یکشنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۸
   

Comments

سرمایه‌داری و غارت ۳- سلب مالکیت از زمین، نیروی کار، زندگی مادی
ترجمه: سامان
— 14 دیدگاه

 1. سئوال دیگر از ضد مجاهد، آیا رضا پهلوی هم بیانیه ای دارد که ببینیم میخواهد بعد از سرنگونی رژیم، چه رژیمی بیاورد؟ اگر دارد، همیجا پیست ش کنید لطفا. ممنون.

 2. جناب ضد مجاهد،
  حرفهای شما درست نیست.
  خانم رجوی بیانیه غیر اسلامی نوشته است و اینطور بنظر می آید میگوید مذهب یک امر شخصی می باشد و نباید دولتی باشد.
  شما هم از فکرتان استفاده کنید و یک بیانیه غیر اسلامی برای ما بنویسید تا ببینیم بعد از سرنگونی رژیم چه نظامی می خواهید.
  منتظر بیانیه شما هستم،
  اگر جواب ندهید، کامنتهای شما بدرد نمی خورد.
  ممنون.

 3. کف خیابانها میگویندمجاهدین بخودی خود پدیده ای نیستند که دارای ارزش عینی و تولید کننده ضدیت یاوحدت باخود باشند.
  بنابراین ضدیت با مجاهدین ازضدیت با رژیم اسلامی ناشی میشود که زیر مجموعه های رژیم وزائدات آخوندمانند همین مجاهدین را نیزشامل میشود.
  اما راجع به زائده آخوند بودن باز هم این خود مجاهدین هستند که خود رااز بدو تاسیس در سال چهل وچهار تاسال پنجاه ونه زائیده شده ازخمینی ای اعلام میکردند که وی را نماد تشیع سرخ علوی و فرزند شرف خلق مینامیدند.
  بنابراین وقتی خود یک پدیده حیاتش واستمرار مجازیش در گرو احتیاج پدیده دیگری بنام رژیم اسلامی میباشد اصلا مهم نیست که برای خوش رقصی در برابر امریکا سر خط ده ماده ای استعماری -استثماری ضد کارگری بدهد یا صد ماده ای و مهم نیست که در آن سر خط ها چه بگوید وچه نگوید ومهم نیست که رژیمی ها در فضای سایبری مُبلغ برنامه ده ماده ای خواهر مریم شوند وقتی اثری عینی از آن پدیده در کف خیابانها نیست وتنها وتنها وتنها در تبلیغات رژیم اسلامی است که دارای “وجود” میشود تا رژیم بتواند از چسباندن خیزشهابدین فرقه منفور این پیام را به جامعه بدهد که اگر من بروم جانشینم جمهوری دموکراتیک!اسلامی این فرقه بدتر از خودم میباشد که زنان آن حتی اجازه بند انداختن ندارند ونقش زن در تائترهایشان را مردان بازی میکنند وسوال از رهبر عقیدتی که نام عوام فریبانه امام میباشد حتی در فکرافراد فرقه گناه کبیره! و بمانند دوران انگیزاسیون قرون وسطا افرادش را مجبوربه اعتراف خوابی میکند که در شب دیده اند.
  فرقه ای که سرکرده بزدل و فرار کرده از سر فصل های سخت با ادا اتوارهای اسلام! ضد استثماری!و ضد امپریالیستی!بخشی از جوانان را فریب وبه قتل گاه خمینی فرستاد و زمانیکه دید این ادا اتوارهانتوانست بقدرت برساندش در حالی برای خوش رقصی در برابر امریکا شروع به ادا اتوارهای مشمئز کننده خالی از حقیقت اسلام دمکراتیک!و جاسوسی وباز جوئی و… برای آنها نمود وآنچنان پادگان اشرف را تبدیل به محل خوش گذرانی همه “جانبه” برای ارتش امریکا کرد که در داخل فرقه روابط ومناسبات حکومت کلیساها حاکم بوده وهست.
  روابط ومناسباتی که مجاهدین در پی انقلاب ایدئولژیک و تبدیل سر کرده خود به امام(رهبر عقیدتی)و به بهانه مبارزه !دایرکردند هر گز از ارتجاع حوزه های علمیه نجف وقم و…مراجع تقلیددر این هزار ساله دیده وشنیده نشده است.
  شیوه های تهی کردن انسانها ازغرائض واحساسات انسانی وساختن رباط فرمان برداراز انسان از سوی بالائی های مجاهدین کپی برداری از شیوه های کلیسا هادر قرون وسطامیباشد.

