دیالوگ (استدلال منطقی و علمی) شروع میشود. ماهیت این شخص اصلا مهم نیست، اینکه مجبور شده با سفسطه جلو بیاید مهم است. ارتجاع اول بصورت حامی مردم و یا یک چیز مقدس جلو می آید مثل وطن، مارکسیسم، کمونیسم، آنارشیسم، دین و غیره. اما با دیالوگ میتوان بتدریج مشاهده کرد که فاقد مهم ترین خصیصه انسانی یعنی استدلال درست و اصول منطق است. با دیالوگ میتوان از نفوذ ارتجاع و رشد آن جلوگیری کرد.
  ضد-اقتدار

 9. دائم قافلگیر می شی و بیسوادی ات اثبات می شود و برای رد گم کردن کامنتهای بی ربط می نویسی. تمام این صفحه را که نمیتونی پاک کنی. این صفحه سند ارتجاعی بودن توست. نمی تونی بحث را عوض کنی (یک نوع سفسطه جواب به سئوال ندادن و عوض کردن بحث است)، سئوال را جواب بده تا ببینیم شیاد هستی یا نه، وگرنه شیادی و از “فلسفه علمی” چیزی نمیدانی و ادعای فضل میکنی.
  ضد-اقتدار

 10. طبق شعار طبقاتی ، ما به دشمن چیزی یاد نخواهیم داد. بجای کار برای بورژوازی و تبلیغ ویکیپدیا، برو زحمت بکش و پیدا کن پرتقال فروش را.

  اگر سواد داری نام ۴ تئوریسن آنارشیسم از ۹ نام معروف را اینجا بیاور ! هم چنین ملیت آنان را.

  اگر حودت یک زن آنارشیست مبارز هستی، نام ۲ زن مشهور تئوریسین آنارشیسم را اینجا بیاور !با ذکر ملیت.

  این نظریه پردازان آنارشیسم میان ۱۹۴۰-۱۷۵۰ زیسته اند.

  گرچه ۸۰ درصد تئوریهای آنارشیسم از: مارکسیسم/ از سوسیالیسم تخیلی/از سوسیال دمکراسی مانند برنشتاین و کائوتسکی/ازسندیکالیست ها مانند بابل و لاسال/ گرفته شده و گپی شده و دزدید شده اند !
  چه کسی و در کجا گفته آنارشیسم یعنی اقتدار شورا ، و آخوندها بهتر از حکومت سکولار هستند ! ؟
  سواد آنارشیست ات را اینجا نشان بده !

 11. معلوم نیست چند نفر را با آوردن لیست کتابهای نخوانده گول زده ای. آنتی دورینگ متعلق به انکلس است نه مارکس، بیسواد.
  .
  مشکل تو این است که فکر میکنی استادی در سفسطه بر منطق پیروز می شود.
  .
  اگر سوادت در حد بچه های دبستانی نبود می فهمیدی که این پاسخ به سئوال و نقد من نیست. سئوال من بود:
  .
  “مثلا بگو مارکس در کدام کتاب “فلسفه علمی” را توضیح داده و کچا از این واژه استفاده کرده و کجا این دیدگاه را مثل فلاسفه توضیح داده؟”
  .
  ضد-اقتدار

 12. بیسواد واضحات را کسی توضیح نمیدهد. مثلا: چه کسی و در کجا گفته آنارشیسم یعنی اقتدار شورا؟ تو حتی اسامی کلاسیک های ایدئولوؤی آنارشیسم را هم نمیدانی ،چون سوادت در حد شنیدهها و ویکیپدیاست.
  اگر بتو گفته شود ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی، در کتاب آنتی دورینگ است، اصلا میدانی آنتی دورینگ یعنی چی؟ چه کسی آنرا نوشته؟ در کجا؟

  سوم اینکه تو در کجا خواندی که فلسفه کشک است و مارکس ضد فلسفه است؟– مانند بلندگوهای آخوندی و امپریالیستی که برای عوام تعریف میکنند: مارکس گفته/هدف وسیله را توجیه میکند(از ماکیاولی). کمونیسم یعنی خدا نیست!(شهید بخاری/امام محمد صادق). مارکس گفته من مارکسیسم نیست(ملا نصرالدین؟رضا دماغ).
  منظور، سوادت در حد عوام در قهوه خانه هاست. حالا آمدی اینجا میخواهی مارکس و انگلس و لنین و استالین و مائو و انورحوجه و هوشی مین و چارمقاله عروضی را ضایع کنی، چون سواد نقد نداری.
  سنگی را بردار که توانایی وزن آنرا داشته باشی! نه اینکه چندین سال است که زیر همه مقاله ها ۴ کلمه شعاری تخریبی تکراری را بنویسی.