 4. جناب ضد مجاهد، مدت زیادی است که یک جنگ استعماری – امپریالیستی بین غربی ها و روسیه و چینی ها و رژیم راه افتاده و آتش ش عراق و افغانستنان و لیبی و اسرائیل و فلسطین و مصر و یمن و غیره را گرفته است. هزینه این جنگ را طبقه کارگر تمام این کشورها می پردازند. اگر شما رژیم را سرنگون کنی، کشور ایران را در کدام یک از این کمپها قرار میدهی؟ جواب فولادی روشن است، او ایران را عضو “ناتوی” خاورمیانه میکند، توجیهات مارکسیستی اش را میدانم. میخواستم ببینیم که شما هم همان کار را میکنید یا خیر؟

 5. جناب ضد مجاهد این حرفهایت را باید به فولادی بگوئی که معتقد است باید در ایران دموکراسی غربی درست کرد. از دموکراسی غربی طوری حرف میزند که انگار نه انگار آنها سیاست خارجی استعماری دارند. گفتم که مارکسیسم او جعلی است.
  اما جناب ضد مجاهد نظرت در مورد این طرح مریم رجوی چیست:
  ۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
  ۲- ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
  ۳- ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
  ۴- مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
  ۵- ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق‌سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری‌سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.
  ۶- ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. هم‌چنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
  ۷- ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق بشر» و میثاق ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله: «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
  ایران فردا، کشورِ برابری همه ملیت‌هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه‌های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند.
  ۸- ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار، تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
  از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود.
  ۹- سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل‌متحد خواهد بود.
  ۱۰- ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.
  (سخنرانی در اجتماع بزرگ ایرانیان، اول تیرماه۱۳۹۲، پاریس)
  وقتی جواب دادی آنوقت می فهمم که کجای کاری و می رویم سر اصل مطلب.

 6. نوشته:
  “یادمان باشد که نه امریکا ونه انگلیس ونه …در صدراسلام وتدوین احکام ضد بشری اسلام وجهادش وجود نداشتند که اکنون بتوان به بهانه سواری گیرنده از اسلام وجهادیونش سواری دهنده جنایت پیشه را از قلم انداخت.”
  چرا وجود داشت، مسیحیت و یهودیت قبل از اسلام بود و اسلام الهام گرفته از آنها . همین امروزش هم در غرب کلی کلیسا هست و مردم را برای جنگ صلیبی شستشوی مغزی میدهند.

 7. تروریزم در لوای اسلام!این حرف در دوران انفجار اطلاعات و اطلاع از تاریخ ماتریالیستی اسلام وکتاب مقدسش ودیگر متون مورد قبول اسلامیون خریدار ندارد.
  جهاد یعنی همین کارکه رژیم ایران وجهاد اسلامی والقاعده وطالبان و حز ب الله و حماس وداعش وبوکوحرام والشباب و…انجام میدهند.
  حالا اگر امریکاروی جهادیون سوار میشود تا منافع خود را پیش ببرد و خمینی و…سر کار میاورد دلیل آن نیست که جهاد وجهادیون قائم به ذات اسلام نیست و تاریخ جنایت کارانه یک هزاروچهارصد ساله خود راندارد واختراع امریکاست.
  مجاهد یعنی کسیکه در راه الله وبرقرار کردن احکام ضد بشری الله جنگ میکند.
  حال اگر مجاهدین با پس گردنی امریکا تبدیل به سیرکی شده است که نمایش مسخره اسلام دموکراتیک!میدهد بحث دیگریست اما همین مجاهدین در نشریات پیش از انقلاب وپس از انقلاب خود دم از قصاص و…میزدند وخمینی را نماد تشیع سرخ علوی مینامیدند.
  امریکا نیز مانند هر کاسبی بدنبال سود میباشد ودر این راه دنیای اسلام و جهادیون سود آور ترین ابزار.
  امابر خلاف تبلیغات ضد استکباری افراد اسلامی که امریکا را بزرگ ترین تروریست جهان می نامند در دنیای واقعی امریکاو انگیس بزرگترین سواری گیرندگان از اسلام وجهادیون میباشند.
  یادمان باشد که نه امریکا ونه انگلیس ونه …در صدراسلام وتدوین احکام ضد بشری اسلام وجهادش وجود نداشتند که اکنون بتوان به بهانه سواری گیرنده از اسلام وجهادیونش سواری دهنده جنایت پیشه را از قلم انداخت.

 8. ایالات متحده آمریکا تروریست اصلی جهان
  اولگا شدروا
  (Olga schedrova)
  http://www.fondsk.ru/news/2014/01/10/usa-glavnyj-mirovoj-terrorist-25097.html
  مترجم: ا. م. شیری
  http://eb1384.wordpress.com/2014/01/19/
  ۲۹دی- جدی ۱۳۹۲
  پدیده تروریسم همزاد تاریخ بشریت است، اما سازمانهای اطلاعاتی آمریکا آن را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده‌اند. سالهای ۷۰، سالهایی را که سازمان سیا با هدف درگیر ساختن اتحاد شوروی به جنگ در افغانستان، سازماندهی «بریگادهای اسلامی» را آغاز کرد، می‌توان نقطه مبداء این خطر جهانی نامید. در سال ۱۹۹۸ بژزینسکی نوشت: «بر اساس اسناد رسمی، کمک سازمان سیا به مجاهدین از سال ۱۹۸۰، یعنی پس از ورود ارتش اتحاد شوروی در ۲۴ دسامبر سال ۱۹۷۹ به افغانستان شروع شد. اما واقعیت رازی که تاکنون فاش نشده است، بطرز کاملا دیگری بنظر می‌آید. عملیات سازمان سیا در واقع از ۳ ژوئن سال ۱۹۷۹، بعد از صدور فرمان رئیس جمهور کارتر مبنی بر کمک مخفیانه به مخالفان رژیم طرفدار شوروی در کابل آغاز گردید. ما روسها را به تجاوز تحریک نکردیم، اما احتمال مداخله را عمدا تشدید کردیم».
  در همین دوره هم آمریکائیها اسامه بن لادن را بخدمت گرفتند. بگواهی شمس الدین یوسف، یکی از سران جدایی‌طلبان چچن، بن لادن در سال ۱۹۹۲ با پاسپورت آمریکائی به چچنستان سفر کرد. شمس الدین اضافه می‌کند: «دولت آمریکا بعدها از او روی برگرداند». آیا چنین رابطه کاری «تروریست شماره ۱» با خانواده رئیس جمهور سابق، جورج بوش بزرگ شگفت‌انگیز است؟
  دولت آمریکا بمنظور جلب همه کشورهای مسلمان به جنگ علیه اتحاد شوروی از مجاهدین افغان پشتیبانی کرد. در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ اتباع ۴۰ کشور مسلمان در عملیات جنگی در افغانستان شرکت کردند. در ماه مارس سال ۱۹۸۵ رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان امنیت ملی شماره ۱۶۶ دایر بر گسترش کمک نظامی، از جمله تحویل سلاح به مجاهدین افغان را که مقدار آن در ۱۹۸۷ به ۶۵ هزار تن رسید، امضاء کرد. بموازات این، هزاران مکتب (مدرسه دینی)تحت حمایت آمریکا و با پول عربستان سعودی و پاکستان تأسیس گردید. بگفته عبدالمنامه سعید علی، کارمند مرکز مطالعات «الاهرام» (قاهره)، بن لادن و «اعراب افغان» دوره آموزشی ویژه «برنامه بسیار پیچیده تدوینی سازمان سیا» را گذراندند.
  شبه‌نظامیان «القاعده» بمثابه «لژیون خارجی غرب» در جنگ یوگسلاوی هم شرکت کردند. گزارش سال ۱۹۹۷ کمیته سنای حزب جمهوریخواه آمریکا، دولت کلینتون را آشکارا در «تبدیل بوسنی به پایگاه نظامی اسلامی» متهم کرده است. اسلامگرایان از کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به صفوف «ارتش آزدیبخش کوزوو» پیوستند و بعنوان نیروهای تقویتی در عملیات ناتو در جنگ شرکت کردند. برنامه تسلیح و آموزش «ارتش آزدیبخش کوزوو» بوسیله اداره اطلاعات نظامی آمریکا و سازمان جاسوسی ام‌آی- ۶ انگلیس اجرا شد. واشنگتن هم برای اولین بار شناسائی دیپلوماتیک ساختارهای تروریستی بین‌المللی را رسمیت بخشید. در عین حال، مادلن اولبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا «ارتش آزدیبخش کوزوو» را بعنوان طرف رسمی در مذاکرات رامبویه شرکت داد.
  حادثه ۱۱ سپتامبر دلیلی برای امتناع از حمایت از تروریسم نشد