 13. نوشتی:
  .
  “بیسواد. تا بحال دهها بار در رابطه با کمنت های “من درآوردی ات “، در اینجا گفته شده که فلسفه علمی طبق تعریف کمونیست ها همان” ماتریالیسم دیالکتیکی/تاریخی است” . این را روی سردر اطاقت بنویس !”
  .
  اگر سوادت در حد بچه های دبستانی نبود می فهمیدی که این پاسخ به سئوال و نقد من نیست. سئوال من بود:
  .
  “مثلا بگو مارکس در کدام کتاب “فلسفه علمی” را توضیح داده و کچا از این واژه استفاده کرده و کجا این دیدگاه را مثل فلاسفه توضیح داده؟”
  .
  برو اول ببین میتونی جواب این سئوال را بدی یا نه تا بفهمیم شارلاتان هستی یا نیستی که مطمئن هستم که هستی.
  .
  ضد-اقتدار

 14. بیسواد. تا بحال دهها بار در رابطه با کمنت های “من درآوردی ات “، در اینجا گفته شده که فلسفه علمی طبق تعریف کمونیست ها همان” ماتریالیسم دیالکتیکی/تاریخی است” . این را روی سردر اطاقت بنویس !
  ازآن روز اول که اینجانوشتی فلسفه کشک است و مارکس ضد فلسفه است، این جواب در اینجا به تو داده شد. ولی چون مقدمات درک مطالب عمیق طبقاتی را نداری، این جمله آخوندها و بورژوازی را بارها اینجا تکرار نمودی.!
  منظور مارکس از ادعای ” فیلسوفات تاکنون فقط جهان را تفسیر کرده اند، مهم ولی تغییر آنست” . فلسفه پیش از مارکس است. فلسفه بعد از مارکس: ماتریالیسم تاریخی-دیالکتیکی نام دارد. قبلا نوشتی که ماتریالیسم تاریخی هم پشم است !
  تو سوادت در حد آنارشیسم رمانتیک تخیلی زمان توماس مورس و تولستوی ارتدکس است.۴۰۰-۲۰۰ سال تاخیر از دانش امروزی. ویکیپدیا هم تکلیفش معلوم شد.
  باستا ! یا بستا !

 15. من شارلاتان نیستم چون همه حرفهایم را زده ام و حاضرم در جزئیات وارد بحث شوم. برای اینکه نشان دهی شارلاتان نیستی باید سئوالات را جواب بدهی. مارکس به تو کمک نمیکند. اگر کارهای مارکس را خواندی و فهمیدی میتوانیم در مورد آنها بحث کنیم. مثلا بگو مارکس در کدام کتاب “فلسفه علمی” را توضیح داده؟
  ضد-اقتدار

 16. خیالپزدازی و توهم در بهشت ممکن است، ولی در این دنیا ، فرد خیالپرداز را بحق روانه تیمارستان میکنند . بخشی از کسانی که وعده بهشت میدهند از جمله شارلاتانها هستند. بی دلیل نبود که مارکس سخن ار :علمی بودن فلسفه و جامعه شناسی و علم انقلاب و ماتریالیسم تاریخی/دیالکتیکی می کرد. در علوم اجتماعی، وعده بهشت دادن، اگر شارلاتانیسم نباشد، جهالت است.

 17. تنها استراتژی تو در بیرون کردن از این صفحات این میتواند باشد که در جهاچوپ کمونیسم آنارشیستی من را نقد کتی. اما این هم کمکی بهت نمیکند چون در واقع اهداف من را دنبال کرده ای یعنی تبلیغ کمونیسم آنارشیستی. بعبارت دیگر، خیلی خوشحال خواهم شد که من بروم و کمونیست-آنارشیست دیگری جای من بیاید. ضد-اقتدار

 18. پاسخی به سئوالات داده نشد و باید گفت که در حقیقت سواد من بیشتر از کس و یا کسانی ست که به من میگویند بیسواد.
  پاسخ به سئوالات این است که هیچ دولتی نمیتواند برنامه ای جدا از استثمار نیروی کار و تقویت سیستم هرمی قدرت بر کارگر و زحمتکش داشته باشد. پس، تنها راه درست و به معنی واقعی انقلابی برای رفع مشکلات اجتماعی، الغای بردگی مزدی و بوجود آوردن سیستم شورائی نظم لازم به مثابه نفی سرمایه داری و نفی دولت-وطن است.
  با حاکمیت شورائی کارکری و الغای بردگی مزدی، دولتی وجود نخواهد داشت و در نتیجه وطن معنی و منطق ارتجاعی وجودی اش را از دست خواهد داد.
  ضد-اقتدار