  جنگ اعلام شده آمریکا پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه «تروریسم»، تنها به تقویت گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجامید و عملا آنها را در برخی کشورها به حاکمیت رساند. افغانستان، عراق، لیبی و سوریه قربانی جنگ آمریکا علیه «تروریسم» شدند. از جمله آنها در عراق، آمریکا گروههای سنی را ظاهرا برای جنگ با «القاعده» تسلیح می‌کند. افسران آمریکائی خسته از این «برنامه پل زدن» با سنی‌ها، تصریح می‌کنند، که بسیاری از آنها قبلا با «شعبه بین‌النهرین القاعده» مرتبط بودند. تأمین مالی تروریستها در افغانستان، بعقیده بارزس ویژه بازسازی در افغانستان، ج. ساپکو، ۱۵۰ میلیون دلار هزینه به روی دست مالیات دهندگان آمریکائی گذاشت. روزنامه‌نگار مستقل، د. ویسینگ در کتاب «تامین مالی دشمن: مالیات‌دهندگان آمریکایی چگونه از طالبان حمایت مالی می‌کنند»، می‌نویسد: «شرکت‌های امنیتی با شورشیان افغانستان در باره حفاظت از پروژه‌های ساختمانی بطور منظم مذاکره می‌کنند. طرح ۶۴ میلیون دلاری کاملا غیرعقلانی جاده هوست- گردیز از قراز معلوم ۱۷۶ میلیون دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکائی هزینه خواهد داشت. بیش از ۴۳ میلیون دلار از آن را شرکت امنیتی فورا برای استخدام مردی هزینه کرد که بر اساس لیست تنظیمی آمریکا از رهبران شورشیان، باید دستگیر و یا کشته شود. آنها ماهانه ۱۶۰ هزار دلار برای حفاظت از ساخت‌وساز خود در برابر خود به جهادیان پرداختند» (البته بسیاری از تحلیلگران نیز چنین تصور نادرستی دارند که گویا هزینه جنگها، مداخلات، جاسوسی‌های آمریکا و اختصاص بودجه‌های کلان به سازماندهی و توسعه تروریسم بین‌المللی بحساب مالیات‌دهندگان آمریکائی تأمین می‌گردد. در صورتی که واقعیت غیر از این است. همه این هزینه‌ها بحساب چاپ پولهای بی هیچ پشتوانه و به تبع آن، غارت ثروتهای ملی مردم جهان تأمین می‌گردد. مترجم).
  با این حال، این یک نمونه خاص است. از همه جالب‌تر این است، که دولت آمریکا برای بقدرت رساندن تروریست‌ها به هر کاری دست می‌زند.
  در کتاب «اسلام و بیداری اعراب» نوشته فیلسوف و اسلام شناس مشهور طارق رمضان، اسناد و مدارک مربوط به «آموزش حرفه‌ای» جوانان عرب در مؤسسات آموزشی ویژه، که بودجه آنها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تأمین می‌شود، ارائه شده است. چنین مؤسسات آموزشی حتی در سال ۲۰۰۷ در قفقاز و صربستان نیز تأسیس گردیدند. عملا تاکتیک کودتای ضددولتی «فلش- موب» در همه کشورهای آشوب‌زده بکمک ارسال پیام‌های راجع به برگزاری تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی، پست الکترونیکی و تلفن‌های همراه تحت مدیریت فیسبوک، تویتر، هات‌میل، یاهو و جی‌میل که از آمریکا اداره می‌شوند، به کار بسته شد. در نتیجه آن، در تمام موارد اسلامگرایان افراطی به قدرت رسیدند. و امروز نزدیکترین متحد آمریکا در سوریه، سازمان مسلح «جبهه النصره» وابسته به القاعده است که رسما از سوی دولت آمریکا بعنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
  تعجب آور نیست، که این سیاست کاخ سفید با مخالفت آن دسته از نظامیان آمریکائی مواجه شد، که جنبش «اوباما! من به حمایت از شورشیان القاعده تو نخواهم جنگید» را در اینترنت سازمان دادند.
  جنگ تروریستی آمریکا علیه روسیه
  من در تنظم عنوان مقاله از کلمات کارمند سابق پلیس فدرال آمریکا، سایبیل ادمونز (Sybil Edmonds) استفاده کردم. آنها ابعاد جنگ تروریستی آمریکا علیه روسیه را دقیقا منعکس می‌سازند. بگواهی ابوبکر، مأمور سازمان سیا، او در سالهای ۶۰ مأموریت یافت به بررسی «مشکل چچن» بپردازد. اما بلافاصله پس از تجزیه اتحاد شوروی، مأموران القاعده، از جمله بن لادن، و مربیان آمریکایی او تحت پوشش «خادمان اسلام» بصورت گله‌ای به چچنستان سرازیر گشتند.