 19. ادامه بحث قبلی علیه بحث نویسنده آن کامنت،
  .
  گفتی سازمانهای انقلابی و دولت برنامه ریز، که در واقع همان وطنهای انقلابی و سوسیالیستی استالینیستها و ترتسکیستهاست. میدانیم دولت مارکسیستی چین شده ارتجاعی و وطن ارباب سرمایه دار خصوصی و دولتی. مارکسیستهای آنجا شدند حاکم هزار فامیل. دولت بلشویکی هم که وطن استالین و بعد دود هوا. دولت کوبا که سرمایه داری دولتی است و هیچ پیشرفتی ندارد جز پیشرفت فقر. کره شمالی هم که حکومت یک فامیل است. ویتنام که دارد روند نوکر شدن برای امپریالیستهای غربی را طی میکند. دولتهای دموکراتیک غربی هم که همگی دولتهای پولدارها و استعمارگران است. “جهان سومی” ها هم که همه یا نوکر و یا ورشکسته و استبدادی.
  .
  خوب، چه دولت برنامه ریزی در ذهن داری که بهتر از دولتهای فوق است؟ الترناتیو تو چیست؟ فکر کنم هیچ چیز از دنیا نمیدانی فکر میکنی کار به این سادگی هاست و با پرخاشگری و لجن پراکنی میتونی دعوا راه بیاندازی و مثلا پیروز شوی؟ فعلا جواب سئوالات را بده تا ببینیم کمی بیشتر در چنته داری.
  .
  ضد-اقتدار

 20. خب، بلاخره مجبور شدی یک بحث بکنی جناب بیسواد.
  .
  نوشتی:
  .

  “آنارشیسم در مبارزه اجتماعی در کشورهای جهان سوم تا مرحله پیروزی بر دشمن مفید است، ولی سپس باید دنبال کارش برود ،چون نظام نوین اجتیاج به سازمان های انقلابی جدید و دولت برنامه ریز دارد ،که آنارکو با آن مخالف است.”
  .
  دولت برنامه ریز را در چین و روسیه دیدیم، منظورت آنها هستند بیسواد؟
  .
  آنارشیسم تا حالا در هیچ کشور “جهان سوم” پیروز نشده که شکست بخورد تا تو نتیجه بگیری که فقط تا مرحله پیروزی بر دشمن مفید است.
  .
  پس تا اینجا که قضاوت غیر علمی و خرافی بود و آخوندی بود.
  .
  حال فرض کنیم که آنارشیسم در کشور جهان سومی پیروز شود، جناب، چرا باید برود دنبال کارش؟ تو کی هستی که چنین فرمان فاشیستی صادر میکنی؟
  .
  پس، تا اینجا ماهیت فاشیستی افکارت زد بیرون. میخواهی تا سرنگونی از ما آنارشیستها استفاده کنی، بعد ما را قتل عام کنی؟ این که مثل بلشویکها نهایت بیشرفی شد. این بود سواد سیاسی ات، متحد شو بعد قتل عام کن؟ این علم نیست، قدرت طلبی است و ارتجاع است و از لحن زشت و پرخاشگر تو حدس میزدم افکارت بهتر نیست.
  .
  بهتره مارکسیسم ت را کمی بهبود بخشی، خیلی عتیقه و بدرد نخور است. تجربه چین و روسیه بخوبی نشان داده که سازمان انقلابی و دولت برنامه ریز به چه گندی تبدیل می شود. هر دولت و وطنی چیزی نیست جز گند.
  .
  ببینم جواب بعدی ات چیست. تا اینجا که بی بخاری بودی و حرفهای عتیقه صد سال پیش را مثل طوطی تکرار کردی.
  .
  ضد-اقتدار