  آمریکائیها همراه با شرکای پاکستانی، عربستانی و ترکیه‌ای خود، شبه نظامیان چچن را آموزش دادند. شامل باسایف و تعداد دیگری از فرماندهان گروههای چچنی دوره فشرده فرآوری ایدئولوژیکی و جنگی را در استان خوست افغانستان، در اردوگاه آموزشی تأسیسی توسط سازمان سیا و سازمان جاسوسی بین‌المللی پاکستان در سالهای ۱۹۸۰ گذراندند. پس از آن، باسایف برای آموزش تاکتیکهای جنگ پارتیزانی به اردوگاه داور در پاکستان انتقال یافت. تامرلان تسارنایف، متهم عملیات تروریستی در بوستون، با پلیس فدرال آمریکا مرتبط بود و در نیمه اول سال ۲۰۱۲، در سمینار متشکله با پول سازمان سیا و تحت قیمومیت بنیاد جیمزتاون که با هدف بی‌ثبات‌سازی قفقاز شمالی در گرجستان برگزار گردید، شرکت کرد.
  در آمریکا صدها سازمان حامی تروریسم علیه روسیه فعالیت می‌کنند. در انتخاب قفقاز شمالی بعنوان موضوع کمک به تروریسم، بر اساس اطلاعات وزارت کشور روسیه، بیش از ۶۰ سازمان افراطی جهانی، در حدود ۱۰۰ کمپانی خارجی و ده‌ها گروه بانکی شرکت دارند. دفاتر کار اکثریت آنها در آمریکا و اروپا واقع است. تنها در آمریکا در حدود ۵۰ سازمان به جمع‌آوری کمک مالی به افراطیون قفقاز شمالی مشغول است. در اینجا فقط نام برخی از آنها را ذکر می‌کنم: انجمن وکلای مسلمان آمریکا، مرکز اسلامی آمریکا، شورای اسلامی آمریکا، بنیاد خیریه اسلامی «صدای چچن» (ثبت شده در وزارت امور خارجه آمریکا!)، کمکهای شهری اسلامی، بنیاد اسلامی «زکات» آمریکا، مرکز مساعدتهای اسلامی، جامعه چچن- اینگوش آمریکا، انجمن کمکهای بین‌المللی، کمکهای اسلامی جهانی.
  باضافه اینها، محافل مخفی زیادی هم فعالیت می‌کنند. مثلا، «کمکهای اسلامی آمریکا» بوسیله شیخ هشام محمد قبانی که در عین حال ریاست شورای عالی اسلامی آمریکا، متحد کننده ۱۵ میلیون مسلمان آمریکایی را بر عهده دارد، اداره می‌شود.
  در سال ۱۹۹۹ زبگینیو بژزینسکی کمیته آمریکائی صلح برای قفقاز را تشکیل داد که در آن الکساندر هیگ، وزیر خارجه سابق آمریکا؛ جیمز ولسی، رئیس سابق سازمان سیا؛ ریچارد پرل، مشاور پنتاگون؛ کنت آدلمان، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد؛ بریوس جکسون، معاون سابق کمپانی لاکهید مارتین؛ رئیس کمیته غیردولتی متنفذ آمریکائی پشتیبانی از ناتو ؛ گاسپار واینبرگر، وزیر دفاع سابق آمریکا؛ روبرت مک فارلن، مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، الیوت آبرامز، معاون مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی عضویت دارند. کمیته آمریکائی صلح برای قفقاز تحت قیمومیت «خانه آزادی» فعالیت می‌کند.
  ابعاد بودجه های تخصیصی برای فعالیتهای تروریستی علیه روسیه واقعا بسیار بزرگ است. فقط کمک دفتر بنیاد اسلامی فتح‌الله گؤلن ترکیه واقع در ایالت پنسیلوانیا به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. صدها مکتب و مسجد ساخته شده توسط این بنیاد در آسیای مرکزی و روسیه به مرکز تجمع افراطیون و پوششی برای مأموران سازمان سیا تبدیل شده‌اند. در پشت حرفه سرگیجه آور گؤلن در آمریکا، گرم فوللر و مارتون آبرامویتس، عضو کمیته چچن، مهره بزرگ در سیاست سایه آمریکا و ناتو قرار دارند. گرم فوللر، خاورشناس، سابقا شاغل در سازمان سیا، یکی از آن افرادی است که خط سیاست خارجی آمریکا را در رابطه با اسلام سیاسی تنظم کرد. فوللر تنها پس از حادثه تروریستی بوستون بعنوان پدر زن سابق روسلان تسارنایف و رئیس بنیاد اسلامی آمریکا که بودجه «القاعده قفقاز» را تأمین می‌کند، در روسیه شهرت یافت.