 21. پس اعتراف شد که نقد مارکسیستی بر نقد آنارکویی و نقد ویکیگدیایی برتری دارد. کسیکه سالهاست نه مقاله ها را میخواند و نه کمنت ها را درست نگاه میکند و فقط از روی تیتر نوشته ها، لاطالات مینویسد ،دچار اشتباه میگردد. آنارشیسم در مبارزه اجتماعی در کشورهای جهان سوم تا مرحله پیروزی بر دشمن مفید است، ولی سپس باید دنبال کارش برود ،چون نظام نوین اجتیاج به سازمان های انقلابی جدید و دولت برنامه ریز دارد ،که آنارکو با آن مخالف است.آنارشیست قلابی و بیسواد ،بجای مبارزه با دشمن، با ایران و فارس و زبان فارس وبا وطن و با سکولاریسم و با ماتریالیسم تاریخی-دیالکتیکی و با سوسیالیسم مبارزه میکند، — ولی آنارشیست قلابی به دفاع از دین و اسلام حاکم در ایران و تجزیه ایران و قومگرایی اقلیم میپردازد. این نشان میدهد که آنارشیست دروغین و مصنوعی ،همدست بورژوازی و همدست ارتجاع قرون وسطایی دینی ،و همدست فرهنگ و بلندگوی امپریالیستی ویکیپدیایی است. یعنی او یک مخرب مزاحم پریشان گو و بیسواد است. خطر و ضرر و آسیب آنارشیسم قلابی و روستایی خودمحوربین سکتاریست، از دشمن طبقاتی و مذهبی و استعماری بیشتر است. آنرا باید در زمین و در هوا و در دریا، و در غرب و در تبعید و در اقلیم، شناسایی و رسوا نمود ،تا نتواند مزاحم افشاگری و روشنگری اپوزیسیون ایرانی علیه شاه و شیخ و منحرفین بیسواد انقلابی نما، گردد.

 22. من نقد مارکسیستی از تو ندیدم، اصلا نمیدانی نقد مارکسیستی یعنی چه.
  .
  اما، استراتژی غطی در پیش گرقتی و آخر کارت به اینجا کشید. البته کسی مثل تو انقدر خودشیفته است که نمیتواند بفهمد چه میگذرد، حالا برایت توضیح میدهم.
  .
  تو به من میگوئی آنارشیست دروغین هستم. عالی، این یعنی آنارشیسم خوب است و من بد. این برای من کافی است که بپذیری آنارشیسم خوب است و یا لااقل نقدش نکنی. این بر طبق استراتژی من پیش رفت.
  .
  ولی من تا توانستم نه علیه تو بلکه ایدئولوژی وطن پرستی تو نوشتم و نقدش کردم. اینهم بر طبق استراتژی من پیش رفت.
  .
  پس، من تو را مجبور کردم آنارشیسم را نقد نکنی و برای خودم آزادی بوجود آوردم تا هر چه لازم بود را در مورد وطن پرستی ضد کارگر نوشتم.
  .
  تو هیچ دستاوردی نداشتی و فقط به من کمک کردی که تبلیغ آنارشیسم کنم و مثل همه آنارشیستهای دنیا وطن پرستی را نقد گنم.
  .
  کامنت من زیر بسیاری از مقالات هست و خواهد بود. اینکهدزیر کدام مقاله کامنت بگذارم و کی انتخاب من است.
  ..
  هر وقت مثل کامنتهای این صفحه ات کامنتهای بیخودی بنویسی، مثل این صفحه، به من کمک میکنی
  .
  ممنون، گرچه خواستت نبود.
  .
  ضد-اقتدار

 23. سلاح نقد مارکسیستی توانست حداقل این مزاحم سایبری را چنان مشغول بخود کند که وقت و انرژی تخریبی برای نوشته های دیگران را نداشته باشد! چون او دانسته های ویکیگدیایی را برای مبارزه طبقاتی ضد آخودندی کافی میداند . در حالیکه این ادعا به نفع ادامه جنایات دینی حاکم است. مارکسیسم قوی ترین سلاح روشنگری زمان حال در ایران زمین علیه ارتجاع و انحرافات روشنفکربازی افراد علاف است.

 24. وطن زندان طبقه کارگر است. زندانبان این زندان مرزبانان هستند. رئیس زندان همان دولت است. کره زمین از زندانهای زیادی درست شده که هر یک کشور نام دارد. خروج از کشور مثل مرخصی از زندان است، باید بلاخره برگردی. در این زندان، یعنی وطن، باید بیگاری داد که اسمش هست کار مزدی. سرنگونی واقعی اربابان سرمایه دار مذهبی و سکولار یعنی سرنگونی کمونیستی-آنارشیستی آن، یعنی سرنگونی هر نوع دولت و وطن و مذهب و سپردن آنها به آشغال دونی تاریخ.
  دموکراسی سکولار و رژیم مذهبی و رژیم وطنکراهای فاشیست و حتی رژیمهای مارکسیستی همه انواع زندانبانها هستند.
  دنیای وطن ها و کشورها، دنیای حاکمیت آدم کشها و دنیای حاکمیت پرایمیتهای فاسد شده و خائن به هم نوع خود است، دنیائی که باید سرنگونش کرد.
  ضد-اقتدار

 25. هدف پیش آهنگان اگوزیسیون ،اکنون مبارزه با ارتجاع و فاشیسم اسلام سیاسی در وطن است. منحرفین قومگرا و آنارشیست نمای غرب نشین، در لباس ارتش و پارازیت سایبری میکوشند ،با لجاجت، پرسشها و بحث های انحزافی ،آدرس غلط بدهند، تا نیروی انقلابی مبارزه اپوزیسون علیه دیو فقاهتی ولایتی مذهبی را خنثی کنند، یا پرسشهای کودکانه طرخ کنند و کمنت های خودارضایی در فضای مجازی پرت نمایند.

 26. بیچاره آنارشیسم غربی !، که حالا در قرن ۲۱ ، یک قومگرای مذهبی جهان سومی احتمالا سنی، نظرات مارکسیستی میانه قرن ۱۹ میلادی را دزدیده و اکنون برای شوراهای قومگرای چوپانان و گله داران عشایر ایران توصیه میکند!. تئوریهایی که حدود یک قرن پیش آنارشیستهای آنزمان، حدود سالهای ۱۸۷۰-۱۸۵۰، از مارکسیستها دزده بوده اند و اکنون دهها سال است که رد کرده اند و اشتباه دانسته اند، این آنارسشست نمای قلابی بیسواد میخواهد در قرن ۲۱ به کارگران بازنشسته سوسیال بگیر ایرانی در تبعید و مهاجرت ، بقبولاند تا برای اهداف تجزیه طلبانه خود ، مردم فریبی کند. ۸۰ درصد تئوریهای آنارشیستی از سال ۱۸۲۰ را ،از مارکسیست ها و از سوسیال دمکراتها دزدیده یا به امانت گرفته اند، و از سال ۱۹۳۰ به بطالت و اشتباه بودن آنان پی برده اند ، و آنها رااتوپیستی یا رویزیونیستی دانسته اند. اکنون این قومگرای تجزیه طلب راسیست ضد فارس و ضد ایرانی، با صد سال تاخیر و عقب افتادگی میخواهد آنان را زنده کند و بشکل کمنت روزانه زیر نوشته های دیگران قرار میدهد، در صوربیکه او حتی الفبای سیاست و نظریه و اندیشه را هم نمیداند.

 27. نمیداند چه بنویسد همه را پشت هم قطار میکند، شریعتی، تولستوی .خنده دار است. ضد-اقتدار

 28. برای اینکه یک برده مزدی آنارشیست کمونیست برای تو معتبر باشه، باید معیارهای بنجل تو را رعایت کند، یعنی باید ناسیونالیست باشه، حزب گرا باشه، دولتگرا باشه. خواب دیدی خیرت باشه جناب باسواد. ضد-اقتدار

 29. می بیند که نمیتواتند از وطن پرستی دفاع کند می رود سراغ ماتریالیسم تاریخی. خبر ندارد که براحتی میتوان ماتریالیسم تاریخی را بعلت گنگ بودنش به ارتجاع ناسیونالیستی تفسیر کرد. ماتریالیسم تاریخی هم نمیتواند مرض ناسیونالیسم و دموکراسی استعماری غربی را شفا دهد. ریشه فاسد است و آن فساد اقتدار و سلطه طلبی است.
  ضد-اقتدار

 30. چپ مارکسیستی حزب گرای ما مجبور است بخاطر حزب بازی وطن پرستی کند و ارتجاعش را علنا بیان نماید. شعارهای انترناسیونالیستی با وجود حزب فقط تناقض گوئی و جعل ایده متین کمونیسم و آنارشیسم است.
  ضد-اقتدار

 31. وقتی هندوستان و جهان را استعمار میکردند برای وطن شان میکردند، حرفشان وطن و مالکه و بود مثل کورش و داریوش. بعد آمدند تحت نام سوسیالیسم و بعد شد انترناسیونال دولتهای مارکسیستی. جمهوری اسلامی هم یعد از مرگ خامنه ای ممکنه یواش یواش بشه ناسیونالیست میهن اسلامی. میهن یعنی دولت یعنی سلطه بر کارگر و زحمتکش.
  ضد-اقتدار