  آنچه که به عملیات تروریستی ولگاگراد (استالین‌گراد) در آستانه سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شود، این است که گفته می‌شود بواسطه «امارات» خودساخته «قفقاز شمالی روسیه» و دوکو عمراوف، صاحب تارنمای «قفقاز سنتر» برنامه‌ریزی شده بود. یادآوری کنیم، که هزینه‌های مالی «قفقاز سنتر» را تا زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ عمراوف را به فهرست تروریست‌های «القاعده» وارد کرد، توسط وزارت خارجه آمریکا تأمین می‌شد. نیوییورک تایمز با استناد به مأموران جاسوسی آمریکا، انفجارات ولگاگراد را چنین تشریح کرد: «کارشناسان هشدار می‌دهند، که این حملات می‌توانند سرآغاز کارزار ترورهای پیروان دوکو عمراوف، تروریست تحت تعقیب در روسیه باشد، که بر هم زدن المپیک را وعده کرده است».
  چرا ایالات متحده آمریکا به تروریستها نیاز دارد؟
  کاشت تروریسم بین‌المللی که موجب قربانی شدن انسانهای زیادی، حتی از میان اتباع آمریکایی گردید، در اولین نگاه بی‌معنی بنظر می‌رسد. اما همان زبگینیو بژزینسکی چنین تصور نمی‌کند. در پاسخ این سؤال، که آیا او از اینکه آمریکا بنیادگرائی اسلامی را تغذیه کرد و توسعه داد، متأسف نیست، در کمال خونسردی جواب می‌دهد: «کدامیک در تاریخ جهان مهم است؟ وجود طالبان یا نابودی امپراطوری شوروی؟ تعداد انگشت‌شماری مسلمان هیجان‌زده یا آزادی اروپای مرکزی و ختم جنگ سرد؟» به همین دلیل هم نظرسنجی بنیاد گالوپ نشان می‌دهد که اغلب مردم، آمریکا را بعنوان کشوری که صلح جهان را تهدید می‌کند، می‌شناسند.
  سؤال: بنظر شما امروز کدام کشور بزرگترین تهدید برای صلح جهان است؟
  ایالات متحده آمریکا ************************ ۲۴ درصد
  پاکستان ******** ۸ درصد
  چین ****** ۶ درصد
  افغانستان ***** ۵ درصد
  ایران ***** ۵ درصد
  اسرائیل ***** ۵ درصد
  کره شمالی ***** ۵ درصد
  هند **** ۴ درصد
  عراق **** ۴ درصد
  ژاپن **** ۴ درصد
  سوریه *** ۳ درصد
  روسیه ** ۲ درصد
  استرالیا * ۱ درصد
  آلمان * ۱ درصد
  اراضی فلسطین * ۱ درصد
  عربستان سعودی * ۱ درصد
  سومالی *۱ درصد
  کره جنوبی * ۱ درصد
  انگلیس * ۱ درصد
  هزاران نفر «لژیون خارجی غرب» بعنوان تروریست شرایطی را فراهم می‌آورند تا آمریکا مهمترین وظایف ژئوپلیتیک، قبل از همه، وظیفه تضعیف روسیه و چین، بمثابه مخالفان اصلی آمریکا را بانجام رساند.
  علاوه بر این، گسترش تروریسم تحت لوای اسلام موانع زیادی در راه اتحاد جهان اسلام ایجاد می‌کند. دنیای تکه تکه شده، آشوب‌زده و ویران شده عرب، دقیقا بسود اقتصاد آمریکاست. اتفاقی نبود، که «بهار عربی» بلافاصله پس از آنکه معمر قذافی برای انتشار دینار طلا تصمیم قطعی گرفت، فرارسید.
  افسانه «جنگ علیه تروریسم»، ایالات متحده آمریکا را در بهانه‌تراشی برای حمله به هر کشور دلخواه با اتهام حامی تروریسم قادر می‌سازد.
  همراه با این، وضعیت وخیم اقتصاد آمریکا، تروریسم بین‌المللی را به مکانیزم مؤثر ارعاب جمعیت آمریکا و کاربست تدابیر پلیسی در آمریکا مبدل می‌سازد. دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱ با توجیه تصمیمات خود تحت پوشش خطر عملیات تروریستی، عملا یکسری قوانین کاملا مخالف آزادیهای شهروندی را در کشور به تصویب رسانده است. قوانین «ضد تروریستی موجود» اجازه شنود گفتگوهای خصوصی و خواندن نامه‌ها، دستگیری «مظنونان» و حتی منتقدان سیاست دولت بدون اجازه دادگاه، تأسیس زندانهای میلیون نفری، مصادره دارائی‌ها و غیره را می‌دهد.
  ***
  موفقیت‌های سیاست خارجی روسیه در سال گذشته، تحقق پیشرونده همگرائی آوراسیا، بازگشت تدریجی روسیه به جایگاه قدرت جهانی بدان انجامید، که در واشنگتن، بار دیگر از ضرورت «مبارزه مشترک علیه تروریسم» دم زد. بی‌تردید، این مبارزه بایستی در بی‌رحمانه‌ترین شکل آن انجام گیرد، اما فقط نه بر اساس دستورالعمل آن دولت که تروریسم در سایه کمکهای آن پرورش یافت. روسیه همراه با میلیونها شهروند مسلمان خود قادر است مستقلا راه مبارزه با تروریسم در پوشش اسلامی را تعیین نماید، و به ظهور یک واقعیت ژئوپلیتیک جدید در آوراسیا کمک نماید…