 32. کمونیسم را گرفته اند از طریق ناسیونالیسم به ارتجاع و شونیسم ملی جنایتکارانه تبدیل کرده اند.
  میتوان مقاله پشت مقاله نوشت و نشان داد که ناسیونالیسم چه گند تاریخی است.
  مثلا: استعمارگری ژاپنی و جنایات آنها.
  تا کسی میخواهید کارگر فریبی کنید.
  فعلا من اینجا هستم.
  ضد-اقتدار

 33. یکی از کثافتهای ناسیونالیستی ماتریالیسم تاریخی همین چین ضد کارگر است.
  ضد-اقتدار

 34. حالا تو بیا بجای کپی از مارکسیستها بحث ماتریالیسم تاریخی بکن تا بهت نشون بدم که از همین هم چه جنایاتی میتواند بیرون بیاید و بدرد ناسیونالیسم کوروشی و داریوشی تو نمیخورد.
  ضد-اقتدار

 35. تا اینجا بود وطن در نظر، اینها وطن در عمل هستند:
  حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان که حزب هیتلر جنایتکار بود.
  موسیلینی عضو هیئت ملی (وطن پرست) حزب سوسیالیست ایتالیا بود.
  احزاب دست راستی اسرائیل هم ناسیونالیست هستند.
  الفتح هم سازمانی ناسیونالیست بود که به جنایت المپیک دست زد.
  اصلا کدام دست راستی آدم کشی را می شناسید که ناسیونالیست (وطن) پرست نباشد؟
  حزب الله ایران و لبنان و سوسیال دموکراتهای چاپلوس و نوکر اربابان سرمایه دار و استالینیستها و ترتسکیستها به گرد ناسیونالیستهای جنایتکار تاریخ نمی رسند.
  وطن یعنی آدم کشی، تقدس، عقب افتادگی اجتماعی و بی مغزی که میتوانید مشاهده کنید.
  ضد-اقتدار

 36. برای “بحث دلخواهت” مقداری سواد باید در دسترس باشد. برای درک سوسیالیسم و کمونیسم باید ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیکی قبلا تفهیم شده باشند. با سواد ویکیپدیایی و آنارشیسم مدهبی، نمی توان مارکسیسم و کمونیسم را درک نمود . سوسیالیسم آنارشیستی مذهبی امثال شما ،همان جامعه صدر اسلام داعشی و جامعه بی طبقه توحیدی علی شریعتی، و بهشت کذایی توماس مور و تولستوی است . طالقانی هم تئوری شورا را برای آنارشیست های مذهبی امثال شما قبلا طرح کرده. شعارهای کارگری شما فقط یک فریب و گمراهی است. هیج کارگری رهایی خود را در ارتجاع دینی و شوراهای زرد اسلامی نمی بیند. سفسطه گری و شعارهای شبه انقلابی دادان،از ابزارهای خرده بورژوازی فریبکار است.

 37. از طریق منطق نمیتوانند، از طریق توپ و تشر میخواهند وطن تحمیل کنند. ضد-اقتدار

 38. اول و دوم ندارد. اولی نوکر-کلفتی برای ارباب وطنی است، دومی رهائی از چیزی بنام ارباب.
  ضد-اقتدار

 39. هر چه بیشتر در مدح وطن می نویسند، بیشتر عقب افتادگی و ارتجاعی بودن ذهنی خود را بیان میکنند. درست مثل مدح مذهب.
  اگر اجازه بدهند که مرزها باز باشد و کارت هویت ملی وجود نداشته باشد و اجازه کار و اقامت هم وجود نداشته باشد و همه کارگران بتوانند مهاجرت کنند، مزدها برای هر کار معینی در جهان یکی می شود و استعمار مدرن هم وجود نخواهد داشت.
  وقتی مستعمره میکنند، کماکان میهن را نگه میدارند، فقط یک میهن بر میهنی دیگر سلطه پیدا میکند. در شرایط استعماری، میهن به زندانی در زندانی دیگر تبدیل می شود، مبارزه ضد استعماری غیر کمونیستی-آنارشیستی مبارزه برای بیرون آمدن از یک زندان و رفتن به یک زندان دیگر است. مبارزه طبقاتی کمونیستی-آنارشیستی در عین ضد امپریالیست بودن ضد میهنی هم هست چون کارکران میهن ندارند. کارگران جهان متحد شوید یعنی میهن بی میهن، یعنی نبودن مرز، یعنی مهاجرت مطلقا آزاد.
  ضد-اقتدار

 40. در حقیقت تقدس وطن پرستی بیان اپوزیسیون ارتجاعی امروز ایران است.
  حتی خود صاحبان رژیم هم مجبور هستند بصورت ملی و وطنی طاهر شود.
  در گذشته هم همینطور بود.
  بورژواهای ضد شاه ملی گراها.
  ملی-مذهبی ها.
  آنها ارباب بودند، منش اربابی داشتند.
  وقتی استثمارگرند ملی گراها هستند.
  وقتی استعمارگرند نیز ملی گرا هستند.
  کارگری که ملیت و وطن را می پذیرد خفت را می پذیرد و از اتحاد لازم برای رهائی اش دور می شود.
  نباید اجازه داد تا خرافه وطن را هم مثل دین تحمیل کنند.
  خونریزی برای تجزیه نشدن ایران جنایت علیه بشریت است، تبلیغ جدائی ملی، تبلیغ ضدیت با اتحاد کارگران. این تناقض خوب نشان میدهد که وطن واژه ای بی پایه و جاهلانه است چون هم زمان دو معنی ارتجاعی را را حمل میکند، یکی جنایت برای وحدت و دیکری توطعه برای جدائی.
  ذهن آزادیخواهانه کمونیستی و آنارشیستی فقط و فقط بدون ایده وطن درست کار میکند، در غیر اینصورت بیمارگونه و فاسد شده است.
  کارگران و زحمتکشان کمونیست و آنارشیست باید خودشان فکر میکنند نه اینکه برایشان فکر کنند. وطن را برای کارگران آفریدهاند که در عین بصورت یک زندان بزرگ است با مرزبان که همان زندان بان است، ما وطن نساخته ایم. هر جا که وطن ساخته ایم از طریق زور و استثمارگری و استعمارگری بوده است.
  ضد-اقتدار

 41. در حقیقت :
  وطن یک ایده جاهلانه است که به کارگران و زحمتکشان توسط صاحبان قدرت و سرمایه تحمیل شده است.
  وطن و خدا هر دو دروغی هستند که در ذهن تحت سلطه ها بزور سرکوب بصورت تقدس کاسته شده.
  کسی که به کارگری بگوید خائن مثل کسی است که به کارگری بگوید کافر.
  وطن مثل خرافه مذهب ایده ای است بی پایه و ساخته و پرداخته شده یک قلدر پیروز. قلدری آن در این صفحه از طریق اتحاد یک کامنت نویس با نمیسنده کاملا آشمار است.
  شعار ‘کارگران جهان متحد شوید’ در حقیقت علیه جهل وطن پرستی است.
  کمونیستها و آنارشیستهای قرن نوزدهم، مذهب را رفتنی فرض کرده بودند و شعار ضد وطنی ‘کارگران جهان متحد شوید’ را بوجود آورده بودند.
  امروز شعار کارگران متحد شوید هم ضد مذهب است و هم ضد وطن و هم بدرستی ضد استثمار و امپریالیسم.
  یکی از شیادی های سوسیال دموکراتیک همین ایده وطن است، سوسیال دموکرات مجبور است که در چهارچوب دولت فعالیت کند و دولت همان نهاد اصلی سرکوب تحت سلطه ها و استثمار شونده هاست،
  پذیرفتن ایده وطن یعنی پذیرفتن ارتجاع، دولت و استثمار و استعمار.
  وقتی استعمار حاکم می شود، وطن دیکری تحمیل شده، وقتی استعماری در کار نیست، وطن بصورت ایده صاحب اقتدار به برده های مزدی تحمیل شده.
  نمیتوان از ارتجاع موجود در جامعه جیزی کفت اما وجه وطن آنرا نادیده کرفت.
  نقد نکردن ایده وطن، باج دادن به صاحب اقتدار و استثمارگران است. سوسیالیستهائی که وطن را نقد نمیکنند، بزدل، سازشکار و متحد استثمارگر و استعمار گر هستند.
  میهن سوسیالیستی تناقض در معناست. سوسیالیسم با وطن غیر ممکن است، چون کمونیسم و سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست.
  نمیتوان یک کشور داشت اما دولت و اقتدار و استثمار نداشت.
  اقتدار و دولت و استثمار و استعمار همگی با هم و بکجا به گورستان باید بروند.
  همه نژادها و قومها فقط در اتحاد بین المللی با هم منافع دارند نه در جدائی ملی و دینی و غیره.
  بازی های المپیک و جام جهانی جام جهانی همگی ارتجاعی و ضد اتحاد کارگران است و به ایدئولوژی ناسیونالیستی ارتجاع زمان، سرمایه داری، کمک میکنند.
  ضد-اقتدار