 9. نوشته، ،،پویش کلاسیک سرمایه داری ازهمان ابتداضدبشری بود،،.شمابفرماییدبه جای سرمایه داری چه نظامی بایدمی بودکه ضدبشری(که اصطلاحی ضدتکاملی وواپسگرایانه است)نباشد، واینهمه دستاورد داشته باشد که شماتوی خانه ی گرم ونرم ات نشسته باشی و ازهمان جا ایده های واپسگرایانه ات را به خورد ایرانی هابدهی جناب آل احمد-شریعتی؟!

 10. همین که ناشناس نظرکسی را تاییدکند وازترجمه اش سپاسگزاری نماید نشان می دهد نه نویسنده و نه مترجم مارکسیست نیستند!جناب سامان!

 11. پویش کلاسیک سرمایه داری از همان ابتدا ضد بشری بود و هم بکمک استعمار جان گرفت و هم به استعمارگری بیشتر منجر شد. نمونه هایش استعمار هندوستان و چین و استعمار آمریکای جنوبی و آفریقا و تبدیل کردن سیاه پوستان به برده است. سرمایه داری از همان ابتدا ننگ بر بشریت بود و هیچ تفاوت ذاتی در استثمارگری و ضد بشری بودن با روابط فئودالی و سایر نظامهای استثمارگرانه نداشت. در ایران روابط فئودالی دیگر وجود ندارد و روابط تولیدی آن جزئی از سرمایه داری جهانی شده است. تمام آدم کشی ها و جنایات و ریاکاری های جمهوری اسلامی برای حفظ این نظام در ایران است. از آنجا که مذهب اسلام نه علیه استثمارگری است و نه علیه استثمارگری، تعداد زیادی از روحانیون در ایران اسلام شیعی را برای گرفتن قدرت سیاسی و حفظ و گسترش روابط سرمایه داری و ارباب شدن، بکار بردند. اسلام رژیم مانعی برای توسعه روابط استثمارگرانه سرمایه داری در ایران نبود تا اینکه تحریمهای اقتصادی پیش آمد. تغییر و تحولات روابط سرمایه داری در ایران در چهارچوب روابط سرمایه داری جهانی قرار دارد. مخالفت کشورهای غربی با دولت ایران کاملا در چهارچوب تضادهای درونی سرمایه داری جهانی قابل فهم است.