 42. با آدم تنبل بیسواد بحثی نیست. باید زحمت بکشی و پاسخ سئوالات ات را با مطالعه برطرف کنی. با سواد ویکی پدیا و شعارهای ۲ کلمه ای “ضد-اقتدار” نمیتوانی از سوسیالیسم و کمونیسم و ماتریالیسم و دیالکتیک و سکولاریسم ایراد بگیری. از اینکه اخیرا کار پیدا کردی و خودت را طبقه کارگر بنامی، حق خاصی بدست نیاورده ای ،که مدام اینجا تکرار میکنی. کارگر آگاه، کسی است که بداند ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و ارزش اضافی و مبارزه طبقاتی و…… چیست؟ و نه اینکه اینجا مدام بپرسد لیلی مرد بود یا زن ؟ !– کسیکه کارگر است اسم مستعار کارگری انتخاب میکند و نه اسم عربی-اسلامی “ضد-اقتدار” یعنی جعلی هستی و یک فانتوم. — سواد افراد اپوزیسیون ایرانی اینقدر زیاد هست که کسی نتواند با سواد ناچیز و ۲ کلمه ادعایی (ضد اقتدار) اینجا روشنفکر بازی در بیاورد، تجزیه طلب باشد، و علیه چپ و راست و حزب و مرام و جهانبینی و تشکیلات و مبارزه و ایران و فارس و دانش و فلسفه و …. شاخ و شانه بکشد.

 43. همون که گفتم، وطن پرستی سوسیالیستی یعنی استالینیسم و تروتسکیسم. بحثی نشنیدم، یعنی من درست میگویم. لجن پراکنی، جواب ندارد. ضد-اقتدار

 44. تمام حرفهای لازم به این شخص با نام جعلی ضد-اقتدار در زیر گفته شد تا وی پی به ماهیت خود ببرد و دیگر یکه تاری علیه نویسندگان ایرانی ننماید و همه آثار فارسی زبان را بدلیل قومگرایی تجزیه طلبانه اش ،”چرندیات” بنامد. با تشکر از مسئول کمنت ها. به پارازیت های وی در آینده توجهی نخواهد شد اگرچه او میکوشد با لجاجت جلب توجه نماید. ایکاش او ۲ کمنت مربوط به خود، در زیر را روی صفحه ای مینوشت و در بالای سر اش به دیوار می چسباند تا بفهمد یک من ماست چند گرم کره دارد. — هنر زان ایرانیان است و بس/ ندادند شیر ژیان را به کس ! — و ناکس !

 45. همان کامنت برای هر دوی شما کافیست تا مقاله بعدی جناب بختیاری. ضد-اقتدار

 46. نتیجه : پس این خانم یا آقای “ضد-اقتدار” ، نه کارگر است و نه آنارشیست ضد اقتدار، بلکه یک فرد التقاطی که دانش اش بر اساس شنیدهها و بلندگوهای امپریالیستی فضای مجازی مانند “ویکی پدیا” است، ولی اینجا از زمین و آسمان ایراد میگیرد تا عمل تحریب آمیزش در میان ایرانیان فارسی زبان را ادامه دهد.قبلا خود را آنارکوسندیکالیست مینامید ولی حالا از اسم مستعار عربی/اسلامی (ضد اقتدار) استفاده میکند.– پیدا کنید پرتقال فروش را !

 47. اجداد این آنارشیست قلابی(ضد اقتدار) هم لابد -ضد ایرانی و تجزیه طلب و ضد فارس و ضد سکولار و ضد فلسفه و ضد اندیشه و ضد روشنگری و قومگرا،و مبلغ ویکیپدیای کاپیتالیستی بودند ،که سالهاست در این سایت مجانی؛ از طریق کمنت گذاشتن تبلیغ میکند. کارگری که مبلغ ارتجاع و انسان ستیزی باشد، از یک بورژوا بدتر است. پس- هر گردی، گردو نیست !

 48. بیخود نیست اجداد ایدئولوژیک جناب بختیاری استالینیست و تروتسکیست بودند. ضد-اقتدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>