 12. نه نویسندگان مقاله ونه مترجم توده ای لنینیست تفاوت نقدمارکسیستی وپرولتاریایی بر ،، نظام،، سرمایه داری، وخصومت ایدئولوژیک فئودالی با ،،دوران،، سرمایه داری رانمیدانند.نقدمارکسیستی پرولتری برنظام سرمایه داری رویکرد دیالکتیکی وهدف تکاملی وفرابردی دارد، درحالی که خصومت فئودالی با دوران سرمایه داری رویکرد بازگشت گرایانه وضدتکاملی دارد. مانند خصومتی که آل احمدوشریعتی وآخوندهابا ،،دوران،، سرمایه داری دارند. ازاین رو، همانطورکه مترجم توده ای لنینیست اصرارداردایده های مرتجعانه آل احمدی آخوندی خودرابه مارکس بچسباند،من هم اصراردارم به ایشان یادآوری نمایم حتمن کتاب های مارکس وخصوصن گروندریسه رابخواندتابداندچقدربا اندیشه مارکس بیگانه است.

 13. سامان گرامی.
  اینهاکه مارکس چه گفت ولنین چه نگفت وسرمایه داری چیست وچه میکند و… ذکرمصیبتی است که از بس که تکرار شده است شنونده ندارد.
  سالیان سال است که چه باید کرد؟در پشت پاسخ عینی به آن گیرکرده است و مدافعین کارگربعلت فراراز بهائی که پاسخ عینی یا همان میدانی به چه باید کرد؟می طلبد به تکرار ذکر مصیبت وتفسیرجهان قناعت میکنند.
  بعنوان مثال در همین محدوده ایران یک محفل از مدافعین مبارزه مسلحانه هم تاکتیک هم استراتژی در این چهل ویک ساله حتی یک ریگ بطرف جمهوری اسلامی پرتاب نکرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 0٫764 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار